Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ersättningsansökningarna för läkemedelsskador ökade explosionsartat i och med coronavaccineringarna

En vaccinerare pressar en pappersbit mot en persons axel som just blivit vaccinerad.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Sedan början av år 2021 har Läkemedelsförsäkringsbolaget tagit emot 1 999 ersättningsansökningar för läkemedelsskador gällande coronavirusvaccinen. Det är frågan om en exceptionellt stor mängd.

Hittills har 589 av ersättningsansökningarna godkänts och 1 079 fått avslag. 331 ansökningar väntar ännu på behandling.

Enligt Tiina Hellgren, vd vid Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget, har bolaget tvingats anställa tilläggspersonal för att tackla ansökningsmängden.

– Normalt får vi kring 200 ansökningar per år, varav maximalt ett tjugotal tangerar vaccin. Jämfört med det är ökningen enorm, säger Hellgren.

Tre huvudsakliga orsaker

Enligt Hellgren blir det tydligt att coronavaccinen orsakat mer milda symptom är andra vaccin.

– Å andra sidan har vi också fått in mycket ansökningar gällande alldeles vanliga sjukdomar. Exempelvis helt vanliga flunsasymptom kan lätt ha kopplats ihop med coronavaccinet, eller åtminstone kan personen vilja ta reda på om det finns ett samband.

Hon påpekar ändå att just bristen på en korrelation till vaccinet är den huvudsakliga orsaken till den relativt stora mängden nekande beslut.

En majoritet, kring 70 procent, av de beviljade ersättningarna är relaterade till tre orsaker: vanliga symptom som feber eller värk, allergiska symptom som exem samt hjärt- och kärlsymptom. I de sistnämnda fallen har det nästan uteslutande varit frågan om hjärtmuskelinflammation.

Dessutom har tio procent fått ersättningar för bältros, och enstaka fall av förvärrad migrän och ansiktsförlamning har också funnits bland de beviljade ansökningarna.

Coronavaccin i en skål klara för vaccinering.
Bildtext Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget har tagit emot ungefär 150 ersättningsansökningar per en miljon coronavaccindoser.
Bild: Minna Rosvall / Yle

Symptom i minst två veckor

Det huvudsakliga kravet för beviljad ersättning är att symptomen måste ha varat i minst 14 dygn.

– I en stor del av fallen går vaccinationssymptomen om inom några dagar, men ibland blir reaktionen långvarigare då vaccinet börjar verka i kroppen. I en del fall kan det ta en längre tid innan situationen jämnar ut sig, konstaterar Hellgren.

Ersättningssummorna har varierat från några hundra till några tusen euro. Utöver ersättning för värk och smärta kan också ersättningar betalas ut för medicin-, läkar- och sjukvårdskostnader, samt understöd ifall symptomen påverkar arbetsförmågan.

Barn och unga drabbas sällan

Den största delen av läkemedelsskadeanmälningarna görs av kvinnor.

Över 70-åriga och under 30-åriga står för en betydligt mindre del av anmälningarna än den övriga befolkningen. Bara tre procent gäller under 20-åringars symptom.

– Barns och ungas symptom liknar de vuxnas. Den lilla andel som ersatts har gällt allmänna symptom samt exem. Några enstaka tonåringar har fått hjärtmuskelinflammation, säger Hellgren.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Lääkevahinkoilmoitukset moninkertaistuivat koronarokotteiden myötä – korvausta erilaisista haitoista on myönnetty 589 ihmiselle skriven av Hanna Terävä.