Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Både orosmoln och framtidstro i Pargas – den nya modellen med tre sektorer och en ny livskraftschef ska sätta fart på tillväxten

Uppdaterad 13.09.2022 09:05.
pargas stadsfullmäktigemöte.
Bildtext Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén presenterar Pargas stads ekonomi och budget för stadsfullmäktige.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Pargas står inför många stora förändringar nästa år. Förutom att social- och hälsovården flyttar över till välfärdsområdet, planerar staden även en stor omorganisering.

Det är mycket som händer inom Pargas stad just nu. Det märktes på gårdagens fullmäktigemöte där bland annat stadens ekonomi, budget och det senaste kring det kreativa lärcentret presenterades.

Trots många orosmoln ser läget ändå försiktigt positivt ut för Pargas, konstaterar Pargas stadsfullmäktiges ordförande Sandra Bergqvist efter mötet.

– Vi har för tillfället en bra sysselsättning. Bara 5,5 procent av invånarna är arbetslösa, och det är ju också ekonomiskt en fördel för kommunen. Det stora orosmomentet är världsläget, som även påverkar kommuner i allt från skolskjutsar till energikostnader. Också materialkostnader när det gäller byggnader stiger, säger Bergqvist.

Ett orosmoln i Pargas är ifall de stigande materialkostnaderna påverkar byggandet av det kreativa lärcentret. Tillsvidare framskrider ändå byggnadsarbetet ganska långt enligt planerna och även budgeten på 21,8 miljoner ser ut att hålla.

Vårdreformen väcker frågor

Innan budgeten för nästa år kan slås fast, bör ändå flera frågetecken som relaterar till vårdreformen bli klara.

– Ett stort orosmoment är vilka hyror staden kommer att få från välfärdsområdet. Det handlar om enorma summor och vi vet inte alls var vi landar. Sen oroar vi oss även för vår personal inom social- och hälsovården. Vi hoppas att övergången går smidigt och att de inte får problem med löneutbetalningar eller annat, säger Bergqvist.

När det gäller vårdreformen förväntas många frågor klarna under hösten, innan nästa års budget godkänns i december.

Ljushårig leende kvinna.
Bildtext Sandra Bergqvist har framtidstro, trots oroliga tider.
Bild: Carmela Johansson / Yle

"Vi söker efter en person som kan inspirera och hitta nya samarbetsformer"

En stor förändring inför nästa år är även den stora organisationsförändring som är på gång. Då kommer staden endast att ha tre sektorer och tre sektorchefer. Det kommer finnas en chef inom fostran och utbildning, en inom förvaltning och stödtjänster och en med fokus på livskraft och välmående.

– Jag är jättenöjd att Pargas stad har varit modig och vågat se med nya ögon på hur vi ska jobba i staden framöver, säger Pargas stadsstyrelses ordförande Gilla Granberg.

De två första tjänsterna inom utbildning och förvaltning finns redan i någon form och har därför ledigförklarats enbart internt, medan tjänsten som livskraftschef är en ny tjänst som har kunnat sökas både externt och internt.

Granberg är mycket nöjd över att tjänsten som livskraftschef lockat hela 18 sökande och flera av dem kommer att intervjuas den här veckan.

– Vi tar en kort intervju via Teams med väldigt många av de sökande. Sen väljer vi ut en fem, sex stycken som vi går vidare med. Vi söker efter en person som kan inspirera och hitta nya samarbetsformer och försöker få Pargas ännu mera framåt. Den sökande ska vara någon som jobbar för att det flyttar mera människor till Pargas, att företagarna mår bra och att det förebyggande välmåendearbetet fungerar på ett bra sätt, säger Granlund.

Stadsstyrelsen väljer sektorcheferna för de olika sektorerna på sitt möte i oktober.

Ljushårig, leende kvinna.
Bildtext Gilla Granberg hoppas hitta en livskraftschef som inspirerar.
Bild: Carmela Johansson / Yle

Finansiering ska också sökas för ny idrottshall

Staden kommer även att på nytt söka finansiering av Undervisnings- och kulturministeriet för den idrottshall som planeras intill idrottshallen PIUG. Projektet har fått positiva signaler från Egentliga Finlands idrottsråd, och staden hoppas att ansökan den här gången går igenom.

Planen är att ansöka om bygglov och att konkurrensutsätta byggarbetet i början av nästa år, men med förbehåll att understödet på 750 000 euro från ministeriet beviljas.

Beskedet om understöd meddelas vid månadsskiftet april-maj. Ifall finansiering beviljas kan byggandet inledas i augusti nästa år. Byggandet av idrottshallen beräknas ta ungefär ett år.

I höst kommer Pargas även att ordna träffar på bibliotek i staden där invånarna har möjlighet att träffa stadens tjänstemän och beslutsfattare. Träffarna ordnas på stadens alla bibliotek i oktober och november.

Diskussion om artikeln