Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fusionsfrågan lever inte i Närpes – först krävs ett initiativ från Kaskö: "Det jag tror man mest behöver i Kaskö är arbetsro"

Från 2022
Uppdaterad 07.09.2022 12:04.
Kvinna med glasögon, neutralt leende.
Bildtext Närpes stadsdirektör Mikaela Björklund tror att man kan damma av och återanvända åtminstone delar av det utredningsarbete som gjordes då en kommunfusion var på tapeten 2019. Frågan är ändå inte aktuell i Närpes eftersom den inte är det i Kaskö, säger hon.
Bild: Anne Teir-Siltanen / Yle

Idag är det väsentligt annorlunda kommuner än vad det var år 2019, då Närpes och Kaskö senast tog ställning till ett fusionsförslag. Men det betyder inte att frågan vore omöjlig att lyfta igen.

Vi möter stadsdirektör Mikaela Björklund i ett soligt Närpes, där blomplanteringarna fortfarande prunkar. Nyheten om att kollegan i Kaskö, Minna Nikander, valt att säga upp sig överraskade inte eftersom Björklund sett kollegans arbetsbörda.

Så gott det går ska Kaskö nu försöka rekrytera till tre tunga poster: En stadsdirektör, en ekonomidirektör och en teknisk direktör. Samtidigt fortgår den lilla stadens kamp för att få en krisande ekonomi i balans och flera kasköbor Yle Österbotten intervjuat hoppas att staden kunde räddas genom att man ger en kommunfusion en ny chans.

Vi frågar Mikaela Björklund om Kaskö fortfarande vore välkommet till Närpes.

– Den frågan kan jag inte svara på. Vi vet ju att det dåvarande fullmäktige kom till att vi skulle kunna bygga en hållbar kommun tillsammans, men frågan har ju inte överhuvudtaget varit på agendan med det nya fullmäktige. Det återstår att se, om det kommer en fråga så föreställer jag mig att det nuvarande fullmäktige tar tag i den och tittar på läget, säger Björklund.

Någon sådan fråga har ändå inte kommit och så länge frågan inte är aktuell i Kaskö så är den inte heller det i Närpes, förklarar Björklund.

Inte heller stadsstyrelsens ordförande i Närpes, Hans-Erik Lindqvist (SFP) har hört minsta tecken på att fusionsfrågan skulle vara på väg upp på bordet i Kaskö igen.

– Något sådant har inte alls diskuterats med mig åtminstone, jag tror inte man har lyft det i Kaskö. Och inte heller har det alls diskuterats i något organ i Närpes, varken med tjänsteinnehavare eller med fullmäktige, säger Lindqvist.

Lindqvist påpekar precis som Björklund att en fusion idag skulle behandlas som ett helt nytt ärende, eftersom fullmäktige är nytt. Negativt inställd är Lindqvist ändå inte. Han upplevde att diskussionerna år 2019 fördes i mycket god anda.

– Vi var väldigt överens i diskussionerna, men i Kaskö saknades den majoritet som skulle ha behövts för ett ja till fusion. Det måste ju finnas en vilja, säger Lindqvist.

Hans-Erik Lindqvist ler mot kameran.
Bildtext Hans-Erik Lindqvist, SFP, har inte heller kontaktats av någon i Kaskö om eventuella nya funderingar kring fusion.
Bild: Juho Teir / Yle

Bra utredningar som går att damma av

Om den viljan finns idag spekulerar varken Lindqvist eller Björklund kring. Däremot konstaterar bägge att mycket har hänt sedan 2019.

Inte minst har kommunernas ansvarsområden stöpts om och ytterligare förändringar väntar nästa år då social- och hälsovårdsreformen går in i det skede där staten står för finansieringen. I praktiken försvinner hälften av kommunerna, påpekar Lindqvist.

Ändå tror både han och Björklund att de gamla utredningarna som gjordes inför beslutet år 2019 skulle gå att använda sig av.

– Det praktiska skulle ju vara att damma av det avtal som vi hade och så måste man förstås uppdatera med de siffror som gäller idag, säger Björklund.

Björklund påpekar att det som gjordes var ett digert arbete, där man punkt för punkt gick igenom alla väsentliga frågor inför en eventuell fusion.

– Vad vi skulle heta, hur vapnet skulle se ut, de ekonomiska siffrorna, vilka investeringar som hade varit möjliga och precis hur servicen skulle vara strukturerad, räknar Björklund upp.

Allt finns alltså att damma av om fusionsviljan ånyo skulle vakna i Kaskö.

Mikaela Björklund tror ändå att det inte är fusion som grannstaden mest behöver just nu.

– Det jag tror man allra mest behöver i Kaskö är arbetsro. Nu har de ett stort uppdrag att försöka få styrsel på den här personalsituationen så att kommunen kan producera tjänster för sina invånare.

Närpesbor på stan tveksamma

En viss tveksamhet inför att värma upp fusionsfrågan på nytt känner ändå flera av de Närpesbor vi möter på stan.

Staffan Svarvar är en av dem.

– I framtiden så vore det kanske ett bra koncept, men för tillfället är det ju väldigt dålig ekonomi i Kaskö så det drabbar ju då även oss ifall av en sammanslagning. Men Kaskö är en fin stad på fint ställe, kanske det kan bli en guldgruva igen, säger Svarvar.

Mittistan 4.9.2014
Bildtext Närpes stoltserar med ytterst låg arbetslöshet och god ekonomi. I grannstaden Kaskö är ekonomin allt annat än god, men kanske den kunde fås på fötter igen, undrar de vi talar med på stan.
Bild: YLE/Ann-Sofie Långvik

Sven och Birgitta Eklund håller med, Kaskö är vackert.

– Kaskö är en fin stad med fina människor. Men om du tänker på en eventuell fusion så ligger bollen hos dem, säger Sven Eklund.

– Jag håller med, bollen ligger hos dem. Men inte har vi något emot att de sku höra till Närpes, välkommen bara, säger Birgitta Eklund.

Jan-Peter Ivars säger för sin del att han känner sig lite kluven.

– Ja, det känns ganska kluvet, dom hade ju sin chans 2019. Jag är kanske inte tillräckligt påläst för att säga något om vilka våra fördelar skulle vara i en fusion, men fördelar för Kaskö måste det ju finnas med tanke på deras situation, säger Ivars.

Uppdaterad på onsdag 7.9 klockan 10:53 med kommentarer av Närpesbor på stan.

Diskussion om artikeln