Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

De flesta av oss vill vara med och fatta beslut – men varken politiker eller tjänstemän litar på vår kompetens

Uppdaterad 13.09.2022 09:35.
Människor klädda i svart utanför riksdagshuset i samband med en demonstration.
Bildtext Förtroendeklyfta. Färsk Sitra-rapport visar att en majoritet av medborgarna vill delta i beslutsfattandet, men att beslutsfattarna inte litar på dem. På bilden ser vi kulturarbetare som protesterar mot coronarestriktionerna i juni 2021.
Bild: Jorma Vihtonen / Yle

Två av tre finländare vill vara med och påverka beslutsfattandet, men bara en av fem beslutsfattare anser att medborgarna har den kompetens som behövs.

En färsk rapport från Sitra visar på en enorm förtroendeklyfta mellan beslutsfattare och medborgare. Medborgarna vill delta i beslutsfattandet i både stat och kommun, men varken de förtroendevalda eller tjänstemännen tycker att det är en god idé.

Rapporten är tankeväckande läsning inför riksdagsvalet i vår. Den visar på en brist på förtroende i samhället. Medborgarna vill ha mera inflytande, men beslutsfattarna litar inte på dem. Det här syns i röstningsaktivitet och tilltro till det politiska systemet, anser rapportmakarna på Sitra.

Hannu-Pekka Ikäheimo är projektchef på Sitra
Bildtext Svårt att delta. Medborgarna vill ta del av beslutsfattandet i både stat och kommun, men varken de förtroendevalda eller tjänstemännen tycker att det är en god idé, berättar Hannu-Pekka Ikäheimo på Sitra.
Bild: Photo: Miikka Pirinen

I siffror handlar det om att 700 000 finländare säger sig vara villiga att delta i beslutsfattandet och två tredjedelar vill föra beslutsfattandet närmare den vanliga medborgaren. Men förtroendet för medborgarnas förmåga att ta ställning till komplicerade frågor är lågt bland förtroendevalda och tjänstemän.

Bara var femte förtroendevald anser att medborgarna är kompetenta att delta i beslutsfattandet.

– Den stora överraskningen med den här undersökningen var hur litet förtroende beslutsfattarna har för medborgarnas förmåga att ta ställning till komplicerade frågor, säger Hannu Pekka Ikäheimo som är projektchef på Sitra.

Grundlagen stipulerar att “den enskilde har rätt att ta del i och påverka samhällets och livsmiljöns utveckling”.

Beslutsfattarna vill mötas ansikte mot ansikte

Bland tjänstemännen är förtroendet för medborgarnas förmåga ännu lägre. Endast 14 procent håller med om påståendet att “medborgarna har tillräcklig förmåga att delta i diskussionen kring komplicerade frågor”. Och bara en av tre beslutsfattare anser att medborgarna kan utvärdera det arbete som de gör.

När det kommer till beslutsfattande i den egna närmiljön blir beslutsfattarna något mera optimistiska, men bara hälften av beslutsfattarna tror på medborgarnas förmåga att ta ställning till gemensamma ärenden i form av referensgrupper eller folkomröstningar.

– Kanske beslutsfattarna anser att medborgarna har kunskap om vardagen som är viktigare än den kunskap medborgarna har i så kallade riksfrågor, funderar Hannu-Pekka Ikäheimo.

Medborgare och beslutsfattare är också av olika åsikt om hur medborgarna ska delta i beslutsprocesserna. Medborgarna vill ha digitala påverkningsmöjligheter, medan beslutfattarna vill mötas ansikte mot ansikte. Medborgarna vill delta anonymt, behändigt och digitalt.

– Det här kan vara frågan om makt. Men det kan också också handla om olika perspektiv som är kopplade till ålder och generation, säger Hannu-Pekka Ikäheimo.

Medborgarna skriver under upprop på nätet

Det här tar sig uttryck i att 14 procent av beslutsfattarna i välfärdsområdena är för namninsamlingar på nätet, medan 68 procent av medborgarna gillar dem. Bara var femte beslutsfattare vill delta i diskussioner över nätet, medan knappt hälften av medborgarna kunde tänka sig att delta på det sättet.

Makthavarnas njugga inställning till medborgarnas förmåga att delta i beslutsfattandet överraskar rapportmakarna på Sitra.

– Vi har en lång och framgångsrik historia med ett starkt medborgarsamhälle i vårt land och därför är resultaten överraskande, säger Hannu-Pekka Ikäheimo på Sitra.

– Vi måste nu hitta nya sätt att få med medborgarna i beslutsprocesserna.

Tusentals personer intervjuades

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra övervakas av riksdagen och har som uppgift att ha koll på samhällsförändringar och deras konsekvenser.

Sitra ska också arbeta för en bättre samhällsdiskussion.

I enkäten “Möjligheter till demokratiskt deltagande i Finland” (Demokraattiset osallistumismahdollisuudet Suomessa) deltog  4 000 vanliga medborgare och  1 189 beslutsfattare. 303 var tjänstemän och 886 förtroendevalda.

Intervjuerna med medborgarna gjordes i månadsskiftet april-maj och intervjuerna med beslutsfattarna i huvudsak i maj och juni.