Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Elpriset kan bli politisk fråga i Vasa: "Kommer att drabba väldigt många familjer"

Vasa Elektriska utifrån.
Bildtext Höjningen av elpriset har väckt diskussion i Vasa.
Bild: Yle/John Råholm

Staden ska diskutera läget med Vasa Elektriska, men det behövs också lösningar på nationell och europeisk nivå. Det säger lokalpolitiker som Yle Österbotten har talat med.

På fredagen meddelade Vasa Elektriska att man höjer elpriset till 29,90 cent per kilowattimme. Priset stiger alltså till nästan det trefaldiga.

Nyheten väcker reaktioner också bland stadens förtroendevalda.

– Jag tycker själv att det låter horribelt högt, säger Marit Nilsson-Väre som är SFP:s representant i koncernsektionen.

Dam poserrar i buskage.
Bildtext Marit Nilsson-Väres (SFP) egen elräkning kan stiga till närmare 1 800 euro i vinter.
Bild: Yle/Filip Stén

– Prisstegringen är förskräcklig i hela landet just nu. I Vasa är den ändå inte bland de högsta – på vissa håll talar vi om 40–50 cent per kilowattimme, säger stadsstyrelsens ordförande Maria Tolppanen (SDP).

Matti Vahtera, ordförande för Sannfinländarnas fullmäktigegrupp, säger att höjningen av elpriset redan diskuteras flitigt bland annat på sociala medier.

– Folk är oroliga. Att elpriset stiger kommer ju inte som någon överraskning, men att det nästan tredubblas får nog en att fundera på hur människor ska klara sig.

Att elpriset stiger kommer ju inte som någon överraskning, men att det nästan tredubblas får nog en att fundera på hur människor ska klara sig.

― Matti Vahtera (Sannf)

Också De grönas Lotta Alhonnoro säger att det är fråga om en stor ökning. Samtidigt konstaterar hon att det är fråga om ett aktiebolag som måste se till att det inte går omkull.

– Vasa har länge dragit nytta av de stora dividenderna. Nu är situationen den att man måste hålla sig flytande.

Annorlunda situation än i Karleby

I Karleby varslade stadens elbolag först om en höjning av priset till drygt 46 cent per kilowattimme. Där gick staden in genom ägarstyrning och fick till stånd ett pristak på 16 cent per kilowattimme exklusive moms.

Enligt Matti Vahtera är det inte otänkbart att det blir en politisk fråga också i Vasa.

– Varför inte, Vasa Elektriska ägs till hundra procent av staden. Jag har inte hört om något initiativ ännu, men det kan hända att diskussionen tar fart efter fredagens nyhet.

Porträtt på Maria Tolppanen. Hon står utomhus, ler, i bakgrunden träd i höstskrud.
Bildtext Maria Tolppanen (SDP) säger att Vasa inte är värst drabbat.
Bild: Jarkko Heikkinen / Yle

Maria Tolppanen säger att läget inte är helt jämförbart med situationen i Karleby, i och med att en stor del av Vasa Elektriskas kunder finns utanför Vasaområdet. I samband med pristaket valde Karleby Energi att sluta sälja el utanför Karleby.

– Man måste också komma ihåg att Vasa Elektriska är mycket viktigt för Vasaborna, eftersom staden får massor av pengar i dividend varje år. Det motsvarar en procent i skattesatsen, säger Tolppanen.

Jag är inte säker på att alla kommer att kunna betala det här, och vem är det då som tar hand om de hushåll som går i konkurs?

― Marit Nilsson-Väre (SFP)

Nilsson-Väre ställer sig frågan om bolaget ändå kunde klara ett sämre år. Hon tar sin egen elräkning på 580 euro från förra december som exempel. Med det nya priset skulle det handla om närmare 1 800 euro i elräkning.

– Det här kommer att drabba väldigt många familjer. Jag är inte säker på att alla kommer att kunna betala det här, och vem är det då som tar hand om de hushåll som går i konkurs? Något måste göras.

Privatkunder drabbas

Lotta Alhonnoro säger att man i första hand måste hitta lösningar på nationell och europeisk nivå. Hon säger att det redan finns sätt att se till att räkningarna inte blir oskäligt höga som används ute i Europa.

– Men när man talar om olika stöd måste man samtidigt komma ihåg att det finns en risk att inflationen stiger ytterligare. Det måste finnas en balans i de lösningar vi utnyttjar.

Kvinna i vit blus och stora glasögon ler mot kameran.
Bildtext Lotta Alhonnoro (Grön) säger att man behöver hitta lösningar på alla nivåer.
Bild: Moa Mattfolk / Yle

Marit Nilsson-Väre hoppas att saken tas upp till diskussion i koncernsektionen.

Enligt Nilsson-Väre behövs lösningar både på nationell och på lokal nivå. Hon poängterar att det inte i första hand är företag utan privatkunder som drabbas.

– Samtidigt ska man komma ihåg att allting annat också blir dyrare. Jag tänker på unga barnfamiljer och pensionärer och sådana som helt enkelt inte har de här pengarna.

Nu kan inte regeringen och riksdagen gömma sig bakom något, utan de måste ta tag i den här saken.

― Maria Tolppanen (SDP)

Enligt Maria Tolppanen kommer staden att diskutera med Vasa elektriska om läget. Även hon anser att det ändå behövs lösningar på nationell nivå.

– Nu kan inte regeringen och riksdagen gömma sig bakom något, utan de måste ta tag i den här saken.

Diskussion om artikeln