Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Flera församlingar har endast en kandidatlista i församlingsvalet – I Esbo, Grankulla och Vanda får de svenska församlingarna inte ens rösta

Uppdaterad 16.09.2022 13:58.
Kandidatlistor och ett valbås i ett församlingsval.
Bildtext I november blir det församlingsval och på torsdagen avslutades kandidatnomineringen.
Bild: Linus Hoffman / Yle

Det är första gången någonsin det blir sämjoval i Esbo svenska församling. I Matteus församling och Kyrkslätts svenska församling blir det val, men det finns inte konkurrerande listor.

I november blir det församlingsval och kandidatnomineringen tog slut på torsdagen. Intresset att kandidera har inte varit särskilt stort, enligt kyrkoherdarna i tre svenska församlingar i huvudstadsregionen.

I Esbo svenska församling finns endast en valmansförening som ställer upp en kandidatlista i valet. Församlingens kyrkoherde Kira Ertman berättar att det kommer att bli sämjoval, vilket innebär att kandidaterna själva kommer överens om vem som ska utnämnas och församlingsmedlemmarna inte får rösta.

– Jag kan tänka mig att det är en besvikelse, för när det är val så är man van att tänka att det är viktigt med val och att man ska rösta. Samtidigt är jag glad och tacksam att vi har de här kandidaterna som vill ställa upp, säger Ertman.

Församlingarna väljer både ett församlingsråd och representanter till samfällighetens kyrkofullmäktige. Esbo svenska församling är en av 6 församlingar i samfälligheten i Esbo.

Kira Ertman står framför en blomrabatt i Björnparken
Bildtext Kira Ertman, kyrkoherde i Esbo svenska församling, säger att det blir sämjoval vilket innebär att medlemmarna inte får rösta.
Bild: Yle/Rebecka Rahikainen

Ungas lista föll bort

Ertman säger att så vitt hon vet är det första gången i församlingens historia som det inte blir någon omröstning. I valet för fyra år sedan fanns det två kandidatlistor. Den ena listan samlade unga kandidater, men någon sådan lista finns inte i år.

– Vi diskuterade det här med ungdomsarbetsledarna och deras signal var att studierna och gymnasiet är väldigt krävande. Så trots att det fanns många intresserade så uppger de att de inte har tid eller att de inte orkar. Eller så är man redan med i någon förening som kräver mycket tid.

– Det är synd att det inte blev en lista med unga vuxna. Det skulle ha varit viktigt, säger Ertman.

Bara en lista i Matteus församling

Matteus församling i Helsingfors har en lite liknande situation, men val kommer det ändå att bli. Församlingen hade två listor i det förra valet och en av listorna samlade unga kandidater. Den listan har nu fallit bort och nu finns bara en kandidatlista.

Församlingens kyrkoherde Helene Liljeström ser det ändå inte som ett problem att det bara finns en lista.

kyrkoherde i Sibbo
Bildtext Helene Liljeström, Kyrkoherde i Matteus församling, är nöjd över att det finns tillräckligt många kandidater för både val och suppleanter.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

– Ibland så kan det vara ett tecken på att det finns konflikter i församlingen om det finns flera listor, så det är inte alltid enbart positivt. Men vi har en väldigt stor öppenhet här och man ser gärna att till exempel olika åldrar är representerade. Det viktiga är att det finns tillräckligt många kandidater så att det blir ett val och att det finns en del som kan ställa upp som suppleanter när det behövs, säger Liljeström.

Med på listan är 19 kandidater till församlingsrådet, medan 6 ställer upp i valet till kyrkofullmäktige där församlingen har 3 mandat.

– Det är klart att intresset skulle kunna vara större. Men jag är glad att vi ändå har så här många kandidater, säger Liljeström.

Kyrkoherde i Kyrkslätt: Lågt valdeltagande kan koncentrera makten

Kyrkslätts svenska församling har också bara en lista, 17 personer som vill bli medlemmar i församlingsrådet och 18 i Kyrkslätts kyrkofullmäktige. Kyrkoherde Fred Wilén säger att det hade funnits utrymme för fler kandidater.

– De som inte blir invalda fungerar som suppleanter. Under förra mandatperioden var det två som flyttade från orten och en som flyttade upp till himlen, så suppleantplatserna behövs verkligen. Så jag är lite bekymrad över att vi bara har sjutton som ställer upp i församlingsrådsvalet.

Han påminner också om vikten av att rösta i valet. I valet för fyra år sedan låg valdeltagandet i Borgå stift på endast 14,4 procent.

– Till exempel i grannförsamlingen, den finska församlingen, så har vissa väckelserörelser som går man ur huset fått ett ganska stort inflytande eftersom valdeltagandet inte är så högt. Så demokratiskt sett kanske det inte representerar hur församlingen ser ut på riktigt. Så det är viktigt att gå och rösta, säger Wilén.

Övriga församlingar i regionen

Inom Vanda svenska församling finns det en lista på 11 kandidater för de 12 platserna i rådet, vilket innebär att det blir sämjoval och alla som kandiderar får en plats. De tre platserna i Vandas kyrkofullmäktige väljs också genom sämjoval.

I Petrus församling i Helsingfors kandiderar 20 personer på tre olika listor för 12 platser i församlingsrådet. Det handlar om samma tre listor som tidigare år. Till Helsingfors kyrkofullmäktige väljer församlingen 3 medlemmar och 3 suppleanter genom sämjoval.

Johannes församling i Helsingfors har en lista med 23 kandidater i valet till församlingsrådet som har 14 platser. Församlingen har 9 kandidater i valet till kyrkofullmäktige och 4 platser.

I Grankulla svenska församling blir det sämjoval, eftersom det inte finns konkurrerande kandidatlistor. Församlingsrådet har 10 platser och valmansföreningen har själva kommit överens om vilka som blir ordanarie medlemmar och därtill finns 2 suppleanter. Församlingen har 8 platser i Grankulla samfällighets kyrkofullmäktige och man utser även de 8 personerna och 2 suppleanter genom sämjoval.

Uppdaterad 16.9.2022 klockan 13.57 med uppgifter från Grankulla svenska församling.