Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Gågatan i Vasa kan förlängas – förslaget är en sträcka från Rådhusgatan till Strandgatan

Från 2022
Uppdaterad 08.09.2022 14:37.
Ett stort övergångsställe framför en skylt där det står sommargågata. På gågatan sitter människor på uteserveringar.
Bildtext Gågatan i Vasa centrum har förlängts i ett kvarter de senaste åren, nu föreslås den förlängas ytterligare.
Bild: Yle/Ulrika Stagnäs-Lund

Vasa stad vill fortsätta utveckla centrum mer ur cyklisters och fotgängares synvinkel. Därför föreslår man att gågatan som idag finns på Hovrättsesplanaden förlängs hela vägen ner till Strandgatan.

På så sätt skulle en starkare länk bildas mellan centrum och stranden. Enligt stadens bedömningar blir inverkan på trafiken liten och mängden parkeringsplatser hålls på nuvarande nivå.

Det här framgår ur den översiktsplan för Vasas promenadcentrum som stadsmiljönämnden godkände för framläggande på onsdagen.

Nästa steg är behandling i stadsmiljönämnden.

Målet är ett livskraftigt centrum

Syftet med planen är att ytterligare stärka vitaliteten i Vasa centrum. Satsningar på livskraft, trivsel och funktionalitet är avgörande om centrum ska locka till besök och vistelse, framhåller staden.

Samtidigt är man noga med att antalet parkeringsplatser inte ska minska. Det är möjligt eftersom den södra delen av Hovrättsesplanaden görs enkelriktad från Kyrkoesplanaden till Strandgatan och parkering tillåts på båda sidor av det enkelriktade partiet.

Stadens bedömning är även att planen inte inverkar negativt på hur väl man når områdets olika fastigheter.

Inga trafikljus i korsningen mellan Skolhusgatan och Hovrättsesplanaden

Den föreslagna sträckningen av gågatan skulle samtidigt korsa en av stadens mest trafikerade gator, Skolhusgatan.

Enligt planläggningsarkitekt Emma Widd planeras ändå inga trafikljus i korsningen mellan Skolhusgatan och Hovrättsesplanaden.

Istället planeras en förhöjd stenläggning som ska få bilisterna längs Skolhusgatan att sänka hastigheten.

– Gågatan skulle knappast inverka särskilt mycket på hur trafiken flyter längs Skolhusgatan, säger Widd.

Ombyggnaden av gatan mellan Bangatan och Storalånggatan ska bli klart det här året, projektet beräknas kosta ungefär två miljoner euro.

I det andra skedet görs området kring torget om och en idétävling ska avgöras under hösten. För tävlingen har man satt en kostnad på tre miljoner euro i utvecklingsbudget, men summan kommer att fastslås i den slutgiltiga planen.

Målet att förena centrum med stranden

Avsnittet mellan Rådhusgatan och Kyrkoesplanaden som har fungerat som gågata på sommaren föreslås bli gågata året runt eftersom behovet av terrass och vistelseutrymme är stort just där. Dessutom föreslås att det byggs en liten öppen plats i den södra ändan av Bankirgränden och hela gränden ska bli en del av Vasas promenadcentrum.

Den sista delen, avsnittet mellan Rådhusgatan och Strandgatan ska enligt kostnadsberäkningen kosta högst 2,4 miljoner euro. Med gågatuprojektet vill man på staden förena centrum med stranden.

Brandgatorna Teräsgränden, Hartmansgränden, Bankirgränden och Domargränden ska sättas i skick för 300 000 euro per gränd.

Chefen för Vasa stads kommunteknik Jukka Talvi erkänner att kostnadsberäkningen är preliminär och troligen kommer att ändra, men man har reserverat den summan.

– Tidtabellen är sådan att torget kanske blir färdigt 2025, efter det kan den sista delen av ombyggnaden starta.

Artikeln uppdateras 14.38 med fler detaljer och kommentar av Jukka Talvi.

Den här texten är en översättning i förkortad version av artikeln Vaasan Hovioikeudenpuistikon kävelykatuosuutta halutaan jatkaa Rantakadulle asti skriven av Sebastian Björklund / Yle Pohjanmaa.

Diskussion om artikeln