Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Politiker våndas över vad som ska göras med det planerade äldreboendet i Ekenäs: "I den bästa av världar skulle fastigheten redan finnas"

Korsningen av Järnvägsgatan och Liljendalsgatan i Ekenäs.
Bildtext Det tilltänkta äldreboendet ska byggas i korsningen av Liljedahlsgatan och Järnvägsgatan.
Bild: Bubi Asplund / Yle

Raseborgs stadsdirektör vill att upphandlingen av äldreboendet avbryts. Stadsstyrelsen remitterade ärendet för att få mera information om situationen.

Raseborgs politiker är i en svår sits då de ska fatta beslut om hur staden ska gå vidare med det planerade äldreboendet i Ekenäs centrum.

I en idealsituation skulle staden vara betydligt längre i projektet för att få mera garantier om att fastigheten kommer att användas av välfärdsområdet.

– Vi är redan sent ute. I den bästa av världar skulle vi redan ha den här fastigheten. Nu ska vi fatta beslut utan att kunna få all fakta vi vill ha, säger Camilla Grundström (SDP), som är stadsstyrelsens första vice ordförande.

Stadsstyrelsen i Raseborg remitterade frågan om äldreboendet i Ekenäs – Anita Westerholm kommenterar beslutet

7:01

Stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm (SFP) är inne på samma linje.

– I den bästa av världar skulle vi vara längre i det här projektet. Nu har vi inte tid att titta bakåt, utan vi måste göra det bästa av situationen, säger hon.

Stor risk för Raseborg

Det planerade äldreboendet på Liljedahlsgatan i Ekenäs centrum skulle enligt planerna stå färdigt år 2024. Det är meningen att äldreboendet till en början skulle ersätta Hagahemmet och Tunahemmet.

Men Raseborgs stadsdirektör Petra Theman har nu föreslagit att upphandlingen av det planerade äldreboendet i centrum av Ekenäs avbryts. Orsaken är att bygget är för riskfyllt med tanke på Raseborgs ekonomi och resurser.

Stadsstyrelsen i Raseborg remitterade frågan om äldreboendet i Ekenäs – Camilla Grundström kommenterar beslutet

5:59

Enligt Theman är det inte vettigt att Raseborg bygger ett äldreboende utan några garantier för att välfärdsområdet kommer att hyra fastigheten.

Från och med årsskiftet tar välfärdsområdet hand om all social- och hälsovård och kommunerna har inte längre något mandat att fatta beslut om hur äldreomsorgen arrangeras.

Prislappen på bygget har stigit

När staden i augusti fick in anbud på bygget, så steg den uppskattade prislappen till 15 miljoner euro. I slutet av år 2021 pratade man ännu om en summa på cirka 10 miljoner euro.

De tre första åren kommer välfärdsområdet att fortsätta hyra de lokaler där vården ordnas i kommunerna. Men efter den övergångstiden kommer vårdlokalerna att upphandlas.

Raseborgs stad har inte några garantier för att Västra Nylands välfärdsområde kommer att använda det planerade äldreboendet. Det betyder alltså att staden skulle bygga en ny fastighet utan att ha en säker hyresgäst, påpekar stadsdirektör Petra Theman.

Hon menar också att det finns ett stort intresse på den privata marknaden att bygga serviceboenden och resurserat serviceboende för äldre.

Ett otacksamt uppdrag att fatta beslut

Raseborgs stadsstyrelse fattade på måndagen (12.9) inget beslut om hur staden ska göra med upphandlingen av äldreboendet. Ärendet remitterades i stället enhälligt.

Anita Westerholm antog att de flesta styrelseledamöter kom till mötet i tron att ärendet skulle avgöras under kvällen.

– Vi förde en grundlig diskussion och kom fram till att det finns många öppna frågor.

Hon ville ändå inte öppna upp om vilka frågor som kräver flera svar.

– Ibland är det på det här sättet. Vi måste fatta beslut och först om fem till tio år vet vi vad det rätta beslutet var.

Camilla Grundström upplever för sin del att diskussionen om ärendet fördes i god anda och att alla är eniga om att något måste göras. Frågan är bara vad som är det bästa alternativet.

– Det finns ett stort behov av ett boende i Ekenäsområdet och vi måste göra något åt saken. Man måste också vara ärlig, saken borde ha varit fixad för länge sedan.

Diskussion om artikeln