Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bakslag för batterifabriksplanerna i Vasa oroar inte ministeriet: ”Små saker måste falla på plats”

Kalhygge med stora stenar.
Bildtext Här var det tänkt att Johnson Matthey skulle bygga sin batterimaterialfabrik. Företaget drog sig ur planerna i november i fjol.
Bild: Yle/Markus Bergfors

På kort tid har Vasa drabbats av två bakslag som rör batterifabriksinvesteringar. Regionen och hela Finland har fortfarande möjlighet att klara sig i konkurrensen, tror man på arbets- och näringslivsministeriet.

Vasa planerar stora investeringar inom batteriindustrin. Man inleder förhandlingar, skriver under intentionsavtal – och sedan händer något som ändrar på planerna.

Även om man ännu inte har lyckats göra några egentliga investeringar är arbets- och näringsministeriets sakkunnige Jaakko Vesa optimistisk.

– På det stora hela ser det bra ut, fast man länge har försökt fånga en stor fisk i Finland. Några har varit och nafsat på betet, men ännu återstår att få upp dem ur vattnet, summerar Vesa läget i fisketermer.

Några har varit och nafsat på betet, men ännu återstår att få upp dem ur vattnet.

Två bakslag på kort tid

I november i fjol drog sig brittiska Johnson Matthey ur planerna på att bygga en batterimaterialfabrik i Vasa. Beslutet chockade ministeriet och hela batterivärlden.

Johnson Matthey drog sig ur sin nya bransch efter att ha gjort lönsamhetskalkyler.

– Fastän batteriindustrin växer snabbt är konkurrensen hård. Alla nya europeiska företag kommer inte att klara sig mot de starka batteritillverkarna i Kina och övriga Asien, säger Vesa.

Yleiskuva ilmasta Laajametsaän teollisuusalueen avohakkuualueesta
Bildtext Vasa jobbar på att få en batterifabrik till Gigavasa-området.
Bild: Jarkko Heikkinen / YLE

Den här veckan rapporterades att finska Grafintech och indiska Epsilon Advanced Materials går skilda vägar. I slutet av 2021 skrev de båda företagen gemensamt under ett intentionsavtal med Vasa stad om byggandet av en batterimaterialfabrik på Gigavasa-området.

Med andra ord har Vasa på kort tid drabbats av två offentliga bakslag.

Vesa tror fortfarande att Finland kan bli en betydande aktör på den internationella batterimarknaden. Enligt Vesa har ministeriet hört god respons från företag om Vasa.

– De säger att man i Vasa verkligen vill föra det här framåt och är beredd att arbeta hårt för det, berättar Vesa.

Inte bara battericellfabriker

Vasas ivriga försök att få en batterifabrik till Österbotten har enligt ministeriet haft stor betydelse för branschen i Finland.

Vesa påminner om att intentionsavtal är kontrakt som görs i det inledande skedet. När man får mer teknisk och affärsmässig information kan situationen förändras. Därefter fattas nya beslut.

På besluten inverkar bland annat infrastrukturen samt tillgången på kunnig personal och ren energi.

– Jag förstår att det både lokalt och nationellt är enerverande när projekt har varit nära och sedan har det kommit en vändning i sista stund, säger Vesa.

Jag förstår att det både lokalt och nationellt är enerverande när projekt har varit nära och sedan har det kommit en vändning i sista stund.

Intentionsavtalen görs offentliga eftersom bland annat tomtreservationer måste behandlas i städernas organisationer. Också företagen vill få synlighet för sina projekt.

Vesa berättar att batteriindustrin inte enbart består av battericellfabriker. Dit hör även batterimineraler och batterimaterial samt batteripaket och deras användningsområden.

Också en mindre fabrik som placeras på ett område kan göra andra aktörer inom branschen mer intresserade, särskilt om fabrikerna kan dra nytta av varandra.

– Ofta placeras batterifabriker nära bilfabriker, vilket har skett till exempel i Tyskland. Och fastän Northvolt i Sverige delvis är en konkurrent till Finland ger det hela Norden mer dragningskraft, säger Vesa.

Utmanande världsläge

Enligt Vesa har man under våren och sommaren kunnat skönja världslägets inverkan bland investerare.

Många överväger om man ska bygga en fabrik i Asien, Europa eller Amerika. Intresset för att investera kan vara på väg att falna.

Just nu är energiläget i världen och särskilt i Europa utmanande. Enligt Vesa är ändå de kraftigt stigande byggkostnaderna och tillgången på material de största utmaningarna.

Trots de svåra tiderna har många batteriprojekt förverkligats, enligt Vesa. Och konkurrensen om dem är hård.

Joe Biden håller tal.
Bildtext President Joe Biden vill koncentera mer av batteriproduktionen till USA.
Bild: Jim Lo Scalzo / EPA

För ett par veckor sedan offentliggjorde USA:s president Joe Biden lagen Inflation Reduction Act. Syftet med lagen är bland annat att främja övergången till förnybar energi.

– I och med lagen kom krav på att produktionen av batterimineraler, battericeller och elbilar ska placeras i USA. Där såg man ”Made in America”-tanken. Det är ett stort spel på gång, säger Vesa.

Enligt Vesa har ”Made in America”-tankesättet väckt mycket diskussion i Europa. Bland annat har man frågat sig om det här är förenligt med världshandelns regler.

Bilindustrin är Sveriges styrka

Inom batteriindustrin i Sverige heter den största aktören Northvolt. Utan Northvolt skulle den svenska batteriindustrin inte vara så långt hunnen, säger Vesa.

Northvolt startade som ett litet startup-företag med stora planer. Företaget hade ändå en stark vision av vad som skulle hända inom batteribranschen.

– De hade också en förmåga och en vilja att utvecklas, säger Vesa.

Northvolts fabrik en mulen dag. Anders Thor i förgrunden.
Bildtext När Northvolts fabrik i Skellefteå är klar ska den sysselsätta över 4 000 personer. I förgrunden står kommunikationschefen Anders Thor.
Bild: Yle / Lucas Dahlström

Enligt Vesa ligger styrkan hos batteribranschen i Sverige bland annat inom bilindustrin.

– Den finns ännu kvar, även om ägarskapet är kinesiskt. Batteriindustrin och bilindustrin har hittat varandra i och med elbilarna. Northvolts och Volvos gemensamma batterifabrik i Göteborg är ett bra exempel på det här, berättar Vesa.

Tryck på att bli mer hållbar

Enligt Vesa är det ett hårt tryck på att verksamheten ska utvecklas på ett hållbart sätt och företagen försöker minska sina koldioxidavtryck.

Här ligger Finlands styrka.

Finland har stora mineraltillgångar och en storskalig produktion av batterikemikalier. Utöver det finns kunnande inom traditionell gruvdrift och metallförädling.

– Benchmark Minerals har identifierat 324 batterifabriksprojekt globalt, och alla behöver mineraler och material. Finland kan som nästan enda land i Europa producera dem, berättar Vesa.

Benchmark Minerals har identifierat 324 batterifabriksprojekt globalt, och alla behöver mineraler och material. Finland kan som nästan enda land i Europa producera dem.

Efterfrågan på batterier kommer inte att minska, utan tvärtom växa. World Economic Forum bedömer att efterfrågan på batterier kommer att vara 14 gånger större 2030 än den var 2018.

– Simon Michaux på Geologiska forskningscentralen förutspår en ännu större ökning. Budskapet är att det kommer att behövas många batterier. Globalt talar vi om investeringar på 200 miljarder dollar fram till år 2030, säger Vesa.

Den största frågan är enligt Vesa om produktionen av mineraler kan hålla samma takt. Enligt Vesa är det ändå inte det som är tröskelfrågan för en eventuell batterifabrik i Vasa.

Så vad är då tröskelfrågan?

– Små saker måste falla på plats, så blir det en fabrik.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel Akkutehdas tulee, ei tulekaan – akkuteollisuuden takapakit eivät huoleta työ- ja elinkeinoministeriössä: "Pienten asioiden pitää loksahtaa kohdalleen", skriven av Merja Siirilä. Översättning och bearbetning: Jakob Lillas.

Diskussion om artikeln