Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vargrapport varslar om genetiskt svagare stam – trenden ska motarbetas när förvaltningsplanen uppdateras

Vargar i skogen.
Bildtext Förvaltningsplanen av varg ska uppdateras efter nya uppgifter om vargens genetiska tillstånd.
Bild: Angus McComiskey / Alamy/All Over Press

Den finska vargstammen har vuxit men samtidigt förlorat sin genetiska mångfald. Nu ska förvaltningsplanen justeras för att stärka vargens genetiska variation.

Den finska vargstammen söder om renskötselområdet har vuxit med kring tio procent per år under de senaste trettio åren.

– Under de senaste sex åren har ökningen varit oavbruten, och från år 2017 har den fördubblats, sa forskningsprofessor Ilpo Kojala när Naturresursinstitutet Luke idag presenterade en färsk rapport om vargstammen och dess bevarande.

Vargarna har ökat särskilt i västra Finland, medan antalet vargar har minskat i öst. I våras uppgav Luke att vargstammen koncentrerar sig till västra Finland med 41 revir i väst och 19 revir i östra Finland.

Dagens färska rapport handlar om vargens bevarande. På uppdrag av skogs- och jordbruksministeriet har Luke skapat verktyg för att ta fram ett så kallat referensvärde för ett gynnsamt skyddande av vargen.

Fler vargar men genetiskt fattigare

Samtidigt som vargstammen växer har dess genetiska mångfald försvagats och stammen har allt tydligare uppdelats i en västlig och östlig delpopulation. Genetiken försvagas särskilt i väster och kan skapa problem för stammens fortlevnad bland annat på grund av inavel.

– Den andra frågan som tydligt framgick av det genetiska materialet, under projektets andra år, är vargstammens uppdelning i två delpopulationer, den östra och den västra, sa specialforskaren Mia Valtonen vid Luke under ett virtuellt infomöte.

– Av någon orsak, trots att det inte finns fysiska hinder och vargar är mycket rörliga, så sker det ingen korsning och man ser en differentiering mellan östra och västra Finland, tillade Valtonen.

Vargar rör sig från Ryssland till Finland, men för att kompensera den försvagade genetiken och motarbeta trenden skulle det behövas en större flyttrörelse av vargar till Finland.

Stammen är för närvarande för liten för att bibehålla sin genetiska livskraft både på kort och lång sikt, slår forskarna fast.

Förvaltningsplanen uppdateras – ministeriet vill se begränsad jakt

De nya uppgifterna om vargens genetiskt svagare tillstånd påverkar vargens förvaltningsplan som nu ska revideras trots att den uppdaterades för bara några år sedan.

– Det ser ut som att vi nu måste återvända till arbetsbordet och uppdatera förvaltningsplanen för vargstammen och utifrån de nya uppgifterna identifiera de huvudsakliga målsättningarna och förvaltningsområdena samt respektive åtgärder så att vi stöder ett stärkande av vargens genetiska mångfald, sa Sami Niemi, konsultativ tjänsteman vid Jord- och skogsbruksministeriet under presstillfället.

Enligt Niemi uppdateras förvaltningsplanen i samarbete med olika intressegrupper, och begränsad jakt av varg bör enligt ministeriet vara en metod för skötseln av stammen.

– Jag kan föreställa mig att många har väntat på rapporten med tanken att Luke nu berättar hur många vargar det ska finnas i Finland så att ministeriet kan säga om man ska börja jaga varg eller inte. Men som vi hörde så var det inte det som bjöds på nu, utan ett verktyg på stark vetenskaplig grund, så att vi i förvaltningen kan dra upp nödvändiga riktlinjer för beslutsfattarna, sa Niemi.