Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Användningen av amfetamin minskar i Österbotten – men mer spår av designdroger i avloppsvattnet

Helsingin Viikinn jätevesipuhdistamossa kerätään jätevesinäytettä.
Bildtext Spår av designdroger finns nu också i österbottniskt avloppsvatten.
Bild: Janne Lindroos / Yle

Orsaken till att användningen av amfetamin har minskat är ett stort tillslag som polisen gjorde våren 2021. Spår av designdroger påträffas vanligtvis inte utanför huvudstadsregionen.

Spåren av amfetamin i avloppsvattnet har minskat till en tredjedel jämfört med situationen för två år sedan.

Men i stället har spår av designdroger som till exempel alfa-PHP påträffats avloppsvattnet i Vasa, Jakobstad, Karleby och Seinäjoki. Mängden spår tyder på att designdroger till och med kan vara vanligare här än i huvudstadsregionen.

I Karleby har användningen av amfetamin ökat i jämförelse med november i fjol. Jämfört med de senaste två åren har användningen minskat något. Också i Seinäjoki påträffades lite mera spår av amfetamin i avloppsvattnet än tidigare. I Jakobstad har spåren av amfetamin minskat i jämförelse med tidigare mätningar.

Orsaken till den minskade användningen av amfetamin är polisens stora drogbeslag år 2021.

Mängden spår av amfetamin i Vasas avloppsvatten är nu på samma nivå som Karleby och Seinäjoki. Förutom spår av amfetamin och designdroger hittades också spår av ecstasy i avloppsvattnet i mars.

Resultaten kom fram när Institutet för hälsa och välfärd undersökte avloppsvattnet i mars. Målet var att kartlägga droganvändningen i Finland. Proverna togs i 27 städer och undersökningen täcker ungefär 60 procent av Finlands befolkning.

Texten är en översättning av Yle Pohjanmaas artikel Amfetamiinin käyttö on laskussa pohjalaismaakunnissa – jäämiä muuntohuumeista jätevedessä jopa enemmän kuin pääkaupunkiseudulla. Översättningen gjordes av Anna Ruda.