Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tre kommunala veterinärtjänster ute för sök i Österbotten, men tillgången på veterinärer ändå bättre än i våras

Från 2022
En eveterinär undersöken munnen på en hund.
Bildtext Tillgången på veterinärer i Österbotten är något bättre än i våras. På många håll hänvisas ändå patienter under jourtid till en privatklinik i Seinäjoki i brist på dejourerande veterinärer.
Bild: Petri Aaltonen / Yle

För tillfället finns tre lediga kommunala veterinärtjänster i Österbotten, varav två fasta tjänster och ett vikariat.

Många djurägare i Österbotten känner till att det kan vara svårt att få tag på veterinär, speciellt utanför kontorstid. Nu är läget något bättre än i våras, även om det på olika håll i Österbotten finns luckor i veterinärleden.

Vid Västkustens miljöenhet är tjänsten som ambulerande veterinär alltjämt obesatt. Tjänsten instiftades för två år sedan och har aldrig varit besatt, nu har man sänkt språkkraven för att locka till sig potentiella sökande.

– Tjänsten är krävande. Personen som innehar den skulle jobba på alla fem mottagningar och tura övriga veterinärer under deras ledigheter samt vara inhoppare på jouren, säger miljö- och hälsoskyddschef Tommy Stenlund vid Västkustens miljöenhet.

I övrigt är alla fem kommunveterinärtjänster på Västkustens miljöenhet besatta till hundra procent. Området omfattar Närpes, Kaskö, Kristinestad, Vörå, Malax, Korsnäs och Korsholm.

Sedan januari jobbar också en tillsynsveterinär vid Västkustens miljöenhet. Tommy Stenlund beskrivet att läget för tillfället är okej, bortsett från den lediga tjänsten som ambulerande veterinär inte är tillsatt och de faktum att det är svårt att få tag på vikarier.

Katten som heter Ruusu ligger på ett bord vid en veterinärmottagning.
Bildtext Husdjuren är viktiga familjemedlemmar och ägarna är redo att satsa på sina djur, säger veternär Kirsi Heino.
Bild: Esa Syväkuru / Yle

Lediga tjänster i Jakobstadsregionen och Karleby

Veterinärvården i Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby och Larsmo har tre kommunala veterinärer och ytterligare en tjänst har skapats och ligger för tillfället ute för sök. Annika Porthin, som är chef för miljöhälsovård vid Kallan dit samtliga kommuner hör, beskriver läget som ganska stabilt.

– På de tre tjänster som vi haft länge så har jag personal. I tisdags la vi ut en nyinrättad tjänst och vi försöker rekrytera en till praktiserande veterinär, säger Porthin.

Det finns för få veterinärer konstaterar Porthin. Precis som vid Västkustens miljöenhet är det speciellt svårt att rekrytera vikarier.

– Lätt är det inte, speciellt till vikariat och semestervikarier. Situationen har varierat. Ibland har alla tre veterinärer varit på plats och ibland har någon varit borta och det har varit väldigt svårt att få in vikarier på vikariat, berättar Porthin.

Längst norrut i svenska Österbotten finns ett ledigt vikariat till årets slut för området som gäller Karlebycentrum.

– I Kronoby är veterinärtjänsten besatt och i Kelviå har vi tre tjänster besatta. I centrum av Karleby har vi resursbrist och vi sköter det nu med tillfälliga lösningar, säger Andréas Smeds, direktör för hälsoövervakningen.

En kalv
Bildtext De kommunala veterinärerna jobbar även med produktionsdjur.
Bild: Patrik Rosström / Yle

I Vasa är två av två tjänster besatta

I Vasa och Laihela var läget länge problematiskt när en av två veterinärer fattades. Speciellt problematisk blev jouren och situationen sommartid när ingen sommarvikarie fanns på plats. Men nu är två av två tjänster besatta.

– Tungt har det varit, men just nu ser det bättre ut, säger tillsynsveterinär Nanna Lindqvist.

Även om läget i Vasa och Laihela är under kontroll beskriver Lindqvist en situation där det råder brist på veterinärer nationellt sätt. Att Vasa och Laihela lyckats få veterinärer till de två tjänsterna beror mera på tillfälligheter än att trenden på tillgången på veterinärer skulle ha ändrats, menar hon.

Språkkraven har ibland lyfts upp som en orsak till veterinärbristen. Lindqvist tycker ändå att det är tråkigt att språket används som en orsak.

– Man behöver inte kunna perfekt svenska, om viljan finns. Det kanske känns svårt att söka ett jobb här i Österbotten när svenskan är så stark, det är möjligt. Men vi har tur nu med två veterinärer som båda talar de båda inhemska språken, berättar Lindqvist.

De kommunala veterinärerna jobbar mycket, arbetet är ensamt och ansvaret stort. Lindqvist påpekar att något måste göras för att lyfta attraktionsgraden för de kommunala veterinärtjänsterna.

– Det är veterinärbrist och det är svårt att rekrytera till den kommunala sidan, så något måste göras - arbetsförhållandena måste ändras, så att det blir mera attraktivt att få folk på jobb.

Förstärkning från utlandet

Vid den privata kliniken Västkustens Djurklinik är läget för tillfället rätt bra, och lösningen har varit utländska veterinärer.

– Som i många branscher måste man titta utomlands, säger veterinär Kirsi Heino som är en av ägarna till kliniken.

Heino konstaterar att veterinäryrket ändrat karaktär under årens gång.

– Veterinäryrket har blivit annorlunda. Det är inte en livsstil som det var tidigare. Veterinärerna är människor som också vill ha fritid och jag tror att det påverkar också, säger Heino.

Heino säger att det är viktigt att jobba med ett gott arbetsklimat för att alla ska trivas. Det ska vara roligt att komma till jobbet och finnas möjlighet till utbildning och specialisering.

En kvinna med ett neutralt leende står i en dörröppning.
Bildtext Veterinär Kirsi Heino berättar att många unga veterinärer uppskattar möjligheten att få specialisera sig.
Bild: Anne Teir-Siltanen / Yle

Hur har yrket ändrats under åren?

– Djurägarna kräver mycket nuförtiden. Och det finns Doktor Google som gör att de vet mycket innan de kommer till kliniken. De kan ställa svåra frågor till oss, säger Heino.

Djurägare idag satsar på sina djur, vill att veterinärerna är tillgängliga dygnet runt och vill helst inte göra så mycket själva. Många vill köpa allt fler tjänster.

– Tålamodet hos djurägare har blivit sämre och det är mera själviskt tänkande.

Heino tror att teknologin kommer att prägla veterinäryrket i allt större utsträckning i framtiden. Artificiell intelligens kan ändå inte ersätta människohjärnan, konstaterar Heino.

– Allt kan man inte göra digitalt eller via nätet. Tack och lov är det handarbete, säger Heino.

Även i tider av ekonomisk osäkerhet prioriterar djurägare sina husdjur högt. Det är en trend som kommer att hålla i sig, tror Heino.

– I framtiden blir behovet av veterinärer inte mindre. Katten och hundar är familjemedlemmer och det blir allt mer så. Det kan hända att ett djur är den enda vännen till en ensam människa. Fast vi nuförtiden talar om ekonomi så vill människor satsa på sina djur. De kan spara pengar på något annat, säger Heino.