Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Dödsfall inom äldreomsorgen oroar – inte omöjligt men osannolikt att något liknande skulle ske i Åboland

Diskret bild på en vårdare som gör hembesök hos en åldring.
Bildtext Hemvården tampas med resursbrist på många håll i landet och det är dessutom svårt att hitta personal och vikarier.
Bild: Hilma Toivonen / Yle

Äldreomsorgscheferna i Kimitoön och Pargas säger att fallet där en äldre kvinna omkom i Pöytyä är tragiskt men att det finns anvisningar för hur sådana situationer ska hanteras inom hemvården.

– Nu vet vi ännu inte i detalj vad som har hänt i Pöytyä och det finns säkert saker som allmänheten inte känner till och kanske aldrig får veta, säger äldreomsorgschef Ulrika Lundberg vid Pargas stad. Men i Pargas reagerar vi nog omedelbart då en orosanmälan lämnas in.

Kutymen är enligt Lundberg att ett hembesök görs senast inom en till två dagar men kan ske också snabbare ifall det finns skäl att misstänka att någon svävar i fara.

– Vi kan åka direkt också ifall det finns orsak till oro och har dessutom ett trygghetsteam inom staden som jobbar dygnet runt och som vi brukar använda oss av, säger Lundberg.

En person sitter i en rullstol och blickar ut genom fönstret.
Bildtext Det är viktigt att vara uppmärksam med äldre som har problem med hälsan och som kanske inte har sociala kontakter och lever ensamma.
Bild: Sampo Saikkonen / Yle

Situationen ser likadan ut i Kimitoöns kommun där en orosanmälan ofta kommer till äldreomsorgens kännedom via anhöriga eller vänner samt andra enheter som exempelvis ambulansen.

– Vi gör oftast ett kartläggande hembesök inom ett par dagar och enligt lagen ska det ske senast inom sju dagar, säger äldreomsorgschef Eva Manelius vid Kimitoöns kommun. Nu känner jag inte till fallet i Pöytyä i detalj så jag kan inte säga om de personerna redan var klienter inom hemvården, men det som har hänt är mycket tragiskt.

"Viktigt att reagera med låg tröskel"

Om en klient som har rätt till hemvård inte öppnar dörren eller svarar i telefon då besöket görs finns det klara direktiv för hur man ska gå till väga i både Pargas och Kimitoön.

– Det är svårt att hundraprocentigt förhindra att sådant här sker men om klienten inte öppnar dörren då vi knackar på så börjar vi med att ringa klienten för att se om hen svarar i telefon, säger Manelius. Efter det tar vi kontakt med anhöriga om sådana finns och försöker reda ut om klienten hamnat på sjukhus utan att det har meddelats till hemvården eller om klienten kanske är bortrest.

Äldre kvinna i röd blus och glasögon.
Bildtext Äldreomsorgschef Eva Manelius hoppas att polisens utredning av fallet i Pöytyä skall ge någon förklaring till hur det kunde gå så långt.
Bild: Jesper Alm / Yle

Ifall klienten inte svarar eller inte öppnar dörren försöker man göra ett nytt hembesök ännu samma dag för att se om klienten då kanske skulle öppna dörren eller svara.

– En gång under min karriär har jag varit tvungen att ringa polisen efter att det inte gick att få kontakt med en klient, säger Manelius. De kom sedan och tog sin in i bostaden eftersom vi inte har sådana möjligheter och rättigheter.

Lundberg betonar att klienternas integritet är viktigt och att den går alltid först. Men finns det skäl att misstänka att allt inte står rätt till tar vi med låg tröskel kontakt med andra myndigheter eller enheter inom staden.

– Det är viktigt att vi reagerar med låg tröskel och försöker utreda vad som har hänt, säger Lundberg.

"Alla kan ta lärdom av fallet i Pöytyä"

Äldreomsorgscheferna betonar att det inte är omöjligt att en liknande situation som den i Pöytyä skulle ske i Pargas eller Kimitoön. Däremot är det osannolikt.

– Det är klart att vi följer med alla de fall som sker och försöker ta tillvara den kunskap som uppstår i samband med att de utreds, säger Lundberg. Det dyker alltid nu och då upp liknande situationer på olika håll i landet och då försöker vi också se över våra egna rutiner för att se om det finns något vi ännu kunde göra bättre.

turvaranneke vanhuksen ranteessa
Bildtext Målet är att skapa de bästa förutsättningarna för att äldre personer tryggt ska kunna bo hemma.
Bild: Pyry Sarkiola / Yle

En svårighet är enligt Lundberg att det finns flera äldre som kanske har utmaningar med hälsan, bor ensamma och inte har några sociala kontakter.

– Då är det viktigt att vi är lyhörda och jobbar extra mycket för att kunna se problemen innan de dyker upp, säger Lundberg.