Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringen lägger planerad reform av fastighetsskatten på is

Uppdaterad 03.09.2022 07:59.
Bakom en gärdesgård skymtar ett rött gammalt stockhus.
Bild: Roland Magnusson / Mostphotos

Inget förslag till värderingsreform inom fastighetsbeskattningen ges till riksdagen under den här regeringsperioden.

Enligt regeringen är det i nuläget – med beaktande av den allmänna ökningen av boendekostnaderna – inte lämpligt med en reform av fastighetsbeskattningen eftersom det kunde öka den ekonomiska osäkerheten ytterligare.

Målet med fastighetsskattereformen är att förnya värderingsgrunderna för fastighetsbeskattningen så att den ska bli mer rättvis.

Idén är att fastigheternas skattevärde i högre grad ska motsvara byggnadernas och markens gängse värde.

Utredningar har visat att taxeringsvärdena för byggnader och tomtmark släpar efter den allmänna kostnads- och prisutvecklingen. Dessutom har markpriserna utvecklats ojämnt i olika regioner.

Det har visat sig att det är svårt att bedöma reformförslagets konsekvenser för enskilda fastigheter och fastighetsägare. Fastighetsskattereformen får enligt regeringsprogrammet inte leda till oskäliga ändringar i någons fastighetsskatt.

Finansministeriets reformförslag har stött på allvarlig kritik. I skärgården talar man om konfiskering.

Diskussion om artikeln