Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Barnet frågade om det här är hennes nya dagis och jag fick svara att jag inte vet" – personalbrist tvingar Helsingfors att hålla dagisenhet stängd

Från 2022
En förälder med sina två barn utanför ett daghem i Esbo.
Bildtext Det blir svårt att lägga personalpusslet på många daghem i Helsingfors i höst.
Bild: Lehtikuva

Personalbrist har tvingat Helsingfors att stänga grupper tillfälligt och förkorta öppettider. Hösten blir sällsynt svår säger Niclas Grönholm, ansvarig direktör på staden.

Personalbristen på daghemmen i Helsingfors stad är sällsynt svår. Det har i flera fall lett till förkortade öppettider. På ett daghem, Kvarnberget på Drumsö har man tvingats stänga en enhet tillfälligt.

Barnen har istället fått plats på andra daghem i samma stadsdel. Sandra Borgs barn är en av dem som fått lov att flytta tillfälligt.

– Mitt barn frågade om det här är hennes nya dagis och jag fick svara att jag inte vet.

En utredning av Yle visar att många städer och kommuner i Svenskfinland lider stor brist på behörig daghemspersonal.

Sandra Borg är själv lärare och berättar att personalproblemen vid Helsingfors daghem oroar henne både som förälder och i hennes yrkesroll.

– Förändringar och mycket ny personal innebär en osäkerhet. Barnen knyter an till personer som sedan försvinner om någon vecka. De har rätt till trygghet.

Sena besked bidrar till osäkerhet

Sandra Borg säger att informationen om stängningen skickades ut till föräldrarna strax före veckoslutet. Och under torsdagsmorgonen har hon har inte fått någon information om vad som gäller nästa vecka. Förändringarna kan vara påfrestande för barnen och ovissheten är påfrestande för föräldrarna, säger hon.

– Flera barn har reagerat negativt på förändringen. Lyckligtvis har inte mitt barn gjort det. Men det här blir förstås en extra belastning som kräver energi.

Borg vill inte kritisera daghemmet och förstår beslutet. Men hon säger att något måste göras.

– Om det inte finns tillräcklig personal kan daghemmet inte hålla öppet, det förstår jag. Men personalläget är ohållbart, det måste fixas. Jag blir mörkrädd då jag läser att det finns sparkrav på utbildningen.

Hösten blir svår i Helsingfors

Niclas Grönholm, direktör för svenska servicehelheten på Helsingfors stad, beklagar stängningen. Han säger att personalbristen är sällsynt svår på många svenska daghem i Helsingfors just nu. Det är brist på behörig personal och det finns inte tillräckligt många vikarier som kan hoppa in.
– Det här är problem vi också haft tidigare men nu är det ett ännu större problem. Hösten kommer att bli väldigt svår för oss, säger Grönholm.

Lärarna i Helsingfors har för litet erfarenhet av invandrarelever, säger Niclas Grönholm, direktör vid Fostrans- och bildningssektorn i Helsingfors.
Bildtext Niclas Grönholm på Helsingfors stad säger att personalbristen vuxit.
Bild: Mika Tertsunen/ Yle


Det har i flera fall lett till att daghem förkortat sina öppethållningstider. Så ser till exempel läget ut på daghemmet Sesam i Arabia. Beslut om stängning, som det som togs på daghemmet på Kvarnberget, är ovanliga.
– Små daghem med få grupper och liten personal drabbas snabbare av personalbrist. Det är väldigt sällan vi tvingats till den här åtgärden. Men nu finns det risk för att vi kan tvingas till det i fortsättningen. Läget har försämrats.
Sena besked är svåra att undvika.
– Vi kämpar med personalpussel dagligen och lösningen hittas ofta väldigt sent. Då vi inte lyckas lösa problemen måste vi prioritera barnens trygghet. Då kan det bli aktuellt med åtgärder. Men det är klart att det leder till en beklaglig situation för väldigt många
Daghemmen följer planer och lägger upp mål för verksamheten. Hur påverkas det här av personalbristen?
– Vi försöker stödja daghemmen med det här och vi hade förstås gärna sett att det var lugnare på flera daghem. Men med lite personal måste vi lägga sådana mål åt sidan för stunden och satsa på barnens trygghet och på personalen.

Bekanta problem har blivit värre

Småbarnspedagogiken i Helsingfors stad har tampats med personalbrist i många år. Och nu då personalbrist växt till ett samhällsfenomen har läget i Helsingfors blivit svårare, säger Grönholm. Staden har försökt förbättra förutsättningarna genom en rad åtgärder som gäller löner, marknadsföring, rekrytering och ledarskap.
– Men det har inte räckt. Personalbristen gäller fler än oss. Det behövs mer åtgärder, jag hoppas på genomtänkta beslut i fortsättningen, både på det lokala och nationella planet.

Diskussion om artikeln