Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Höga elpriser kan komma att hålla tyska kärnkraftverk i gång – regeringens beslut väntas inom kort

Kraftverkets två kyltorn vid floden Main.
Bildtext Inom några dagar väntas ett nytt besked om framtiden för Tysklands kärnkraft.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Också Tyskland dras med stigande priser på el. Regeringen har hittills hållit fast vi tidtabellen för att avveckla kärnkraften, men nu ser det ut som om reaktorerna producerar el längre än planerat.

Egentligen skulle kärnkraften i Tyskland vara ett avslutat kapitel vid det här årets slut.

Mycket tyder nu ändå på att de starkt stigande elpriserna kan leda till att de tre ännu i drift varande reaktorerna används vidare, åtminstone under början av år 2023.

Som bäst görs en utredning kring om en vidare drift är möjlig och till någon nytta.

En liknande utredning gjordes redan under våren och i den slogs fast att en fortsatt användning av kärnkraften i det dåvarande läget inte skulle ha hjälpt Tyskland vidare.

Enligt tidningen Der Spiegel har man ändå nu tagit in nya kriterier i granskningen. Där det tidigare mest handlade om försörjningssäkerhet, ska man i granskningen nu också ta ställning till om en fortsättning för kärnkraften kan bidra till att sänka de höga elpriserna.

Tyskarna ställer sig bakom förlängd drift

Utgående från den pågående utredningen väntas den tyska regeringen inom kort fatta sitt beslut i kärnkraftsfrågan.

– Vi får veta resultatet om några dagar och då får vi en syn på om en fortsatt användning av kärnkraften är nödvändig eller inte, säger De Grönas ordförande Omid Nouripour i en intervju för rundradiobolaget ARD.

– Själv anser jag att det inte är nödvändigt och över ännu mer grundläggande förlängningar av driftstiderna behöver vi inte ens diskutera, fortsätter Nouripour.

För De Gröna och deras ekonomiminister Robert Habeck är kärnkraften en mycket svår politisk fråga, bland en del av gräsrötterna finns redan nu en vilja att stoppa en eventuell fortsatt drift av reaktorerna.

Bland den stora majoriteten tyskar finns ändå ett starkt stöd för att i nuläget fortsätta att ty sig till kärnkraften. Enligt en opinionsmätning ställer sig endast 15 procent av tyskarna bakom de nuvarande avvecklingsplanerna.

Bränslet räcker till april

Om det kommer till en fortsättning för kärnkraften har man vid de tyska kraftverken tillräckligt med kärnbränsle till april.

För att bränslet ska räcka över vintern, måste man ändå skära ner på elproduktionen redan under hösten. Ett ja till fortsatt användning betyder alltså bara att datumet för den slutliga avvecklingen flyttas fram, inte att kraftverken producerar mer el än vad de enligt den ursprungliga avvecklingsplanen skulle ha gjort.

I nuläget står de tre kvarvarande reaktorerna för ungefär sex procent av elproduktionen.