Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland står utan effektreserv i vinter – Fortums kolkraftverk i Meri-Pori förbereds nu för kommersiellt bruk i stället

Från 2022
Uppdaterad 16.09.2022 16:03.
Fortums kolkraftverk i Meri-Pori.
Bildtext Det enda anbudet kom från Fortum som erbjöd kolkraftverket i Meri-Pori till reserven.
Bild: Jari Pelkonen / Yle

Kraftverket i Meri-Pori har vid behov en effekt på 560 megawatt, vilket är nästan lika mycket som målet för effektreserven var.

Energimyndigheten meddelar i dag att konkurrensutsättningen av effektreserven i Finland har avbrutits, eftersom det inte kom in några anbud som kunde godkännas.

Det här innebär att Fortums kolkraftverk i Meri-Pori, som hörde till effektreserven under senaste period, nu i stället förbereds för kommersiellt bruk. Fortum uppger att kraftverket efter sitt årliga underhåll i oktober kan köras på en effekt på upp till 560 megawatt.

Fortums anbud var det enda som gavs

Effektreserven är den nödhjälp Finland tar till för energiproduktion när det är ont om el. I praktiken har reserven bestått av kraftverk som inte längre är lönsamma att ha i kontinuerlig användning på marknaden, och som företag därför erbjuder att stå i effektreserv i stället. Företagen får en ersättning för att kraftverken står i reserv.

Vilka kraftverk som ska höra till effektreserven konkurrensutsätts regelbundet av Energimyndigheten. Anbuden i den här rundan gällde vilka kraftverk som ska stå i reserv under perioden november 2022 till oktober 2023, och Fortum var det enda företaget som lämnade in någon offert.

I Fortums offert erbjöds Meri-Pori kraftverk till en kapacitet på 440 megawatt, men Fortum ville också ersättas för kostnader som balanskraftrisker kan medföra. Eftersom sådana ersättningar inte är i enlighet med lagstiftningen kring effektreserven godkände Energimyndigheten inte Fortums offert.

På grund av det här avbryts offertrundan för effektreservperioden 1.11.2022–31.10.2023.

Står Finland alltså nu utan effektreserv i vinter?

– Jo. Offertrundan har avbrutits och vi planerar inte någon ny, säger Antti Paananen, direktör på Energimyndigheten.

Men klarar sig Finland utan effektreserv?

– Läget just nu innebär ju flera osäkerheten inför vintern: på hur Olkiluoto 3 kommer igång, hur kallt det är, hur mycket det blåser för vindkraften och vilket läge grannländerna har. Om allt går enligt planerna blir det inga problem. Och nu har ju Fortum i dag meddelat att det här kraftverket förbereds för kommersiellt bruk i stället, säger Paananen.

Effektreserven har traditionellt varit 600 MW

  • Enligt Fingrids uppskattning om Finlands elbehov kan konsumtionen under en riktigt kall dag i vinter överstiga 15 000 MW. Hittills har det sagts att den inhemska produktionen motsvarar en effekt på 12 300 MW per dag och vid behov ska kunna ta till ytterligare 600 MW ur effektreserven.

  • Importkapaciteten från Sverige uppskattas vara 2 400 MW och från Estland 1 000 MW. Ju mer Finland sparar el, desto mindre behöver importeras.

Effektreserven användes senast 2010

Under senaste period bestod effektreserven av kolkraftverket i Meri-Pori (440MW) och naturgasverken Naistenlahti 1 (129MW) i Tammerfors och Kymijärvi KT (42 MW) i Lahtis. I praktiken blev det svårt för naturgaskraftverken att delta i Energimyndighetens offertrunda eftersom kraftverken i reserv måste kunna garantera att de har tillgång till bränsle.

Senast effektreserven togs i bruk var under några dagar vintern 2009-2010 när det var exceptionellt kallt i Finland.

– Inkommande vinter är det viktigt att elanvändarna flyttar sin konsumtion till tidpunkter då elkonsumtionen inte är i topp, säger Antti Paananen.

Artikeln uppdaterades med en intervju med Antti Paananen klockan 15.30.