Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Två poliser vid Centralkriminalpolisen frikänns – trots att de delgav hemlig information

Från 2022
Skylt för centralkriminalpolisen.
Bildtext Centralkriminalpolisen svarade på Helsingfors informationsbegäran.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Centralkriminalpolisen berättade för Helsingfors stad om fem blivande hyresgästers koppling till organiserad brottslighet. Vårt föreningsliv är hemligt, svarade de fem och tvisten blev en fråga för rätten.

Gjorde två poliser på Centralkriminalpolisen sig skyldiga till brott då de delgav information till Helsingfors stad om att fem personer var medlemmar i ett motorcykelgäng?

Den frågan har Helsingfors hovrätt behandlat. Två överkommissarier stod åtalade för brott mot tjänstehemlighet.

Hyreskontrakt orsak

Brottsmisstankarna går tillbaka till brevväxling mellan Helsingfors stad och centralkriminalpolisen som ägde rum 2017. Helsingfors stad stod i beråd att hyra ut en lokal till några företag. Men hos stadens företrädare väcktes en misstanke om att personerna som företrädde företagen hade kopplingar till MC-gänget Bandidos.

Så innan kontraktet undertecknades begärde staden ut information av polisen för att ta reda på om det fanns någon sådan koppling. Centralkriminalpolisen bekräftade stadens misstankar och företagen nekades hyreskontrakt, uttryckligen med medlemskapet i MC-gänget som motivering.

Enligt åklagare och de fem målsägande borde personers föreningstillhörighet vara sekretessbelagd. De fem hade inte blivit dömda för några brott med koppling till MC-gänget.

Poliserna var oaktsamma

Polisernas försvar var att informationen samlades in genom en helt vanlig sökning på sociala medier. Det handlade med andra ord inte om information från polisens register, utan sådan information som är allmänt känd.

Sekretessbelagda uppgifter kan sluta vara hemliga om de når allmän kännedom. Men i det här fallet anser Hovrätten att informationen är så känslig att den fortsättningsvis förblir hemlig. Hovrätten anser vidare att poliserna varit oaktsamma, även om de nog försökte reda ut om de bröt mot lagen då de berättade om männens föreningstillhörighet.

Förmildrande omständigheter

Hovrätten valde ändå att frikänna de båda överkommissarierna. En tjänsteman vid Helsingfors stad vittnade om att staden hade fortsatt att försöka reda ut misstankarna även om poliserna valt att inte besvara deras förfrågan. I sista hand skulle man ha frågat hyresgästerna direkt. Om det då i ett senare skede framkommit att hyresgästerna varit medlemmar i MC-gänget hade staden brutit hyreskontraktet. Därför anser Hovrätten att männen hade gått miste om hyreskontraktet i vilket fall som helst och att polisernas försummelser har ringa betydelse.

Slutsatsen är att tingsrättens dom står fast och att de fem männen ska betala Centralkriminalpolisens rättegångskostnader på ungefär 3300 euro.

Diskussion om artikeln