Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Västnyländskt vattenvårdsprojekt får nästan en halv miljon – NTM-centralen ger pengar också till andra projekt i regionen

Från 2022
Höstbild av Bruksträsket i Svartå bruk
Bildtext Projektet Lumme berör bland annat Svartån. (Arkivbild)
Bild: Yle/Maria Wasström

Projektet ”Lumme”, som ska minska jord- och skogsbrukets belastning på vattendrag i Västnyland, får närmare en halv miljon euro från NTM-centralen i Nyland.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har beviljat 480 000 euro för projektet Lumme som verkställer åtgärder för att kontrollera belastningen från jord- och skogsbruket i vattendrag på olika håll i Västnyland.

Tyngdpunktsområden för projektet är Sjundeå åns avrinningsområde, i Svartån särskilt Svartåns och Averias avrinningsområden, Hiidenvesis avrinningsområde och kustområdet.

Vid kusten är särskilt Tavastfjärden i Kyrkslätt, Dragsviksfjärden i Raseborg, Kyrkfjärden i Ingå och Pickalaviken i Sjundeå viktiga tyngdpunktsområden.

Det är Västra Nylands vatten och miljö (Luvy) som koordinerar projektet som verkställs åren 2022–2024.

Projektet presenteras på Luvys webbplats.

Projekt för Dragsviksfjärden får 45 000 euro

NTM-centralen har också beviljat anslag till andra projekt inom vattenvården.

Projektet som ska rena dagvattnet som rinner från Horsbäck industriområde i Raseborg till Dragsviksfjärden får 45 000 euro. Staden Raseborg bidrar med en lika stor summa för projektet.

Också det här projektet förverkligas av Västra Nylands vatten och miljö. Projektet verkställs under 2022–2023.

Ett pilotprojekt som ska utveckla restaureringen av näringskedjan i Enäjärvi i Vichtis får 479 250 euro.

En del mindre projekt får också bidrag av NTM-centralen:

  • Restaurering av Kilpisjärvi, Mäntsälä (29 500 euro)

  • Restaureringen av Bredvik ekologiska gård på Sommarö, Esbo (21 600 euro)

  • Morsfjärdens restaureringsprojekt, Kyrkslätt (11 200 euro)

  • Förbättring av vattenstatus i havsviken i Kvidjenålsfladan, Raseborg (3 215 euro)

  • Kartläggning av grundtillståndet i Hemträsket och Mörträsket, Mörskom (1 200 euro)

Diskussion om artikeln