Hoppa till huvudinnehåll

Abimix

Från det personliga till det allmänna – konkreta tips på hur du skriver ett bra prov i skrivkompetens i modersmål

Från 2022
Studentskrivningar i Kaleva gymnasium.
Bildtext Arkivbild från våren 2022 då examinanderna måste använda munskydd på grund av coronarestriktioner.
Bild: Miikka Varila / Yle

Provet i skrivkompetens i modersmål närmar sig. Här får du konkreta tips på hur du skriver ett så bra prov som möjligt.

Provet i modersmål är ett av de allra viktigaste i studentskrivningarna. Provet är obligatoriskt och skrivs i två delar, vanligtvis i ordningen läskompetens och skrivkompetens.

Pamela Granskog har läst otaliga prov i modersmål, eftersom hon både är censor, medlem av studentexamensnämnden och ordförande för sektionen för modersmål och litteratur vid studentexamensnämnden.

Här är hennes bästa och mest konkreta tips på hur du skriver ett så bra prov i skrivkompetens som möjligt!

Pamela Granskog står och ler iklädd en mossgrön tröja.
Bildtext Pamela Granskog är en av dem som läser igenom proven.
Bild: Niina Rodionoff

Tänk på strukturen

Texten får gärna börja med en rubrik som är slående och som väcker intresse. Granskog jämför rubriken med en dörr som skribenten ska locka läsaren att öppna.

Efter detta ska det finnas en inledning. Inledningen ska också väcka intresse och få läsaren att vilja läsa vidare.

Då du kommer igång med din text lönar det sig också att tänka på att ha en klar och tydlig styckeindelning. En klar disposition gör det lättare för läsaren att följa din tankegång.

Efter det är ju halva jobbet egentligen gjort. För då har man tänkt igenom det och då är det bara att förverkliga och skriva ner det man har planerat

Pamela Granskog

Till slut ska du också skriva en avslutning, vars uppgift är att knyta ihop det hela. I avslutningen ska du inte ta upp något nytt eller ta in något nytt material, utan bara fokusera på att sammanfatta det du nyss skrivit om. Vill du kan du också lämna läsaren med en tankeväckande fråga.

Pamela Granskogs tips om strukturen

1:10
Här kan du lyssna på Pamela Granskogs tips om strukturen mer ingående.

Hitta olika infallsvinklar

Då du startar din skrivprocess och börjar fundera på det ämne du ska skriva om, kan det vara bra att stanna upp en stund och fundera igenom vad du kan om just det ämnet.

Detta är en viktig del av skrivprocessen och Granskogs helt konkreta tips är att gå från det personliga perspektivet till det mer samhälleliga.

Detta kan du göra genom att till exempel ställa dig själv frågor som hjälper dig att hitta olika infallsvinklar: Vad kan jag om ämnet? Vilka är mina egna erfarenheter? Vilka erfarenheter har mina vänner? Vilken åsikt har mina föräldrar i frågan? Vad tänker mina mor- eller farföräldrar? Hur ser staden eller kommunen på ämnet? Vad säger de på nationell nivå?

Liknande frågor kan hjälpa dig att få fler infallsvinklar medan de samtidigt också gör att du tänker på ämnet både ur ett personligt och ur ett mer samhälleligt perspektiv.

– Efter det får man börja strukturera och fundera på vad man vill ha med och vad man stryker, och sedan få någon slags struktur på det, säger Granskog.

Granskog tipsar också om att det kan vara bra att skriva upp sina tankar under hela processen. Detta kan göra det lättare att se helheter och att sedan till slut välja vad det är man vill använda sig av.

– Efter det är ju halva jobbet egentligen gjort. För då har man tänkt igenom det och då är det bara att förverkliga och skriva ner det man har planerat.

Pamela Granskogs tips om infallsvinklar

2:11

Låt dig inspireras av materialet

I skrivkompetensen ska du använda dig av minst två material, men Granskogs tips är att det ändå lönar sig att läsa igenom allt material som finns.

– Även om du vet vad du ska använda dig av lönar det sig att läsa igenom allting på grund av att det ger idéer och infallsvinklar.

Då man valt sitt material brukar man tala om att man ska gå en dialog med materialet. Detta innebär att du i princip ska skriva en text som om du diskuterade med materialet.

Även om du vet vad du ska använda dig av lönar det sig att läsa igenom allting på grund av att det ger idéer och infallsvinklar

Pamela Granskog

Granskog menar att man inte ska vara rädd för att inspireras och föra sina tankar ett steg längre. Målet är att man ska föra resonemanget framåt med materialet som utgångspunkt, inte bara referera vad som står i materialet.

– Det här saknar vi kanske lite ibland i de här texterna. Så det gäller att utnyttja materialet och mjölka ur allt man kan och sedan tänka vidare.

Pamela Granskogs tips om materialet

1:42

Från jag-perspektiv till allmängiltigt resonemang

Med jämna mellanrum får Granskog frågor om användningen av jagperspektivet i texter. Hur mycket kan man till exempel lyfta fram sig själv och sitt eget perspektiv? Granskog menar att man som skribent alltid utgår från sina egna erfarenheter, tankar och resonemang. Därför får man naturligtvis använda sig av ett jagperspektiv så länge man också klarar av att se ämnet ur en bredare synvinkel.

– Man får naturligtvis använda ett jagperspektiv, men det man måste komma ihåg är att man inte fastnar i det här perspektivet. Det vill säga att man på något vis också klarar av att föra ett mer allmängiltigt resonemang kring sina egna erfarenheter.

Pamela Granskogs tips om jag-perspektiv

1:33

Texterna läses med snälla ögon

Slutligen vill Granskog ännu lyfta fram vikten av att använda sig av ett gott språk. Språket ska vara korrekt och man ska använda sig av fullständiga meningar. Det lönar sig också att använda sig av variation i språket och undvika upprepningar. Utöver detta ska man också tänka på att inte använda sig av slang eller svordomar.

– Det behöver inte vara invecklat men det ska vara korrekt och lättförståeligt, så att texten flyter framåt.

Men det allra viktigaste, enligt Granskog, är egentligen att försöka njuta av hela processen. Hon menar att trots att man övar och kanske är nervös, så ska man aldrig glömma det kreativa skrivandet och vikten av att kunna känna glädje över att uttrycka sina tankar i skrift.

Det är en ynnest att få en inblick i vad unga i Svenskfinland tänker och skriver om.

Pamela Granskog

För att lindra nervositeten under provsituationen påminner Granskog om att de som skriver provet i skrivkompetens skrivit sedan de började ettan.

- Det här är bara ett steg i den processen. Sedan kommer de att skriva betydligt fler gånger efter den här också. Så ta det som en skrivprocess i raden.

Hon påminner också om att de som läser texterna gör det med omsorg.

- Vi ser på texten med väldigt goda och snälla ögon, vad är det skribenten här har menat? Och jag kan ju tycka att det är otroligt fascinerande att få ta del av de här tankarna. Det är en ynnest att få en inblick i vad unga i Svenskfinland tänker och skriver om.

Studerande sitter i en gympasal och skriver studentprov.
Bildtext Om du är nervös så försök tänka på att du skrivit mycket tidigare och kommer skriva mycket senare. Denna text är bara en i raden.
Bild: Silja Viitala / Yle

Fler övningar du kan göra innan provet

Känner du att du ännu vill öva dig på att skriva ur olika synvinklar eller på att producera text utan att vara nervös? Då kan du göra några av dessa övningar som Johanna Pentikäinen, lärare i modersmål och litteratur och censor på studentexamensnämnden, delar med sig av.

Skrivövningar