Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Enterovirusepidemin fortsätter i Egentliga Finland – fallen ökar i takt med avtagande begränsningsåtgärder mot coronaepidemin

Från 2022
Händer, täckta av höstblåsor.
Bildtext Sjukdomen förorsakar i typiska fall luftvägsinfektion och olika blåssjukdomar.

I somras konstaterades endast enstaka fall av enterovirusinfektioner i Egentliga Finland, men sedan mitten av augusti har antalet bekräftade fall ökat.

Från början av augusti till den 18 september har ÅUCS laboratorier fastställt 103 fall av enterovirus. Vid motsvarande tidpunkt i fjol hade endast ett fall upptäckts, berättar överläkare för molekylär mikrobiologi och virologi vid ÅUCS Tytti Vuorinen i ett pressmeddelande. Av de prover som skickats in för analys har som mest upp till 40 procent varit positiva.

Sjukdomen kännetecknas av smärtsamma blåsor på händer, fötter, munslemhinnan och kring munnen. Nagelavlossning är vanligt.

– För tillfället finns inga konstaterade enterovirusfall på avdelningen, säger avdelningsöverläkare Ville Peltola från ÅUCS infektionsavdelning för barn och unga.

Vårdtiderna för sjukdomen är korta och på veckoslutet analyseras inte prover, och svaret kan komma i det skedet då patienten redan kommit hem. Under de senaste veckorna har infektionsavdelningen för barn och unga vid Åbo Universitetscentralsjukhus hela tiden vårdat två till fem enteroviruspatienter.

God hygien är A och O

Laboratoriet för klinisk mikrobiologi vid ÅUCS har fastställt att den pågående epidemin förorsakas av enterovirustyperna EV-D68 och CVA6. EV-D68 har gett upphov till svåra andningsbesvär hos barn, vilket krävt sjukhusvård. CVA6 ger upphov till en sjukdom som kallas höstblåsor eller hand-, fot- och munsjuka.

– Det finns 116 olika typer av enterovirus. Sjukdomen är vanligast hos barn och ungdomar. Sjukdomen förorsakar i typiska fall luftvägsinfektioner och olika blåssjukdomar. Infektioner i centrala nervsystemet, till exempel hjärnhinneinflammation och hjärninflammation är möjliga, säger Tytti Vuorinen.

Enligt överläkare Mari Kanerva från ÅUCS enhet för sjukhushygien och infektionsbekämpning, sprids enteroviruset huvudsakligen med avföring, till exempel i samband med blöjbyte.

Enteroviruset kan även spridas från luftvägarna och genom direkt kontakt med hudblåsorna. Viruset kan upptäckas i svalgprov under några veckor och upp till flera månader i avföringsprov.

Det viktigaste för att förhindra smittspridning är att iaktta mycket noggrann host-, snytnings- och handhygien.