Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Undersökning: Låg pension och bristande kvalitet på äldreomsorgen är de största orosmolnen hos vår äldre befolkning

En person sitter i en rullstol och blickar ut genom fönstret.
Bildtext Hela 73 procent av finländare i åldern 55 till 84 anser att kvaliteten på äldreomsorgen är otillåtet svag i vårt land.
Bild: Sampo Saikkonen / Yle

Enligt en nyligen publicerad undersökning, gjord på uppdrag av Pensionärsförbundens intresseorganisation EETU, är ekonomiska problem och bristande kvalitet på vården det som främst bekymrar Finlands äldre befolkning.

Enligt undersökningen Huomisen Kynnyksellä anser hela 73 procent av finländare i åldern 55 till 84 att kvaliteten på äldreomsorgen är otillåtet svag i vårt land.

De allra flesta, 91 procent, ansåg att den bristande kvaliteten i vården borde hanteras bättre än i dag. Endast 18 procent anser att de äldre och deras anhöriga får sin röst hörd i egenskap av kunder till vårdtjänster – hela 66 procent anser att det är osannolikt.

Första fullmäktigemötet i Egentliga Finlands välfärdsområde den 2.3.2022 i Åbo.
Bildtext Simo Paassilta, ordförande för Pensionärsförbundens intresseorganisation, säger att regeringen måste reagera på pensionärernas rop på hjälp. Bilden är en arkivbild från det första fullmäktigemötet i Egentliga Finlands välfärdsområde den 2.3.2022 i Åbo.
Bild: Arash Matin / Yle

Låg pension och ekonomiska problem uppfattas som stort orosmoln

Simo Paassilta, ordförande för Pensionärsförbundens intresseorganisation, säger att man i rapporter som beställts och i kontakten med organisationerna nästan dagligen hör pensionärernas nödrop.

Regeringen måste reagera på nödropen nu, säger han i ett pressmeddelande.

“De låga pensionerna har lett till att ett stort antal pensionärer nu är i verkliga problem på grund av den senaste tidens prisuppgång. Den slår särskilt hårt mot låginkomsttagare, som lägger en större del av sina tillgångar på boende- och energikostnader. Situationen blir dessutom värre för dem som bor ensamma, eftersom kostnaderna inte kan delas med någon”, säger Paassilta i ett pressmeddelande.

Enligt undersökningen är låga pensioner helt klart den största orsaken till oro i dag. 44 procent anser att detta är ett problem.

Tillgången till social- och hälsovård är det näst största problemet. Det uppger 36 procent av de som deltog i studien. 22 procent anser att social- och hälsovården är otillräcklig.

Även en attack mot Finland oroar den äldre befolkningen

I årets undersökning använde man också en helt ny fråga, för att ta reda på hur mycket det förändrade världsläget oroar den äldre befolkningen i Finland.

Frågan gäller hot om att en främmande makt attackerar Finland, levnadskostnaderna på grund av stigande priser, klimatförändringar, kärnvapenkrig och coronapandemin.

Hotet om att en främmande makt skulle anfalla Finland var mest oroande bland de svarande. Det oroade 34 procent mycket och 35 procent ganska mycket.

En främmande makts attack mot Finland och kärnvapenkrig oroar kvinnor något mer än män. Samtidigt oroar ett kärnvapenkrig den äldsta gruppen klart mer än de yngsta deltagarna i studien.

Undersökningen Huomisen Kynnyksellä görs vart tredje år. I undersökningen får finländare i åldern 55–84 år svara på frågor om problemen med åldrande och äldre människor i vårt land. Uppsättningen av frågor är bred och täcker flera tematiska helheter.