Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Den internationella självmordsförebyggande dagen motarbetar stigmat kring psykisk ohälsa – "Vi behöver prata mera om självmord"

Uppdaterad 12.09.2022 09:21.
Flicka som skakar på huvudet för att föreställa ångestkänslor.
Bildtext Internationella suicidpreventiva dagen uppmärksammas världen över för att påminna var och en om att det går att förebygga självmord.
Bild: Yle/Lovisa Viinikka

Varje år tar över 700 personer livet av sig i Finland. Internationella suicidpreventiva dagen uppmärksammar självmordsstatistiken – och efterlyser mer förebyggande åtgärder.

Internationella suicidpreventiva dagen har uppmärksammats sedan år 2003 då den myntades av International Association for Suicide Prevention och Världshälsoorganisationen (WHO). Dagen infaller den 10 september varje år.

– Den här dagen är jätteviktig eftersom den uppmärksammar behovet av suicidpreventivt arbete, runt om i världen men också här i Finland, säger Johanna Cresswell-Smith som är sakkunnig vid Institutet för hälsa och välfärd och viceordförande för Psykosociala förbundet.

År 2020 noterades 717 självmord i Finland.

– Tidigare toppade vi statistiken i Europa och i dag placerar vi oss någonstans i mitten. Vi har däremot fortfarande flest fall i Norden, så vi har ännu en hel del att jobba med.

Unga män är särskilt utsatta

Majoriteten av dem som begår självmord är män, särskilt unga män. Men även om antalet kvinnor och övriga som tar sitt liv är betydligt lägre betyder det inte att situationen inte är allvarlig.

Åtgärder som riktar sig till specifika riskgrupper har visat sig vara framgångsrika, säger Cresswell-Smith. Först och främst krävs det ändå åtgärder som riktar sig till en bred målgrupp.

Efterlyser förebyggande åtgärder

– De suicidpreventiva programmen innefattar bland annat stadsplanering – alltså hur vi bygger nya broar och tågbanor och hur vi hanterar höga höjder. Det handlar om konkreta åtgärder för att hindra folk från att rent fysiskt ha tillgång till farliga platser.

Utöver det behövs större kunskap om psykisk hälsa. Cresswell-Smith nämner initiativ som psykiska första hjälpen och program som cirkulerar i skolor, där elever får information om hur man ska gå tillväga om man mår dåligt och behöver hjälp.

En flicka med långt hår sitter med en mobil i handen.

Mieli rf larmar om självmordstankar hos unga: Särskilt oroväckande hur dåligt flickor och unga kvinnor mår

I år har redan 300 unga personer som ringt till Psykisk Hälsa Finlands kristelefon svävat i akut fara för att begå självmord.

“Ju mera vi pratar om det, desto fler liv räddar vi”

Det är fortfarande väldigt tabu att prata om psykisk ohälsa och att söka hjälp, särskilt bland män, säger Cresswell-Smith.

Vi behöver bli bättre på att prata om psykisk ohälsa – för att motarbeta det stigma som finns kring att må dåligt och bära på självskadetankar.

– Vi har länge varit försiktiga med att prata om suicid för att vi har varit rädda att väcka den björn som sover. Men vi vet nu att det egentligen har motsatt effekt, och att ju mera vi pratar om det, desto fler liv räddar vi.

Cresswell-Smith säger och var och en bär ett ansvar, och att det inte bara är social- och hälsovården som står för det förebyggande arbetet.

Man kan också bra själv ringa till en krislinje och säga att "Hej, jag är orolig för en vän, vad ska jag göra?"

― Johanna Cresswell-Smith

Om man misstänker att någon i ens närhet mår dåligt eller har självmordstankar ska man inte heller vara rädd för att närma sig med låg tröskel.

– Men hur man bemöter varandra är såklart viktigt. Det är bra att ha tillräckligt med tid och hitta en lämplig plats där man kan ta upp saken.

– Man kan också bra själv ringa till en krislinje och säga att “Hej, jag är orolig för en vän, vad ska jag göra?”. Och om man är verkligt orolig eller om det är en akut situation ska man aldrig tveka att ringa 112. Då lämnar man över ansvaret till personer som vet hur man ska agera i situationen.

I artikeln stod det tidigare felaktigt att självmordsstatistiken i Finland nu rör sig kring samma siffror som år 2020, när man de facto inte ännu vet de senaste årens statistik.