Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibbobor och sommargäster trivs i skärgården men önskar mer service – fler båtturer, bilplatser och bränsleförsäljning

Från 2022
Några små motorbåtar vid en brygga.
Bildtext Människor vill kunna koppla av i Sibbo skärgård, åka båt och simma också fast de inte har egen båt eller bil. Arkivbild.
Bild: Mira Bäck / Yle

300 personer besvarade kommunens skärgårdsenkät och uppgav att de skulle vistas oftare i Sibbo skärgård med bättre förutsättningar, bland annat bilplatser och tätare båtturer.

Sibbo kommun består till hälften av skärgård. Folk trivs bra i den natursköna skärgården, men önskar mera service.

Det är kortfattat resultatet av den enkät som Sibbo skärgårdsdelegation lät utföra för att få veta hur arbetet med att utveckla skärgården kan fortsätta.

Många har svarat att den vackra naturen, den levande skärgårdsmiljön, lugnet och närhet till huvudstadsregionen är det bästa i Sibbo skärgård.

"Den är nära men mentalt långt borta från stressen i staden", kommenterar en av dem som besvarat skärgårdsenkäten.

Vår skärgård är underbar! Det lönar sig att vårda om och utveckla den rätt!

ett svar ur skärgårdsenkäten

Skärgårdsdelegationen står bakom skärgårdsenkäten som man kunde besvara från juni till augusti 2022. 301 personer besvarade den.

128 uppgav att de bor i Sibbo (43 procent) och 130 att de bor i huvudstadsregionen (43 procent). De flesta är sommargäster (69 procent). 13 procent bor i skärgården.

"Vi vill tacka alla som deltagit i enkäten för de mångsidiga svaren. Vi fick rikligt med vägkost till skärgårdens utvecklingsarbete", säger Gunilla Holmberg på kommunens webbplats.

Holmberg är ordförande för Sibbo skärgårdsdelegation.

Båtar ligger vid två bryggor i en havsvik.
Bildtext De som saknar tillgång till egen båt upplever det svårt att vistas i skärgården.
Bild: Malin Valtonen / Yle

De tjänster som önskas mest i skärgården är bränsleförsäljning, caféer och restauranger.

De mest populära utvecklingsobjekten är parkeringsplatserna i hamnarna, avfallshanteringen, gästhamnarna och trafiken med förbindelsebåtar.

I skärgården vill människorna helst tillbringa tid med familj och vänner, koppla av i naturen, åka båt och simma, men bristen på bil- och båtplatser eller avsaknad av egen båt utgör hinder för att vistas i skärgården.

Vistelser begränsas också av parkeringsplatsernas priser och höga bränslekostnader samt för få bussturer och turer med förbindelsebåtar till och från skärgården.

En del upplever vintern och det egna arbetet som hinder för att vistas i skärgården.

Passagerare stiger iland från Pörtö-line båten som anlöpt Kalkstrands hamn.
Bildtext I enkäten önskades bland annat att förbindelsebåtarna skulle gå oftare ut till skärgården. Arkivbild.
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

Staten och kommunen är enligt skärgårdslagen ålagda att främja skärgårdens utveckling, bland annat genom att skapa förutsättningar för den fasta befolkningen att bo kvar, men också genom att främja turismen.

I Sibbo skärgårdsprogram för 2020 beskrivs bland annat läget idag, vilka planer kommunen har för att utveckla skärgården samt vad det nationella skärgårdsprogrammet för 2020–2023 innebär.

Diskussion om artikeln