Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Veikkaus vill övergå till ett licenssystem – oroande ur problemspelarens synvinkel

Vid föreningarna som jobbar med att förebygga spelmissbruk väcker frågan om spellicenser oro. Veikkaus ser möjligheter att frångå ett spelmonopol.

Det statsägda Veikkaus har för tillfället monopol på all spelverksamhet i Finland. Det betyder att inga andra spelbolag kan göra reklam eller bedriva spelverksamhet i landet.

Däremot är det inte olagligt för en vanlig medborgare att spela på en utländsk spelsajt. Det här har gjort att man i omgångar pratat om att införa ett licenssystem där spelbolag kan etablera sig på den finska marknaden mot att de följer våra spelregler. I gengäld betalar de naturligtvis också skatt till finska staten.

Nu har Veikkaus själva för första gången lyft frågan om en övergång till ett licenssystem. Tidigare har bolaget hållit hårt på sitt monopol, men eftersom onlinespelandet blir allt vanligare tappar Veikkaus pengar på att finländare spelar på utländska sajter.

Enligt lagen har spelmonopolet en skyldighet att förebygga spelproblem. Det betyder bland annat att en del av Veikkaus vinster ska gå till föreningar som jobbar med förebyggande verksamhet.

Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete Ehyt är en av dessa föreningar. Riitta Matilainen som specifikt jobbar med problemspelande säger att ett licenssystem kräver en stor omorganisering.

– Det vore förstås enklare att reglera ett enda statsägt bolag men om vi ska börja reglera tiotals bolag så får vi tänka om precis hela systemet.

Matilainen tror att det är det kommande riksdagsvalet som gjort att licensfrågan nu lyfts. Veikkaus vill ha en politisk debatt om hur ett sådant system kunde se ut och fungera i Finland.

Veikkaus

Veikkaus ägs av finska staten och har ensamrätt att verkställa alla penningspel i Finland.

Enligt Veikkaus spelar nästan alla finländare bolagets penningspel.

Avkastningen från bolaget går till staten via tre olika ministerier som delar ut dem till föreningar och projekt inom bland annat konstfostran, utbildning, social- och hälsovård och hästuppfödning.

Veikkaus verksamhet regleras av lotterilagen och lagen om penningtvätt. Bolaget är skyldigt att garantera ett "ansvarsfullt spelande".

Källa: veikkaus.fi

Handlar inte i första hand om pengar

Det har gått över tre år sedan spelmarknaden i Sverige öppnades och man gick över från spelmonopol till ett system med licens.

Jenny Cisneros Örnberg är docent i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet och forskar i spelregleringsfrågor.

– I Sverige var ett stärkt konsumentskydd en avgörande del av omregleringen. Därför har det varit viktigt att få en hög att få in så många av de tidigare olicensierade bolagen som möjligt under ett svenskt regleringsparaply.

Kvinna med röd tröja framför grön gardin, Jenny Cisneros Örnberg
Bildtext Enligt forskaren Jenny Cisneros Örnberg behöver spelaren vara i centrum när en omreglering planeras.
Bild: Privat

Under tiden man haft den nya regleringen med licens har det svenska statskontoret gett ut fem rapporter om den nya spelmarknaden. I slutrapporten slår man fast att staten fått en större kontroll på spelmarknaden. Cisneros Örnberg håller med.

– Det är bra att gå igenom vad som verkligen är syftet med lagstiftningen och ta i beaktande att det finns väldigt många olika parter som är intresserade av marknaden.

Hon säger att huvudsyftet med att ha ett monopol är att skydda den egna marknaden och minska spelproblem. Det blir svårt att skydda den egna kommersen när onlinemarknanden konstant växer.

– Då fyller inte monopolet sitt syfte, säger Cisneros Örnberg.

Komplex politik

Det kommande riksdagsvalet i Finland har nu aktualiserat licensfrågan i Finland. Cisneros Örnberg anser att en fråga om spelmarknaden inte sitter bra som en politisk fråga inför ett val.

– Jag är inte så säker på att gemene man är insatt i hur komplex spelpolitiken är. Det vore synd om det blev en populistisk fråga snarare än den breda fråga det är, där man tar hela marknaden i beaktande men framför allt skyddar problemspelarens intressen.

Veikkaus omsättning i euro

2021: 1,1 miljarder

2020: 1,3 miljarder

2019: 1,7 miljarder

2018: 1,8 miljarder

Källa: kauppalehti.fi

På Peluuri jobbar Inka Silvennoinen med att förebygga spelproblem. Hon säger att det inte handlar om hurudant system vi har utan hur vi hanterar problemspelandet.

– Vi vet att systemet i sig inte förebygger spelproblem, inte monopol, inte licens eller någon variation av dessa, Det handlar om hur vi reglerar, följer och övervakar systemet, säger Silvennoinen.

Kvinna med glasögon och brun page mot en blå bakgrund.
Bildtext Inka Silvennoinen säger att ett nytt spelsystem måste baseras på forskning och kunskap.
Bild: Privat

Silvennoinen förutspår att man i ett eventuellt licenssystem inte skulle reglera spelandet lika mycket som nu. Hon säger att det handlar om att hitta en balans mellan att locka bolag till marknaden och förebygga spelproblem.

– Just nu behöver vi mycket mera kunskap om hurdant licenssystem vi överhuvudtaget kan ha och hur vi kan förebygga spelproblem så bra som möjligt inom det systemet.