Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fackbossen Jarkko Eloranta bekymrad: Vården är för dyr och ineffektiv

Jarkko Eloranta med Helsingfors silhusett mot havet i bakgrunden
Bildtext Jarkko Eloranta ser en svår höst där arbetsmarknaden inte får speciellt stor uppmärksamhet, på grund av större problem.
Bild: Bengt Östling / Yle

Fackcentralen FFC har publicerat sina målsättningar för nästa valperiod. Utnyttjandet av utländsk arbetskraft får stor uppmärksamhet.

Produktiviteten måste höjas inom social- och hälsovården - då kan också lönerna höjas. Det budskapet kom FFC:s ordförande Jarkko Eloranta med, då han presenterade FFC:s målsättningar inför en svår arbetsmarknadshöst och riksdagsvalet i vår.

Vården är ett av de svåra områdena, med vårdarlönerna och nya regler om minimiantal vårdare på äldreboenden. Opinionsmätningar visar att många finländare inte accepterar arbetsnedläggningar och strejker om människoliv är i fara, när vårdarna nekar till skyddsarbete.

Dyra vårdområden oroar

Jarkko Eloranta efterlyser effektivering inom social- och hälsovården, när helt nya vårdområden vid årsskiftet tar över kommunernas uppgifter. Den reformen verkar bli dyrare än väntat.

Eloranta räknar med färre vårdområden i framtiden. Han ser det som nödvändigt att få mer effektivitet inom vården. Men han hoppas att det i stället kan ge högre löner, som inom andra sektorer.

Vill skydda arbetstagarna

Fackcentralen FFC offentliggjorde på onsdagen sina mål för nästa valperiod och betonar arbetslivslagstiftningen och kollektivavtalen.

Ett annat fokusområde är arbetsmarknadskriminaliteten. Det gäller framförallt utnyttjandet av utländsk arbetskraft, med för låga löner och rättigheter som inte beaktas.

Arbetskraftsinvandringen behöver regleras, anser FFC, och huvudsakligen finnas på områden där det råder arbetskraftsbrist i Finland.

Värme och stress ger nya politiska krav

FFC uppdaterar sina målsättningar i riksdagsvalet på några aktuella sektorer.

Ett tryggt arbetsliv nämns som centralt i alla FFC:s mål, man vill till exempel motverka hotet om våld på arbetsplatserna.

FFC vill uppdatera arbetarskyddslagstiftningen för att lättare hantera den psykiska orken på jobbet.

Det har också uppstått helt nya behov. Klimatförändringen ger nya hälsorisker och behov i många arbetstagares vardag.

Extrema väderförhållanden sägs inte speciellt väl beaktas i nuvarande arbetarskyddsbestämmelser. FFC vill ha noggrannare bestämmelser om pauser i arbetet och bättre sätt att skydda sig mot hetta.