Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Yles utredning visar att välfärdsområdena behöver 1,5 miljarder euro extra nästa år

Bild från ett operations utrymme i ett sjukhus.
Bildtext Staten har budgeterat 22,5 miljarder för välfärdsområdena nästa år men enligt utredningen kan behovet uppgå till 24 miljarder euro.
Bild: Lucas Ekblad / Yle

Alla välfärdsområden uppskattar att de behöver mer pengar än Finansministeriet räknat med.

Yle gjorde en enkät bland välfärdsområdena om den statliga finansieringen.

Samtliga 21 välfärdsområden uppskattar att de behöver rejält med tilläggsfinansiering för att klara av alla utgifter. Välfärdsområden ombads uppskatta finansieringsbehovet utgående från inflation, löneförhöjningar och övriga tilläggsutgifter år 2023.

Välfärdsområdena uppskattade att det sammanlagda finansieringsbehovet överstiger Finansministeriets kalkyler med sammanlagt 1,2 -1,5 miljarder euro. Staten har budgeterat 22,5 miljarder för välfärdsområdena men enligt utredningen kan behovet uppgå till 24 miljarder euro.

Om välfärdsområdenas uppskattade finansieringsbehov uppfylls kommer statens budgetunderskott för år 2023 att öka från 8,1 miljarder till närmare tio miljarder euro.