Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nestes raffinaderi i Borgå ska byta ut olja mot förnybara råvaror

Från 2022
Vy över ett oljeraffinaderi med pipor.
Bildtext Neste vill bli en grön föregångare. Raffinaderiet i Sköldvik i Borgå ska på lång sikt sadla om från råolja till förnybara råvaror. Arkivbild.
Bild: Pressbild / Neste Abp

Neste inleder en strategisk utredning om att sluta behandla råolja vid raffinaderiet i Sköldvik. Istället ska raffinaderiet bli en ledande produktionsplats för förnybara produkter.

Neste skriver i ett pressmeddelande att man ska använda de existerande enheterna, erfarenheten och kunskapen som finns i Sköldvik för att på lång sikt nå en betydlig tillväxt i produktionen av förnybara produkter och produkter som överensstämmer med cirkulär ekonomi.

Tanken är att man först skulle börja processera fossila och förnybara råvaror tillsammans. I ett senare skede skulle raffinaderienheterna kunna göras om så att man helt skulle sluta behandla råolja i mitten av 2030-talet.

Samtidigt ska Neste också fortsätta undersöka möjligheten att producera rent väte på raffinaderiet i Borgå. Enligt bolagets pressmeddelande skulle de här förändringarna märkbart främja förverkligandet av Nestes klimatlöften och göra bolaget till en föregångare i fossilbränslebranschen.

Förändringarna kommer att kräva stora investeringar inom det kommande årtiondet.

”Detta är en fin nyhet med hänsyn till såväl Borgå stads som hela Finlands klimatmål. Sköldviks gröna omställning försnabbas märkbart. Effekterna av områdets utveckling och investeringar återspeglas vid sidan av Borgå också i Nyland och hela Finland”, säger Borgå stads biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz i ett pressmeddelande från staden.

”Borgå stad stöder omställningen för sin del starkt bland annat med hjälp av lösningar som handlar om planläggning, markpolitik och smidiga tillståndsprocesser”, fortsätter von Schoultz.

I Sköldvik i Borgå ligger Nordens största företagskoncentration som är specialiserad på oljeraffinering och petrokemi. Under de senaste åren har företagen i området koncentrerat sig på och investerat kraftigt i att främja biobaserad och cirkulär ekonomi.

I företagen pågår det utvecklingsprojekt som också internationellt sett är betydande. Projekten gäller produktion av rent väte, användning av förvätskat plastavfall och utveckling av hållbarheten i produktionen i plastindustrin.

Staden hoppas på att området ska utvecklas till Nordens mest betydande koncentration för cirkulär ekonomi, en plats där man för kemiindustrin mot en alltmer hållbar och klimatvänligare riktning.

Diskussion om artikeln