Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Flervåningshus planeras vid Ladugårdsgatan i Ekenäs – sju bostäder och lika många bilplatser

Uppdaterad 07.09.2022 18:21.
En gata vid ett övergångsställe. På ena sidan en motionspark, på andra sidan ett rött tegelhus, staket och några bilar som står parkerade.
Bildtext Tomten finns mellan två flervåningshus i rött tegel.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Vid Ladugårdsgatan mittemot Skepparträdgården i centrum av Ekenäs finns planer på att bygga ett flervåningshus i tre våningar.

Tomten för det planerade nybygget ligger vid Ladugårdsgatan 6, mellan två flervåningshus i rött tegel.

Enligt gällande detaljplan får det byggas ett hus på två och en halv våning och därför krävs undantagslov. Dessutom överskrids byggnadsytan med tre meter och med fem meter när balkongerna räknas med.

Totalt handlar det om 671 kvadratmeter våningsyta, där den tredje våningen skulle bli 171 kvadratmeter och därmed gå över gällande plan med drygt 50 kvadratmeter våningsyta.

Huset skulle bestå av totalt sju lägenheter och på gården ansöks om sju bilplatser, det vill säga en bilplats per bostad.

Grannarna har hörts och en person har kommit med en anmärkning. Grannen har önskat att huset inte blir högre än tre våningar.

Endast en del av ekonomibyggnaden får rivas

Området är klassat som en nationellt viktig kulturmiljö.

På tomten finns en gammal ekonomibyggnad som entreprenören vill riva för att ge plats för hus och bilplatser.

Planläggningsnämnden i Raseborg har tagit del av ansökan och beviljade undantagslov vid nämndens möte i slutet av augusti (31.8).

Däremot får endast en del av den gamla ekonomibyggnaden rivas och återstoden ska återställas i ursprungligt skick till exempel med det material som rivs bort.

Den slutliga placeringen och hur flervåningshuset ska se ut blir sedan något som behandlas i en ny kommunal runda när det ska ansökas om bygglov.

Artikeln korrigerades den 7.9.2022 klockan 18.18 med en ny bild på Ladugårdsgatan.