Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tusen färre arbetslösa i Österbotten jämfört med i fjol

Från 2022
En sjukvårdare tar ett blodprov.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Österbottens NTM-central har kommit med en färsk sysselsättningsöversikt för augustimånad som visar att arbetslösheten i regionen minskar. Regionen hade över tusen färre arbetslösa än för ett år sedan.

Inom Österbottens NTM-centrals område fanns det i slutet av augusti sammanlagt 6 363 arbetslösa arbetssökande. Det är 1 027 eller 13,9 procent färre än för ett år sedan.

Sydösterbotten hade den lägsta arbetslöshetsgraden, medan arbetslösheten minskade mest i Vasa ekonomiska region, med 693 personer.

- När arbetslösheten är på låg nivå, har företagen allt mera utmaningar för att hitta lämplig arbetskraft, berättar Hanna Auronen, chef för arbetslivs- och kompetensenheten i ett pressmeddelande.

Enligt henne är en lösning på problemet RekryteringsUtbildning, som är en utbildning som ordnas i samarbete med företag, utgående från företagens behov.

- Både företagen och arbetssökande som deltagit i RekryteringsUtbildning har goda erfarenheter av den och deras popularitet har ökat mycket under de senaste två åren, säger Auronen.

Färre långtidsarbetslösa och unga arbetslösa

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i nästan alla åldersgrupper. Kvantitativt sett var minskningen störst i åldersgruppen för 60–64-åringar (- 158 personer).

Även arbetslösheten bland unga minskade. I slutet av augusti fanns det 732 arbetslösa arbetssökande under 25 år, vilket är 147 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol.

I slutet av augusti fanns det 1 984 långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år. Detta är 617 färre än ett år tidigare. Däremot ökade antalet personer som varit arbetslösa utan avbrott i mer än två år. De var 41 fler än ifjol.

Under augustimånad anmäldes nästan 3 000 nya lediga jobb till Österbottens arbets- och näringsbyrå, vilket är över 200 fler än vid motsvarande tid ifjol. Mest nya jobb fanns det inom yrkesgruppen för process- och transportarbetare.