Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Delar av Runebergs trädgård i Borgå grävdes upp – arkeologer hoppas hitta flera hundra år gamla fröfynd

Från 2022
Uppdaterad 19.09.2022 20:39.
En kvinna med ett färgglatt paraply står i en trädgård och pekar ut ett område med en presenning på.
Bildtext Utgrävningarna är avslutade och spåren är få i trädgården. Utgrävningen var arkeolog Riikka Mustonens första som fokuserade på just trädgården.
Bild: Malin Valtonen / Yle

En trädgårdsarkeologisk utgrävning har utförts i trädgården till Johan Ludvig och Fredrika Runebergs hem. Det är fråga om en ovanlig undersökning i finländska mått mätt.

Vid en första anblick av trädgården till hemmuseet Runeberg i Borgå är det svårt att tro att det nyligen gjorts en arkeologisk utgrävning här.

Men om man granskar en av rabatterna riktigt ordentligt, kan man bland växterna urskilja att det här och där har grävts i jorden. Under ett plommonträd täcker ett skynke av plast en mindre del av gräsmattan.

En rabatt där man ser vissa platser bland växterna där man grävt gropar som fyllts igen med jord.
Bildtext Trädgården bestod av flera trädgårdstäppor på 1700-talet. Själva huset byggdes i mitten av 1800-talet.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Arkeologerna som jobbat i trädgården har jobbat på ett litet annat sätt än vid vanliga utgrävningar.

När själva trädgården står i fokus måste arkeologerna vara försiktiga med växterna, berättar Riikka Mustonen som jobbar som arkeolog på Borgå museum.

En kvinna handskas med växter i en plastlåda under en utgrävning i en trädgård.
Bildtext Växterna grävdes upp och planterades tillbaka när undersökningen av jordmånen var klar. Här handskas museiträdgårdsmästaren Aaja Peura med en del av växterna.
Bild: Susanna Widjeskog / Borgå museum

– Här finns värdefulla växter som vi var tvungna att ta bort med rötterna. De måste också hållas fuktiga under den tid som jordmånen undersöktes, förklarar hon.

Vad växte i Runebergs trädgård för 300 år sedan? Det ska forskare ta reda på

5:02

Ökat intresse för trädgården

Runebergs trädgård är en historisk stadsträdgård som det inte finns så många av i Finland. Den har alltid varit en viktig del av museet och fastigheten.

Intresset för just trädgården har ökat under 2000-talet, berättar amanuens Susanna Widjeskog. Nu ska arkeologerna ta reda på vad som funnits i trädgården, också före huset blev ihopkopplat med Finlands nationalskald.

Ett gammalt gult trähus med omkringliggande trädgård.
Bildtext Trädgården är välbevarad eftersom Runebergs hem så tidigt blev ett museum. Få trädgårdar i Borgå är i ursprungligt skick.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Widjeskog och hennes kollegor på Borgå museum har tack vare gamla kartor från Borgånejden fått reda på att trädgården på 1700-talet bestod av flera trädgårdstäppor. De var fyra till antalet och arrenderades av handelsmän.

Det är också känt att Borgå gymnasium på 1700-talet hade en botanisk trädgård dit det kom en hel del växter till exempel från Sverige. Därifrån spreds växterna sedan vidare ut i bygden.

– Här i trädgården finns en sällsynt Douglashagtorn som växte här redan innan huset byggdes och Runeberg bodde här, berättar Widjeskog.

– Det kan hända att växtmaterial från 1700-talet finns också här i de tidigare täpporna, fortsätter hon.

Flera hundra år gamla frön

Den arkeologiska utgrävningen i trädgården är avslutad. Nu ska forskare i Åbo titta närmare på de prover och fynd som gjorts.

Exakt vad som hittats är i det här skedet svårt att säga. Vissa fröer kan förvaras flera hundra år i marken, om miljön är bra, säger Riikka Mustonen.

Två kvinnor står med paraply i en trädgård.
Bildtext Riikka Mustonen och Susanna Widjeskog hoppas få ny information om trädgårdens historia.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Vid utgrävningen hittades hushållsavfall från 1700- och 1800-talet. Det är frågan om till exempel bitar av porslin, tegel, glas och djurben.

– Det är ganska standardfynd men det är intressant material då vi vet att de är från Runebergs trädgård, säger hon.

Två kvinnor står i en trädgård och jobbar med en arkeologisk utgrävning i en rabatt.
Bildtext Om ett år klarnar resultatet av utgrävningen som ägde rum i början av september.
Bild: Susanna Widjeskog / Borgå museum

Susanna Widjeskog hoppas få ny information om trädgården. Då det inte byggts i trädgården finns det möjlighet att hitta intressanta saker, tror hon.

– Det här är ett hamnområde, kanske det kommit något från utlandet? Spännande är det, konstaterar hon.

Att en arkeologisk undersökning fokuserar på trädgården är inte så vanligt i Finland. Tidigare har det gjorts bara några stycken.

I Sverige är trädgårdsarkeologiska undersökningar betydligt vanligare. Där undersöks som bäst bland annat vetenskapsmannen Carl von Linnés trädgård i Uppsala.

19.09.2022 kl. 20.38: Meningen om att man tidigare måste boka guidning för att få besöka trädgården togs bort. Sedan 2004 har människor kunnat besöka trädgården i maj- augusti. Det har även ordnats gratis guidningar där varje sommar.