Hoppa till huvudinnehåll

Tro

Orgeln och den liturgiska musiken har följt jubilerande kompositören Kaj-Erik Gustafsson

man vid orgel i kyrka
Bildtext Organisten och tonsättaren Kaj-Erik Gustafsson fyller 80 år.
Bild: Annikka Konttori-Gustafsson

Den finländska orgelmusikens grand old man Kaj-Erik Gustafsson fyller 80 år den 24 november.

Kompositören och organisten Kaj-Erik Gustafsson är bekant för många kyrkobesökare och radiolyssnare, bland annat för sina orgelverk och mässor och för sitt engagemang i psalmerna.

Med anledning av sitt 80-års jubileum uppmärksammas Gustafsson med festkonserter under hösten.

Tidigt på orgelbänken

Då han delar med sig av reflektioner kring skapandet träder också viktiga ögonblick inom musiken fram.

– Jag hamnade på orgelbänken mycket tidigt, berättar Kaj-Erik Gustafsson, delvis för att det var brist på organister men också för att jag hade ett starkt intresse för orgeln som instrument. Det liturgiska har utgjort en väldigt viktig del för mig.

Kaj-Erik Gustafsson föddes den 24 november 1942 i Lovisa.

Han studerade vid Sibelius-Akademin 1959–1969 med Harald Andersén, Enzio Forsblom, Nils-Eric Fougstedt, Erik Tawastjerna och Bengt Johansson som lärare.

Han kompletterade senare sina studier i Frankrike och Sverige.

Orgelspel och improvisation

Kaj-Erik Gustafssons huvudtjänst var som lektor, både på svenska och finska, vid Sibelius-Akademin inom orgelspel och orgelimprovisation. Han undervisade också i liturgiskt spel och liturgisk sång samt kördirigering.

Till hans merit bör särskilt räknas hans bidrag till utvecklandet av undervisningen i orgelimprovisation vid Sibelius-Akademin.

Som kyrkomusiker har Gustafsson verkat i Helsingfors kyrkliga samfällighet.

Förutom i hemlandet har han också konserterat som organist och körledare i de nordiska länderna, Frankrike, Tyskland, Italien, Österrike, Japan, Ryssland, USA, Kanada, Estland och Litauen.

Gustafsson startade också Pargas orgeldagar och har allmänt taget haft många strängar på sin lyra.

– Jag hade den stora glädjen att få sitta i den senaste handbokskommittén, och speciellt i deras musikutskott, konstaterar Gustafsson.

Psalmer och komposition

Tillsammans med Astrid Riska och Jubilatekören spelade Kaj-Erik Gustafsson in psalmerna i 1986 års psalmbok. Han gjorde arrangemang på alla nya psalmer som ingick i den och ytterligare för många fler som inte fanns inspelade från förr.

Gustafsson ser psalmerna som en rik kulturskatt som är värd att bevaras och sjungas.

– Den religiösa aspekten är viktig och det är synd att man idag inte riktigt beaktar den eller spelar psalmerna i lika hög grad som tidigare.

Kaj-Erik Gustafsson har främst tonsatt orgel- och vokalmusik.

Han har skrivit ett betydande antal stora kyrkomusikverk, såsom Requiem, oratorium Tomas, kyrkodramat Jona och Missa cum jubilo för kör och orgel.

Även Mässa i pingstnatten, Missa di S:t Johannis (till Johanneskyrkans 100-årsjubileum), påsknattens mässa 1988 och 2017, Missa sopra för sopran och orgel samt Te Deum.

Kaj-Erik Gustafsson har också komponerat mindre vokalverk för olika sammansättningar, bland annat Laudate; Andlig konsert för sopraner och orglar samt en stor mängd liturgisk bruksmusik. Hit hör liturgiska mäss-serier som används både i Finland och i Estland samt folkmusikarrangemang.

Kaj-Erik Gustafsson tilldelades Kyrkans musikpris 1989.

man vid piano
Bildtext Gustafsson undervisade bland annat i orgelspel och orgelimprovisation vid Sibelius-Akademin.
Bild: Annikka Konttori-Gustafsson

Inspirerande samarbete

Bland minnesvärda erfarenheter under sin karriär drar Kaj-Erik Gustafsson sig till minnes samarbetet med Lars Huldén kring Tomas-oratoriet som skrevs för kyrkomusikfesten i Vasa 1985.

Likaså då Vasa sångargille beställde kyrkodramat Jona, än en gång kring Huldéns text.

– Att jobba med det gänget var fint, som de satsade på projektet. Vi turnerade bl a i Stockholm och Reykjavik, minns Gustafsson.

På senare tid lyfter Kaj-Erik Gustafsson fram hur en dåvarande studerande inom kyrkomusik, Hanna Remes, för sitt körledardiplom beställde påsknattens mässa av honom, en liturgisk mässa som uppfördes i Berghälls kyrka.

Musiken är en skapelsegåva, den finns överallt.

― Kaj-Erik Gustafsson, organist och kompositör

Idag är Kaj-Erik Gustafsson pensionär och håller som han säger på att lämna sitt offentliga spelande eftersom händerna inte riktigt orkar som förr.

– Men jag tänker fortsätta komponera. Musiken har gett mig ett stort livsinnehåll.

Han refererar till Martin Luther då han talar om det som har varit rättesnöret genom åren och karriären som organist och kompositör.

– Musiken är en skapelsegåva, den finns överallt. Det är vår uppgift som tonsättare och musiker att ta vara på den och göra det bästa av den. Och det behövs mera substans i gudstjänsten än bara kyrkkaffe.

Festkonserter i Kuopio och Lappträsk

Under Helsingfors orgelsommar i augusti framfördes Missa cum jubilo för kör och orgel.

En festkonsert med anledning av Kaj-Erik Gustafssons 80-års jubileum ges i Kuopio domkyrka 22.11.

Verken är influerade av improvisationer. Men hans improvisationer låter som kompositioner och kompositionerna låter som improvisationer.

― Jan Lehtola, organist, lärare vid Sibelius-Akademin

Här kommer organisten och läraren Jan Lehtolas elever från Sibelius-Akademin i Kuopio att spela orgelverk av Gustafsson, samma stycken som Lehtola spelade in på skiva för några år sedan.

Mari-Anni Hilander sjunger Laudate och Paradisum för soprano och orgel.

– Musiken är fräsch och skarp. Han använder instrumentet idiomatiskt och ekonomiskt. Verken kombinerar kyrkliga melodier med nya och kromatiska klanger. Verken är influerade av improvisationer. Men hans improvisationer låter som kompositioner och kompositionerna låter som improvisationer. Gustafssons verk passar bra för både konserter och liturgiska tillfällen. Orgelverken är också utmärkta i pedagogisk mening, förklarar Jan Lehtola.

Det ordnas även en mindre jubileumskonsert i Lappträsk kyrka 25.11 där några av Gustafssons kompositioner framförs.

– Man har försökt hålla det hemligt för mig och så att säga arrangerat den bakom min rygg. Men det ska bli trevligt att träffa folk och vänner.

Källor: Kaj-Erik Gustafsson samt Konstuniversitetet/Jan Lehtola