Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Förvaltningsdomstolens beslut avbryter försök med eldriven vajerfärja i Högsar – dragvajrarna bedöms orsaka fara för den övriga sjötrafiken

Högsarfärjan kör med bilar ombord.
Bildtext Förvaltningsdomstolen bedömer att dragvajrarna har en betydande negativ inverkan på säkerheten för sjötrafiken.
Bild: Peter Karlberg / Yle

Utgående från Vasa förvaltningsdomstols beslut den 8:e september avbryter NTM-centralen i Egentliga Finland trafikförsöket med vajerdriven färja. Enligt förvaltningsdomstolen utgör dragvajrarna fara för sjötrafiken.

Från och med den 9.9 har Finlands Färjetrafik Oy gått tillbaka till styrvajermanövring med propellerutrustning som man tidigare gjort, skriver Närings-, trafik och miljöcentralen i ett pressmeddelande.

Också ett ettårigt försök om att trygga trafiksäkerheten vid vajerfärjan med hjälp av sjötrafikljus och skyltar avbryts med omedelbar verkan. Dragvajrar, elledningar samt skyltar och sjötrafikljus som varnar för färjeleden tas bort omedelbart.

Projektet med en eldriven vajerfärja har pågått sedan 2018. Sommaren 2022 inledde NTM-centralen ett ettårigt försök med sjötrafikljus- och märkningar på färjleden i Högsar, för att öka säkerheten för allmän sjötrafik.

Högsarfärjan kör mellan Nagu och Högsar.

eldriven vajerfärja

Finlands första eldrivna vajerfärja trafikerar i Nagu

Färjan sattes i trafik på torsdagen.

Syftet med projektet var att bedöma möjligheterna att använda vajerlösningen i större utsträckning också på andra rutter.

NTM-centralen skriver i ett pressmeddelande att de starkt överväger att överklaga förvaltningsdomstolens beslut till högsta förvaltningsdomstolen. Enligt NTM-centralen har resultaten från vajerdragningsförsöken varit utmärkta och obestridliga med tanke på energieffektivitet och miljön.

Besvärstidens sista dag är den 17:e oktober 2022.

Förvaltningsdomstolen bedömer att dragvajrarna utgör fara för sjötrafiken

Ändringssökanden yrkade att regionalförvaltningsverkets beslut som ger tillstånd för försöket upphävs. Vasa förvaltningsdomstol ger besvärande i fallet rätt i sitt beslut 8.8.2022 944/2022.

Enligt besvärande innebär de dragvajrar som ligger vid vattenytan ett stort faromoment som sannolikt kommer att förorsaka allvarliga olyckor. Enligt hen kan problemen inte uteslutas med ljussignaler.

Den besvärande anser att de ljussignaler som planeras förbättra säkerheten är okända inom sjöfarten och båtförare som inte är lokala kan ha svårt att förstå innebörden. Utöver faromomenten lyfter besvärande fram flera andra aspekter, bland annat att vajrarna och elkabeln försvårar möjligheterna för fiske i vattenområdet.

Högsarfärjan fotograferad från land.
Bildtext Enligt förvaltningsdomstolen utgör dragvajrarna en fara för sjötrafiken.
Bild: Marie Söderman/Yle

Förvaltningsdomstolen bedömer att dragvajrarna har en betydande negativ inverkan på säkerheten för sjötrafiken och kan orsaka allvarliga farosituationer. Enligt domstolens bedömning kan en vajer som stiger upp till eller ovanför vattenytan orsaka en olycka med dödlig utgång, oberoende om farleden märks ut med skyltar och sjötrafikljus.

NTM-centralen: Färjetrafiken med dragvajer är energieffektiv och miljövänlig

Finlands Färjetrafik Ab har i samarbete med NTM-centralen i Egentliga Finland testat och utvecklat en eldriven vajerfärja vid Högsarrutten sedan 2018.

Tidigare användes traditionella dieseldrivna färjor med styrvajrar. De nya dragvajrarna som testats ska minska utsläppen för färjetrafiken avsevärt. Enligt NTM-centralen försvinner de lokala koldioxidutsläppen, den totala energiförbrukningen minskar betydligt.

Bild från Högsar färja där skylten Högsar syns och en räddningsflotte.
Bildtext Syftet med projektet var att bedöma möjligheterna att använda lösningen i större utsträckning på färjrutterna.
Bild: Marie Söderman/Yle

Dragvajern är nära vattenytan i färjans färdriktning och stundvis ligger vajern rejält ovanför vattenytan. Under sommaren 2022 startade ett ettårigt försök för att trygga säkerheten för den övriga sjötrafiken.

Diskussion om artikeln