Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsskolan

Yle Nyhetsskolan: Läsning trendar bland unga tack vare Tiktok

Från 2022
Uppdaterad 12.09.2022 15:13.
Bianca Vuorenmaa Närvä, Victoria Kärkinen, Saara Manni och Iréne Heikius sittande på en trappa.
Bildtext Bianca Vuorenmaa Närvä, Victoria Kärkinen, Saara Manni & Iréne Heikius från Vasa Övningsskolas gymnasium, har undersökt hur mycket sociala medier har ökat ungas intresse för läsning.
Bild: Iréne Heikius / Yle

Sociala medier har möjliggjort nya typer av marknadsföring av böcker. Utöver Tiktok har intresset för litteratur ökat också på Instagram och Youtube.

Intresset för läsning har ökat bland unga de senaste åren. Tack vare sociala medier har det blivit möjligt för var och en att dela lästips och diskutera litteratur.

Man kan nästan säga att läsandet blivit trendigt tack vare sociala medier.

Tiktok sprider läsglädje

Tiktok kan räknas som en viktig faktor till det ökade intresset för läsning hos unga.

I augusti 2022 hade hashtaggen #BookTok 73,4 miljarder visningar. Där publicerar olika appanvändare sina lästips och rekommendationer. BookTok fungerar också som en slags community, alltså samhörighet, på appen.

Bild på en telefonskärm.
Bildtext Det kan hända att de korta videosnuttar som sprids i Tiktok fungerar särskilt bra för just spridning av lästips
Bild: Tanja Heikkonen / Yle

Sociala medier har gjort både spridning och marknadsföring av nya böcker snabbare. Romanen It ends with us som är skriven av Colleen Hoover är ett exempel på en bok som har fått mycket uppmärksamhet på grund av rekommendationer via Tiktok.

En orsak till att Tiktok och sociala medier lyckas fånga nya läsare är de korta videosnuttarna på femton eller trettio sekunder, en lämplig längd för att väcka tittarens intresse och upprätthålla hens koncentration.

Bokomslag av boken IT ENDS WITH US med just den texten med versaler i rosa.
Bildtext Bokomslag av Colleen Hoovers bästsäljare.
Bild: Heidi Maria Finnilä / Yle

För unga läsare är det lättare att ta till sig rekommendationer och information om böcker och olika genrer via sociala medier, som de använder dagligen, än via långa recensioner i tidningar.

Sociala mediers algoritmer är programmerade att erbjuda användarna ännu mer av det som de är intresserade av. Det här leder också till att man lättare hittar likasinnade personer som litar på varandras omdömen och som kan relatera till varandra. Tiktokanvändare upplever att de kan lita på bokrekommendationerna på appen.

flera böcker med textsidan uppåt
Bildtext Många Tiktokanvändare litar på rekommendationer från andra på appen.
Bild: Irene Heikius/Nyhetsskolan

I videorna under #BookTok presenteras böcker kort med endast ett par beskrivande ord för att locka användare till att läsa boken. I flera videor kan användaren också betygsätta böcker och motivera sina åsikter. I en del klipp kan man också skriva ut några korta repliker från en bok med syftet att kort presentera och väcka intresse för en bok.

En Tiktokanvändare kan också bli övertygad om att en bok faktiskt är värd att läsa eller inte läsa genom att läsa kommentarerna i kommentarsfältet under klippet.

Ifall en följare ser flera olika tiktokare göra videor om samma bok med lika positiva omdömen kan hen bli intresserad av att själv kunna avgöra om en viss bok faktiskt är så bra som andra påstår att den är.

Fantasy och romantik

De populäraste bokgenrerna på Tiktok verkar vara ungdomslitteratur, ungdomsfantasy och romantik. Det finns också särskilda romantiska undergenrer, som man brukar kategorisera romantiska böcker i.

Ryhmä koristeellisesti puettuja ihmisiä.
Bildtext Många unga gillar fantasy både som böcker och tv-serier.
Bild: HBO Max / BACKGRID / AOP

Då en bok presenteras på Tiktok brukar man ofta berätta vilken genre boken tillhör ifall det är fråga om en romantisk bok. På Tiktok brukar också dessa genrer diskuteras och jämföras, och vissa appanvändare brukar även göra listor på olika böcker inom en specifik genre för att väcka intresse för böckerna.

Exempel på romantiska genrer är triangeldrama, vänner till kärlek och fiender till älskare. Det finns förstås andra genrer enligt vilka litteratur kan klassificeras förutom de romantiska genrerna, men de här är de mest omtalade på Tiktok.

Läsvanor hos gymnasieelever

Vi skickade ut en enkät till cirka 400 studerande i årskurs 1–4 i Vasa övningsskolas gymnasium. Ungefär 150 stycken svarade, så resultaten kan inte generaliseras eftersom man kan anta att de flesta av dem som svarat är intresserade av läsning.

Så många som 80 procent svarade nämligen att de läser på fritiden och de flesta av dem läser en bok i månaden.

grafik på hur mycket böcker unga läser
Bildtext 143 tre av 400 studerande svarade på enkäten och av dem verkade de flesta tycka om att läsa böcker.
Bild: Irene Heikius /Vasa gymnasiym

De populäraste genrerna kan även här ha påverkats av Tiktok. Romantik, deckare, och YA (Young Adult, ungdomsromaner) hör till de trendigaste.

grafik på vilka olika genrer unga läser
Bildtext Här kan man se populära genrer bland de studerande. I enkäten fick man kryssa i flera alternativ och också fylla i egna alternativ.
Bild: Irene Heikius / Yle Nyhetsskolan

Det verkar som att Tiktok också påverkar läsintresset hos studerandena på Vasa övningsskolas gymnasium. Hela 80,3 procent svarade att Tiktok påverkar bokval och hur mycket man läser.

35,9 procent svarade att Youtube påverkar mest och 25,6 procent svarade att Instagram påverkar deras läsintresse mest. Andra kanaler som inspirerar ungdomar att läsa är appen Goodreads, filmer och kompisar.

Nästan hälften av dem som svarat på enkäten anser att deras läsintresse ökat under det senaste halvåret, och många av svaren indikerar att sociala medier spelat en stor roll i det ökade intresset för läsande.

En del studerande har också svarat att de börjat läsa mer för att utöka sitt ordförråd och för att förbereda sig inför studentexamen. Att läsa skönlitteratur på ett annat språk än modersmålet är ett bra sätt att öva inför språkproven i studentexamen. Andra har svarat att de inte hunnit läsa för att de har så mycket skolarbete att göra.

Att läsning bland unga trendar är förstås något väldigt positivt eftersom läsning enligt undersökningar stärker språket, koncentrationsförmågan och allmänbildningen. Trender på Tiktok har dock en tendens att gå över lika snabbt som de uppkommer, men trenden att läsa böcker har redan hållit i nästan ett år. Man får hoppas att det är en trend som kommit för att stanna.

Här kan du höra Iréne Heikius intervjua Jessica Hermanson från Vasa övningsskolas gymnasium om hennes läsvanor.

Yle Nyhetsskolan: Läsning trendar bland unga tack vare TikTok

1:55

Artikeln är skriven av Bianca Vuorenmaa Närvä, Victoria Kärkinen, Saara Manni och Iréne Heikius, som också fotograferade. Alla går i Vasa övningsskolas gymnasium och artikeln skrevs i samarbete med Yle Nyhetsskolan.

Läs en timme under den gemensamma lästimmen torsdagen den 8 september kl. 19.00

Årets tema är fred och vänskap. Republikens president Sauli Niinistö är beskyddare för kampanjen och även han påminner om att läsning kan öka förståelsen mellan människor.

- Världen skulle vara färglös utan de berättelser och den kunskap som finns i böcker. När vi läser vidgas vår världsbild och vi kan öppna vårt sinne för äventyr. Våra tankar kan färdas till det förflutna eller till framtiden. På dessa fantasiresor lär vi oss att förstå andra kulturer och att sätta oss in i andra människors situation. I dagens värld finns det en allt större efterfrågan på fördomsfrihet och empati, säger president Niinistö i sin hälsning till Read Hour-kampanjen.

Nyhetsskolan i ett nötskal

Yle Nyhetsskolan är ett projekt i mediefostran riktat till både grundskolan och utbildningar på andra stadiet. Idén är att dels visa de unga hur de kan skilja på sant och falskt i medierna, och dels att låta dem göra egna nyheter. Nyhetsskolans beskrivning.