Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Kristian Wahlbeck befarar att engagemanget för terapigaranti var förgäves

Från 2022
Uppdaterad 20.09.2022 14:32.
En man tittar in i kameran, Kristian Wahlbeck.
Bildtext Vid föreningen Psykisk hälsa i Finland är ledande sakkunnig Kristian Wahlbeck orolig att medborgarinitiativet om en terapigaranti ska förfalla.
Bild: Sara Aaltio / Yle

Medborgarinitiativet om en terapigaranti har legat på social- och hälsovårdsutskottets bord i snart tre år.

Medborgarinitiativet om en terapigaranti lämnades in till riksdagen hösten 2019 men ligger fortfarande obehandlat på social- och hälsovårdsutskottets bord.

Vid föreningen Psykisk hälsa i Finland (Mieli) räknar man med att ungefär två procent av finländarna skulle dra nytta av en terapigaranti.

– Vi vet att unga och unga vuxna mår allt sämre i Finland. Alla mätare visar att deras psykiska välbefinnande har försämrats. En orsak är att man inte får effektiv behandling, alltså psykoterapi, i tid, säger Kristian Wahlbeck som är ledande sakkunnig vid Mieli.

Terapigarantin skulle innebära möjligheten att få korttidsterapi inom primärvården. Det betyder att en person efter sitt första besök vid vårdcentralen eller skolhälsovården skulle kunna få upp till 20 psykoterapibesök med snabb tidtabell.

Medborgarinitiativet om en terapigaranti

Den så kallade terapigarantin ska garantera att alla som behöver ska få tillgång till någon form av psykoterapi efter det första besöket hos hälsovården, ingen remiss från en psykiater skulle behövas.

Terapigarantin handlar om korttidsterapi. Medborgarinitiativet för terapigaranti undertecknades av 52 000 personer.

Förslaget i medborgarinitiativet går ur på att en lämplig behandling skulle erbjudas av primärvården, som bedömer behovet av behandling och inleder en effektiv form av terapi inom en månad.

Medborgarinitiativet överlämnades till riksdagen i oktober 2019. Det remitterades till social- och hälsovårdsutskottet i november samma år för att vänta på att inkluderas i vårdgarantin.

När vårdgarantin presenterades våren 2022 fanns terapigarantin inte med, vilket betyder att den fortfarande väntar på riksdagsbehandling.

Lagförslag förfaller när valperioden byts, det betyder att det nu är sista chansen för terapigarantin att behandlas. Riksdagsval ordnas i april 2023.

Wahlbeck säger att den psykiska ohälsan kostar samhället 11 miljarder om året och att en terapigaranti skulle innebära besparingar på 165 miljoner om året.

– Belsutsfattarna har kanske inte insett att den stora hälsoutmaningen vi har i Finland är den psykiska hälsan. Det är där det behövs insatser. Man har inte heller insett hur dyrt det blir när man inte får effektiv behandling i tid.

Det skulle krävas en insats från välfärdsområdena på cirka 35 miljoner om året på nationell nivå att införa terapigarantin.

– Samtidigt skulle besparingar ske i form av att folk snabbare återvänder till jobbet och genom besparingar på olika sjukförmåner, säger Wahlbeck.

När terapigarantin behandlades i riksdagen för första gången beslöts det att den skulle omfattas av vårdgarantin. När lagen om vårdgaranti sedan kom upp till behandling fanns terpaigarantin inte där i den form den skrivits i medborgainitiativet.

– Vårdgarantin innehåller nog olika former av stödsamtal men inte den effektiva behandlingen, alltså den psykoterapeutiska behandlingen.

Wahlbeck säger att det var en stor besvikelse och att man nu vill påskynda beslutsfattandet.

– Det känns som ett väldigt kortsiktigt tänk.

Om medborgarinitiativet inte kommer upp till en riksdagsbehandling före valperioden är slut kommer förslaget att förfalla.

– Det är också problematiskt ur en demokratisynvinkel om ett medborgarinitiativ inte behandlas, säger Wahlbeck.

Korrigering: Terapigarantin remitterades till social- och hälsovårdsutskottet i november 2019, "två år" ändrat till "snart tre år" i ingressen.