Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

HFD: Polisen gjorde sig skyldig till etnisk profilering när de stoppade Musta Barbaaris familjemedlemmar

Från 2022
Uppdaterad 08.09.2022 16:45.
Skylt med texten Korkein hallinto-oikeus, alltså Högsta förvaltningsdomstolen.
Bildtext Högsta förvaltningsdomstolen har gett sitt beslut om Musta Barbaaris familjemedlemmar.
Bild: Sini Järnström/ Yle

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har gett sitt beslut i ett uppmärksammat fall där mamman och systern till rapartisten Musta Barbaari blev ogrundat misstänkta för gatuprostitution i juli 2016.

Fallet går tillbaka till den 9 juli 2016.

Relevant för händelserna är att de två kvinnorna är mörkhyade. De hade pratat med en vit man på gatan i Helsingfors.

Händelsen ledde till att civilklädda polismän misstänkte att kvinnorna sysslade med prostitution och försökte få en kund. Polisen bad kvinnorna visa sina id-handlingar.

Enligt rapartisten Musta Barbaari hade hans mamma och syster frågat varför de måste visa passen, varpå polisen satte dem i handklovar och behandlade dem hårdhänt.

Fanns inte skäl att misstänka kvinnorna

Enligt HFD:s beslut hade polisen godtagbara skäl att utföra kontroll av gatuprostitution och att fästa uppmärksamhet vid de två kvinnorna. Men när den vita mannen, som tolkades som eventuell kund, avlägsnade sig fanns det inte längre skäl att tro att kvinnorna var prostituerade.

Att polisen, trots det, valde att göra en närmare kontroll och be kvinnorna identifiera sig själva var fel enligt domstolen. Kontrollen gjordes på grund av deras hudfärg, slår HFD fast. Polisen hade inga orsaker att misstänka att kvinnorna försökte sälja sex.

Enligt HFD finns det skäl att anta att kvinnornas förmodade etnicitet ledde till att de behandlades sämre än personer med finsk härkomst skulle ha behandlats i samma situation.

Musta Barbaari står på scenen och sjunger. Framför honom publik.
Bildtext Musta Barbaari uppträder på Weekend Festival år 2018.
Bild: Nelli Kenttä, YleX

DO: Polisen måste förstå diskrimineringsförbudet

Polisen utredde inte heller om kvinnorna kunde vara föremål för de tips som hade kommit in, enligt vilka mörkhyade personer sålde sex. Det enda som polisen gick efter var att kvinnorna hade motsvarande hudfärg som det som hade förekommit i tipsen.

Polisen har vid vite på 10 000 euro förlagts att se till att liknande fall inte förekommer i fortsättningen. Dessutom får kvinnorna sina rättegångskostnader betalda. Beslutet följer ett tidigare beslut från Dis­kri­mi­ne­rings- och jäm­ställd­hets­nämn­den.

Enligt Diskrimineringsombudsmannen är beslutet mycket betydelsefullt och polisväsendet bör försäkra sig om att diskrimineringsförbudet förstås rätt inom polisen.

"Etnisk diskriminering är en allvarlig form av diskriminering, särskilt i polisens verksamhet. Det är inte acceptabelt att människor som tillhör en etnisk minoritet skulle ha en större risk än andra att bli stannade av polisen på grund av sin hudfärg eller ett antagande om en viss etnicitet", skriver diskrimineringsombudsman Kristina Stenman i ett pressmeddelande.

Polisen: Vi har redan gjort förändringar

Enligt polisen har man redan uppdaterat verksamheten. Förbudet mot etnisk profilering beaktas inom all verksamhet, skriver Helsingforspolisen i ett pressmeddelande.

"I år gavs en kort repetition om förbudet mot etnisk profilering i samband med alla polisers utvecklingssamtal", säger polischef Lasse Aapio.

Enligt polisen är lagen också delvis svårtolkad och behöver uppdateras.

Förvaltningsdomstolen hade tidigare fattat beslutet att fallet inte handlade om etnisk profilering, men HFD har hävt det beslutet.

I december dömde Helsingfors tingsrätt den äldre kvinnan för motstånd mot tjänsteman och den yngre för tredska mot polis.