Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Räntan stiger – men bankerna verkar inte pigga på att betala för pengarna på ditt konto

Uppdaterad 09.09.2022 08:33.
Medelålders man i blå jacka står framför en bankomat.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Det är uppenbart att bankkontonas låga räntenivå är en känslig fråga. De stora bankerna ger ogärna ut uppgifter, som hur lite ränta de betalar.

Räntorna på lån stiger, men på bankkontot är räntan fortfarande ofta noll procent. Det är inte en liten fråga eftersom finländarna har hela 100 miljarder euro på vanliga bankkonton.

Svenska Yle frågade några av våra banker hurdan ränta de betalar för tillfället.

OP-gruppen

Vår största bank OP betalar i princip ingen ränta på sina konton, men kunder som sätter in pengar i bankens spardepositioner får en bonus på 0,25 procent.

Nordea

Nordea svarar per e-post att banken hela tiden följer med marknadsläget och Europeiska centralbankens räntenivå. När det gäller tidsbundna depositioner avtalar Nordea om räntenivån då kontona öppnas.

Nordea rekommenderar alla kunder att ha en summa som motsvarar ungefär tre månaders utgifter på ett bankkonto. Nordea rekommenderar också månatliga investeringar i fonder som motsvarar kundens riskprofil eftersom det enligt banken är det bästa sättet att bygga upp en förmögenhet på lång sikt.

Danske Bank

Också Danske Bank svarar allmänt per e-post att banken följer med marknadssituationen och ECB:s beslut och beaktar de enskilda kundernas individuella beslut när det gäller prissättningen av depositioner.

Handelsbanken

Handelsbanken meddelar att banken inte ger ut enskilda ränteutgifter. På brukskonton och spardepositioner är räntan ändå alltid noll procent. När det gäller tidsbundna depositioner bestäms räntan av de enskilda bankkontoren.

Också Handelsbanken understryker att det kan vara ett bra alternativ att placera pengarna på annat sätt än att hålla dem på ett bankkonto.

Aktia

Aktia betalar ingen ränta på brukskonton och spardepositioner, men betalar en ränta på tidsbundna depositioner som beror på depositionstiden. En deposition på ett år berättigar till exempel till en ränta på 1,25 procent.

Kunder som investerar hälften av sina pengar och sätter in bara andra hälften på konto får 2,0 procents ränta. De som sparar till sin första bostad på ett BSP-konto får en ränta på en procent.

Oscar Taimitarha som är direktör med ansvar för privatkunder på Aktia säger att bakgrunden är att ränteläget under de senaste månaderna har förändrats ganska kraftigt.

– Vi har ju genomlevt flera år med nollräntor och till och med negativa euriborräntor. Nu har räntorna stigit kraftigt. Vi har kanske fått ett lite mera normalt läge när det gäller räntorna, säger han.

– Det betyder att pengar på bankkonton, till exempel tidsbundna depositioner på ett eller två år, är en del av den grundläggande bankverksamheten där vi tar in medel som depositioner och på normalt sätt lånar ut som dem banklån och andra typer av krediter, säger Taimitarha

Utbetalningen av räntor är ett sätt för Aktia att konkurrera med andra banker.

– Vi vill vara ett attraktivt alternativ fört personer som vill öka sin förmögenhet och sköta sina besparingar och placeringar hos oss. Depositionerna är en del av den här helheten. Då ser vi det som naturligt att betala ränta när vi kan göra det, säger Oscar Taimitarha.

– Vi vet till exempel att vi har kunder som har medel och överväger att placera dem på aktiemarknaden eller på annat vis, men som just nu kanske känner att marknadsläget är osäkert och vill vänta ett tag. Då är det det en naturlig del av vårt tjänstesortiment att ha möjligheten att deponera pengar så här, säger Taimitarha.

Fellow

En bank som betalar ränta är Fellow banken. Den grundades då Evli Bank och Fellow Finance slogs samman i april.

Fellow banken betalar 0,5 procents ränta på spardepositioner. Banken erbjuder ännu inte brukskonton, men hoppas kunna göra det i framtiden.

– Som en ny bank vill vi locka till oss kunder. Vi har inte någon stor penningmängd på bankkonton så som de stora bankerna och vill samla in pengar med detta erbjudande, säger Teemu Nyholm som är vd för Fellow banken.

Eftersom Fellow banken ännu inte har några större penningsummor på kundernas bankkonton innebär räntutbetalningen inte heller någon värst betungande utgift för banken.

– De traditionella bankerna behöver inte heller locka till sig kunder med räntor på spardepositioner då de har så mycket pengar sina brukskonton i vilket fall som helst, säger Teemu Nyholm.

Han bedömer att också de traditionella bankerna i något skede kommer att börja betala ränta då ECB kontinuerligt höjer sin styrränta.

– Det är ändå svårt att bedöma när det sker och hur hög räntan kommer att bli.

Arikeln har uppdaterats kl, 8.33 då Aktia på morgonen höjt sin ränta för kunder som placerar hälften av sina pengar och sätter in andra hälften på konto från 1,75 procent till 2,0 procent.