Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Christians familj får inget extra barnbidrag till jul: "Jag unnar alla bidraget men man påminns om att vi med växelvis boende faller mellan stolarna"

Christian Hindersson
Bildtext Christian Hindersson lever i en nyfamilj i Pargas.
Bild: Sarah Lönnqvist / Yle

Regeringen lovar extra barnbidrag till alla föräldrar inför jul. Men för Christian Hindersson och andra föräldrar till barn med växelvis boende är det bara en påminnelse om många orättvisor.

När regeringen på torsdagen presenterade sitt budgetförslag för nästa år lovade man samtidigt ett extra barnbidrag till alla familjer i december.

– Jag förstår att man tolkar det som att alla får det eftersom barnbidrag betalas för alla barn. Men för oss som har växelvis boende är det bara det ena hemmet som får det. Något barnbidrag får vi inte till vårt hushåll, säger Christian Hindersson, som lever i en nyfamilj i Pargas.

– Vi glöms nog lite bort och faller mellan stolarna, säger han.

Det här är regeringens julklapp till barnfamiljerna:

För varje barn betalas ett extra barnbidrag i december. Det extra barnbidraget ska inte påverka utkomststödet.

Den totala kostnaden är 112 miljoner euro.

Barnbidraget är 94,88 euro för det första barnet och stiger med antalet barn i familjen.

Barnbidraget kan enligt nuvarande lagstiftning bara betalas ut till den ena föräldern, också när barnet bor växelvis hos båda föräldrarna. Om föräldrarna inte kan komma överens om vem som ska ha barnbidraget betalas det automatiskt till den förälder som bor på den adress där barnet är skrivet.

– Man skulle önska att vi kunde ha det som i Sverige där man kan dela på barnbidraget. Kostnaderna stiger ju nog i båda hemmen när barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna, säger Hindersson.

Ojämlik behandling enligt utredningar

Redan 2018 föreslog en arbetsgrupp vid Social- och hälsovårdsministeriet att föräldrar till barn med växelvist boende borde kunna dela på barnbidraget.

Också i en utredning som statsrådet gjorde 2020 slår man fast att föräldrar och barn i växelvis boende inte behandlas jämlikt.

Barnbidraget är inte det enda problemet. Eftersom barn inte kan vara skrivna på två adresser samtidigt kan föräldrar med små inkomster till exempel gå miste om allmänt bostadsbidrag. Dessutom är möjligheterna till skolskjuts bristfälliga.

– Man blir påmind om att alla familjerelaterade stöd styrs till den som kallas för boendeförälder. Till det andra hemmet där barnet kan bo lika mycket, som i vårt fall, kommer inga sådana här stöd. Varken de vanliga eller några dubbla barnbidrag, säger Hindersson.

Handlar om tiotusentals euro

Hindersson säger att hans familj gått miste om tiotusentals euro under hela den tid hans barn fått barnbidrag.

– Jag tror inte att hemskt många kärnfamiljer skulle vara beredda att ge bort det till någon annan familj.

– För mig personligen är det inte livsavgörande, vi har nog klarat oss. Men jag tänker att det finns ganska många hem i Finland med växelvis boende och kostnaderna stiger nog för alla, säger Hindersson.