Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Arbetslösheten hålls i schack i kommunförsöket i Hangö och Raseborg: "Vi är nöjda, jag vet att antalet klart ökat på andra håll"

Projektchef Stefan Fri och kundserviceansvariga Ann-Christine Sundström går in till Tage Wass som är en av dem som arbetssökande först träffar inom kommunförsöket.

Kommunförsöket med att sysselsätta arbetssökande i Hangö och Raseborg får så här långt godkänt av dem som arbetar med det. Antalet arbetssökande har inte ökat sedan starten.

Kommunförsöket är nu i full gång i Hangö och Raseborg. 1 750 personer fördes över från arbets- och näringsbyrån, TE-byrån, till kommunförsöket och antalet personer har glädjande nog inte ökat, säger Stefan Fri, chef för sysselsättningstjänster och projektchef för kommunförsöket.

– Vi har ingen statistik på strömmen av arbetssökande, men mängden har inte ökat trots att vi har nya arbetssökande varje vecka. Så folk har fått arbete eller en studieplats sedan vi startade för över ett år sedan.

– Vi är nöjda, jag vet att antalet klart ökat på andra håll, säger Fri.

Även Ann-Christine Sundström som är kundserviceansvarig är tillfreds med arbetet så här långt.

– Det har varit stora förändringar under en kort tid vilket har lett till en del utmaningar, men vi utvecklar hela tiden vår verksamhet. Personalens arbetsinsatser har varit guld värda under denna tid.

Kommunförsöket i Hangö och Raseborg

Både Fri och Sundström säger att det är går snabbast att hitta arbete eller studieplats åt dem som är under 30 år.

– De unga under 30 år kommer snabbare hit än de andra och har bara en kort tid av arbetslöshet bakom sig, så dem får man fortast ut i arbets- eller studielivet.

En del av de unga kan ha slutfört sina studier och anmäler sig då som arbetslösa tills de hittar jobb, vissa ungdomar hittar fort arbete efter studierna.

Mängden arbetslösa har inte ökat - vi är nöjda, säger man inom kommunförsöket

10:38

Ann-Christine Sundström konstaterar att de som kan studera på svenska har det aningen lättare eftersom utbildaren Axxell finns i Karis.

– Det är oftast Luksia i Lojo som gäller för finskspråkiga i Hangö, så de har det jobbigare då resorna blir långa. Axxell har ändå vissa utbildningar på finska.

Äldre vuxna är den största gruppen inom kommunförsöket och de medför vissa utmaningar då de kan ha ganska lång tid av arbetslöshet bakom sig.

De som söker arbete ska göra det på ett betydligt större område än hemkommunen. För raseborgare och Hangöbor betyder det att man även söker jobb i Helsingfors. Sundström och Fri säger att de flesta ändå fått jobb i Raseborg och Hangö, men en del har också flyttat bort då de fått jobb på annan ort.

Händelserik tid inom kommunförsöket

Ann-Christine Sundström och Stefan Fri konstaterar att det har varit en händelserik tid sedan städerna beslöt att ansöka om att vara med i kommunförsöket med sysselsättning. Stefan Fri anser fortfarande att det är bra att städerna gick med.

– Det är bra att vi själva kan bestämma om satsningar och tryggande av närservice för arbetssökande med tanke på de begränsningar vi har med kollektivtrafiken och långa avstånd.

En man i blå kavaj och skjorta, han heter Stefan Fri.
Bildtext Projektchef Stefan Fri skulle gärna ha sett att det tidigare blev klart att kommunförsöket fortsätter till sista december 2024.
Bild: Marica Hildén / Yle

Kommunförsöket skulle pågå till den sista juni 2023, men nu pågår det till sista december 2024. Allt har ändå inte gått som smort och Fri kommer med viss kritik: vissa lagändringar och förnyelser har lett till utmaningar inom kommunförsöket i Hangö och Raseborg.

Det beror på att Arbets- och näringsministeriet beslöt att från och med maj i år ska arbetssökanden oftare söka jobb och träffa TE-byråns personal mera än förr.

– Därför måste vi rekrytera mera personal och börja med tidsbokningar även i Ekenäs. Vi behövde med kort varsel mera lokaler för bland annat tidsbokningen. Satsningen från statens sida ökade och medförde faktorer som vi inte visste om då vi lämnade in ansökan om att få delta.

Stefan Fri frågar sig om det var rätt tidpunkt att överföra viss service medan kommunförsöket pågår eller om man borde ha fått arbetsro.

– Arbetsron skulle ha gett oss tid att få rutinerna att fungera innan det kommer in en massa nya saker.

En kvinna i vit tröja sitter intill en grön växt. Hon heter Ann-Christine Sundström.
Bildtext Kundserviceansvarig Ann-Christine Sundström anser att det är bra att Hangö och Raseborg är med i kommunförsöket. Då kan städerna påverka själva hur de tar hand om arbetssökande.
Bild: Marica Hildén / Yle

Ann-Christine Sundström och Stefan Fri säger ändå att utvecklingen hela tiden går i rätt riktning.

– Vi blir hela tiden bättre på det vi ska göra och då får kunderna bättre service, säger Sundström.

Vad tycker ni om att försöket förlängts till sista december 2024 och att tanken är att det införs 1 januari 2025?

– Det hade varit bättre om vi vetat att tidsramen blir längre då vi gick med i försöket, säger Stefan Fri som anser att juni 2023 skulle ha varit en för kort tid.

– Då hade personalen i ett tidigare skede vetat hur länge de ska jobba med detta. Jag har inget emot en förlängning, men det skulle ha varit bättre att veta om det tidigare.

Vad innebär en förlängning?

– De kommuner som är med får en möjlighet att vara rätt väl förberedda då arbetet med arbetssökanden går över till kommunen, säger Fri.

En stol vid en datorskärm och tangentbord. Här tas arbetslösa emot för att få råd.
Bildtext Så här ser ett av rummen ut på Elin Kurcksgatan i Karis där en arbetssökande kan träffa personal från kommunförsöket.
Bild: Marica Hildén / Yle

Ann-Christine Sundström konstaterar att det är bra att städerna kan vara med och påverka eftersom det är där man känner kunderna.

– Vi känner kunderna och vi känner till området vilket underlättar utvecklingsmöjligheter och samarbetet med andra aktörer.

Diskussion om artikeln