Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Naturskydd och energilösningar på agendan när miljöutskottet besöker Vasaregionen – Juha Sipilä intresserad av Westenergys planer

Från 2022
Juha Sipilä, ordförande för riksdagens miljöutskott.
Bildtext Juha Sipilä, ordförande för riksdagens miljöutskott.
Bild: Joni Kyheröinen / Yle

Riksdagens miljöutskott besöker Vasaregionen. På schemat finns två teman: Kvarkens världsarv och energifrågor. Och givetvis diskuterades det planerade naturskyddsområdet.

Det var ett decimerat utskott (alla är inte med på resan) som samlades ute vid världsarvsporten vid Replotbron och fick ta del av information och åsikter om Kvarkens världsarv och det planerade naturskyddsområdet. Sedan blev det ett besök i Svedjehamn.

På plats vid världsarvsporten fanns Korsholms kommuns representanter, Världsarvets Kenth Nedergård, personer som aktivt engagerar sig i frågan och Forststyrelsen.

En del av riksdagens miljöutskott på besök i Vasaregionen.
Bildtext En del av riksdagens miljöutskott. På bilden också bland andra kommundirektör Rurik Ahlberg.
Bild: Joni Kyheröinen / Yle

"Ordentliga konsekvensbedömningar"

SFP:s Mikko Ollikainen sitter i utskottet och så här säger han om det omstridda naturskyddsområdet.

- Det är inte miljöutskottet som konkret fattar beslut om naturskyddsområdet. Men nu får vi ut informationen till många olika partier.

Vad tycker du personligen?

- Det ska göras ordentliga konsekvensbedömningar över vad tidigare skyddsåtgärder har gjort och man måste få med lokalbefolkningen i hela processen.

Sipilä: "Vi lyssnar och för budskapet vidare"

Centerns Juha Sipilä, tidigare statsminister, är ordförande för miljöutskottet.

Vad gäller det planerade naturskyddsområdet tar miljöutskottet inte ställning till områdets vara eller inte vara.

Och såvitt viceordförande Tiina Elo från De gröna förstår kommer frågan inte heller att landa på miljöutskottets bord.

Utskottet fick som sagt ändå ta del av information och åsikter.

- Rent allmänt så är det så att ju mer man tar med ortsbefolkningen i planeringen, desto mer accepterat blir det hela. Vi tänker inte komma utifrån och börja styra något, utan vi lyssnar och för budskapet vidare, säger Juha Sipilä.

Torv och stenkol under en övergångsperiod

Det blir en hård vinter vad gäller elpriser och elens tillräcklighet. Vi frågade om Rysslands attack på Ukraina driver Finland tillbaka till användning av kol och torv, eller mot en allt större produktion av förnybar energi?

- Situationen har drivit på utvecklingen mot förnybara energikällor. Sett till försörjningsberedskapen behövs säkert torv och kanske stenkol under en övergångsperiod.

- Men enligt prognosen är Finland självförsörjande sett till el under kommande vinter. Det hänger på om Olkiluoto trean är i drift eller inte. Om inte så måste vi importera el, säger Sipilä.

Lösningar för ellagring behövs

Han tillägger att han tror att den pågående krisen kommer skala bort onödig elförbrukning. Det kunde vara något positivt som kommer ur hela eländet.

Han kastar också en utmaning till energiklustret i Vasaregionen gällande lagringen av el.

- Om det då sen handlar om tryckluft eller ackumulatorer eller väte. Denna sorts lösningar behöver vi, säger Sipilä.

Olkiluoto trean kommer alltså att behövas i vinter.

Men hur ser man då på kärnkraftens roll i Finland i ett längre perspektiv?

- Kärnkraften kommer att ha en roll långt in i framtiden. Givetvis är det bättre sen desto mera förnybar energi vi kan utnyttja, säger Tiina Elo.

De grönas Tiina Elo.
Bildtext De grönas Tiina Elo.
Bild: Joni Kyheröinen / Yle

Westenergys planer intresserar

Under onsdagen står energifrågor på agendan och Mikko Ollikainen var ivrig över att få visa upp kunnandet som finns i Vasaregionen.

Juha Sipilä sa sig vara väldigt intresserad av Westenergys projekt med att börja tillverka syntetisk metan som sedan kunde användas till exempel inom fartygstrafiken.

- Jag hoppas att det här blir ett exempel för andra aktörer. Att man tar vara på koldioxiden från förbränningen av avfall, säger Sipilä.