Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Kampanjen Bra sagt: Konflikter föds då vi inte längre pratar med varandra – så här blir du en bättre samtalspartner

Från 2022
Uppdaterad 01.10.2022 10:01.
Kvinna och man som grälar på en soffa.
Bild: Alexandr Davydov

Konflikter kan blossa upp plötsligt, högt och ljudligt eller ligga och pyra under ytan en längre tid. En konflikt innebär ofta djupa motsättningar. Här får du en del goda råd för bättre diskussioner och samtal.

Det här är en del av kampanjen Bra sagt som är Yles och Dialogpausstiftelsens gemensamma femåriga projekt för att främja diskussionsklimatet.

Konflikter är del av vår vardag. Vi möter dem hemma, i skolan, på släktkalas, på arbetsplatsen och i taxikön. Konflikten kan ta sig i uttryck som ständigt grälande, tigande eller till och med våld. Det kan också ta sig uttryck som att prata bakom ryggen på någon eller att vi drar oss undan eller blir uteslutna från en grupp.

Det värsta man kan göra i en konfliktsituation är att sopa konflikten under mattan. Det är naturligt att vi gärna undviker konflikter eftersom de ofta känns otrevliga och kanske väcker tråkiga minnen, det här säger Dialogpaus-stiftelsens VD Laura Arikka.

– Vi närmar oss kanske ofta konflikter genom negativa känslor och reaktioner också om konflikter synliggör viktiga saker och erfarenheter och de kan i bästa fall leda till en bra eller till och med bättre vardag och framtid, säger Arikka.

– Meningsskiljaktigheter hör samhället till och det är en bra sak. En tillspetsad diskussion eller ett gräl är ännu inte en konflikt. En konflikt föds då vi inte längre har verktyg för att hantera motsättningarna som uppstått och då det råder en brist på ömsesidig respekt.

Stora och små konflikter

Olika åsikter och tankar hör till livet och det är en bra sak. Men om situationen utvecklats till en konflikt skadar och förorsakar den smärta hos oss, ökar på kostnaderna och på våldet, säger CMI:s VD Janne Taalas som är specialiserad på lösningar för beväpnade och politiska konflikter.

För individers och samfunds fortsatta välmående så är det viktigt att vi löser konflikterna.

Ju snabbare man identifierar en konflikt och löser den, desto mindre skada orsakar konflikten.

– Det viktigaste i att lösa en konflikt är att lyssna. De olika parterna måste också vara redo att lyssna och lita på varandra, säger Janne Taalas.

Konflikter kan förebyggas genom öppen dialog, genom att känna igen möjliga ömma punkter och meningsskiljaktigheter på förhand samt genom att skapa olika sätt för samfund att bearbeta viktiga saker med låg tröskel. Det är sist och slutligen viktigare att lösa konflikten än att förhindra den från att blossa upp.

Några råd för konfliktlösning

● Identifiera konflikten - det är inte alltid enkelt, eftersom vi människor är olika. Någon kan ha blivit djupt sårad samtidigt som en annan person inte ens lagt märke till situationen.

● Utred vad som har hänt: var öppen och undvik färdiga antaganden. Då vi löser konflikter är det dags att veta mindre och istället ärligt utreda de olika parternas uppfattningar om situationen.

● Definiera de olika parternas syften: vad borde ske för att allt skulle vara bra?

● Bearbeta konflikten och inkludera alla parter - kom ihåg att utreda vilka alla konflikten berör. När du vem vem som berörs av konflikten, så vet du också vilken omfattnings konflikt det handlar om.

● Följ upp och följ med situationen! Kontakta parterna efter en tid och bekräfta att allt fortsättningsvis är bra eller att utvecklingen går mot rätt håll. Att följa med situationen ökar känslan av trygghet för alla parter.

Det går nödvändigtvis inte att lösa en konflikt på första försöket också om det först skulle verka så. Det är bra att följa upp det hela och säkerhetsställa att utvecklingen är god även efter att man har löst konflikten.

– Uppföljning hör till alla fredsavtal och det räcker inte alltid hela vägen. En bra förmedlare gör sig själv överflödig genom att hjälpa parterna att skapa processer för att reda ut olika meningsskiljaktigheter på, vare sig det sker mellan nationer eller i köket.

Gräl måste kunna bearbetas med låg tröskel. Ifall ett gräl kan bearbetas så lär sig parterna ofta mycket av det hela, säger Janne Taalas.

Alla situationer går trots upprepade försök inte att lösa helt och hållet. Även om konflikten bara förvärras om den sopas under mattan så kan man acceptera existensen av meningsskiljaktigheter och deras effekter kan lindras på olika sätt.

– En försoning kan ibland också betyda att man accepterar parternas olika ståndpunkter och oenigheter och man tar inte upp saken mer och konflikten bearbetas inte desto mer, påminner Laura Arikka.

En medlare

● Lyssnar till alla parter och för dem samman

● Åtnjuter alla parters förtroende

● Förstår konfliktens bakgrund, dynamik och historia

● Leder diskussionen och bryter av den vid behov

● Skapar en struktur för diskussionen och ser till att diskussionen fortskrider och går

framåt

● Känner igen de saker som måste pratas och kommas överens om

● Strävar efter att göra sig själv överflödig genom att stödja parternas förmåga att läsa meningsskiljaktigheter tillsammans innan de eskalerar till en konflikt.

● Gör inget som förvärrar situationen

Bra sagt-logo på lila botten.

Källor: Heta – förbundet för personliga assistenters arbetsgivare i Finland, CMI, Dialogpausstiftelsen

Kampanjen Bra sagt

Artikeln är en del av kampanjen Bra sagt, som är Yles och Dialogpausstiftelsen gemensamma projekt för att förbättra diskussionsklimatet.

Bra sagt diskussionsfestivalen arrangeras för första gången den 30.9.-1.10.2022 i Tavastehus. Det går att följa med programmet via Yle Arenan och på Yles webbplats.

Utveckla din interaktionsförmåga genom webbsidan Apua vaikeisiin keskusteluihin

Bra sagt-logo på lila botten.

Den tvåspråkiga diskussionen ”Kahden kulttuurin välissä – Livet med två kulturer” på diskussionsfestivalen Bra sagt finns nu på Yle Arenan

Diskussionfestivalen Bra sagt ordnas för att förbättra samtalsklimatet i vårt land. På fredag 30.9 och lördag 1.10 ordnas mer än 75 olika diskussioner i Verkatehdas i Tavastehus. Fredagens tvåspråkiga diskussionen finns nu på Yle Arenan.