Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ändringarna i körkortslagen för 17-åriga förare skjuts upp till våren: "Reformen är så stor att vi behöver titta noga på alla problemområden"

En ung förare bakom ratten.
Bildtext Ett förslag i revideringen av körkortslagen är att 17-åriga förare enbart skulle få köra bil dagtid.
Bild: Viktor Cap 2016/Mostphotos

Den nya körkortslagen som ska förbättra trafiksäkerheten för 17-åriga förare skjuts upp, men målet är att den ska ros i land innan den här regeringsperioden är slut. Det säger vice ordförande i utskottet som behandlar lagändringen.

Den 1 oktober var det tänkt att den nya körkortslagen skulle träda i kraft. Men nu verkar siktet i stället vara på våren. Orsaken är att man vill hinna diskutera trafiksäkerheten i kommunikationsutskottet, som förbereder en revidering av lagen.

– Vi vill ha klart för oss hur olycksstatistiken ser ut för unga förare, speciellt då vi nu har 17-åringar som fått undantagstillstånd för körkort.

Det säger Ari Torniainen (C), vice ordförande i kommunikationsutskottet.

Färre skadar sig då de kör moped, fler då de kör bil

Kommunikationsutskottet har nu börjat sitt arbete igen efter sommaruppehållet.

På måndagen presenterade kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) en undersökning över olycksstatistiken bland unga förare, som utskottet beställt.

En utredning av effekten av de ändringar som infördes i körkortslagen 2018 har kommit fram till att förändringen inte haft någon större effekt på personskador i åldersgruppen 15–20-år.

Färre har skadat sig på moped och motorcykel, medan fler har skadat sig då de kört bil.

"Det är viktigt att den offentliga debatten om 17-åringar i trafiken baseras på forskningsresultat. Med det nya förslaget till körkortslag försöker man förbättra minderåriga förares trafiksäkerhet", skriver minister Harakka i ett pressmeddelande.

Enligt Harakka är regeringens förslag i ljuset av den senaste rapporten ett steg i rätt riktning.

Utskottets medlemmar kommer nu att fundera på olika kriterier för 17-åringarnas körande, säger Torniainen.

– Det här är en stor reform. Vi vill därför förbereda lagen på ett så bra sätt som möjligt och då vill vi också titta noga på alla möjliga problemområden.

Ari Torniainen i skogsmiljö.
Bildtext Den här lagändringen är relaterad till trafiksäkerheten för unga förare. Vi vill främja rörelsefriheten, samtidigt som körandet måste vara säkert, säger Ari Torniainen.
Bild: Mikko Savolainen / Yle

Ska 17-åringar enbart få köra dagtid i framtiden?

Sedan körkortslagen ändrades år 2018 kan 17-åringar som vill, och som uppfyller vissa kriterier, beviljas undantagstillstånd för körkort.

På fyra år har Transport- och kommunikationsverket Traficom beviljat körkort åt nästan 60 000 17-åringar.

Godtagbara skäl att bli beviljad undantagslov är till exempel en längre väg till skola, arbete eller hobbyer. I praktiken har nästan alla som ansökt fått det här undantagslovet, säger Trafikskyddets verkställande direktör Pasi Anteroinen i en intervju till Yle.

Som följd har också antalet trafikbrott och antalet olyckor bland 17-åriga förare ökat, även om antalet olyckor bland unga förare överlag minskat.

Det här vill man nu råda bot på med en revidering av lagen, säger Torniainen.

– Det har diskuterats till exempel om att körkortet inte skulle gälla nattetid, alltså att man inte ska få köra på natten, och att en 17-årig förare enbart får ha en passagerare åt gången.

– I utskottet vill vi också fundera på om den körutbildning som krävs i dag är tillräcklig, eller om det bör finnas mer, säger Torniainen.

"Vi vill främja rörelsefriheten och trafiksäkerheten för 17-åringarna"

Syftet med revideringen är enligt Torniainen att specificera kriterierna, så att alla som fyller 17 år och behöver körkort ska kunna få det, så länge de uppfyller kriterierna som värnar om trafiksäkerheten.

Kritiken har bland annat varit att det försämrar trafiksäkerheten att ha fler 17-åriga bilförare. Det säger bland annat Trafikskyddets verkställande direktör Pasi Anteroinen.

Ung bilförare sitter bakom ratten.

Trafikskyddets direktör: "Fel att bevilja undantagskörkort åt 17-åringar"

Samkörning med vuxen ett förslag som ska trygga säkerheten.

Men Torniainen säger ändå att det är viktigt att unga människor ska kunna ta sig till sina hobbyer och ha en ökad rörelsefrihet.

– Vi vill främja rörelsefriheten, så att den inte alltid är så knuten till föräldrarna. Dessutom är det bättre att unga rör sig i en vanlig bil än till exempel en mopedbil. Men hela revideringen är relaterad till trafiksäkerheten, säger Torniainen.

"Det här kan inte bli hängande – ett beslut måste fattas under den här regeringsperioden"

Nu i höst kommer utskottet alltså att fortsätta förbereda lagändringen. Det finns ingen klar tidtabell för när det kan bli klart, men Torninainen säger att det är självklart att ett beslut måste fattas under den här regeringsperioden.

Nästa riksdagsval är i vår, i april 2023.

– Det här kan enligt min mening inte bli hängande. Kommunikationsutskottet måste ta ett beslut i frågan och sedan ska riksdagen med tiden fatta det slutgiltiga beslutet.

Tornianien verkar ändå inte besviken över att revideringen av lagen skjuts fram.

– Det viktigaste är att utskottet vill studera frågan ordentligt. Trafiksäkerheten och ungdomsfrågor är viktiga för oss.