Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

HRT i ekonomisk knipa – regeringens försök att sänka biljettpriset skulle göra saken värre

Uppdaterad 27.09.2022 11:25.
En biljettautomat vid en tågstation.
Bildtext Om HRT får som de vill blir biljetterna billigare nästa år utan systemuppdateringar som medför höga kostnader för samkommunen.
Bild: Susanna Pesonen / Yle

Helsingforsregionens trafik HRT är i ekonomiskt trångmål och vill därför inte stöda regeringens förslag att tillfälligt sänka momsen på persontrafikresor till noll under perioden januari–april nästa år.

I början av september ansåg regeringen i samband med sitt budgetförslag att det är motiverat att tillfälligt sänka momsen på så kallade persontrafikresor, alltså resor med kollektivtrafik eller taxi, till noll mellan januari och april nästa år.

Om momssänkningen godkänns av riksdagen, så kostar den staten drygt 50 miljoner euro i uteblivna skatteintäkter.

Men HRT säger för egen del att systemförändringen blir så kostsam för den redan trängda ekonomin, att samkommunen är tvungen att i sin tur höja biljettpriserna för att klara av att täcka utgifterna.

I stället föreslår HRT en alternativ modell där staten betalar ett understöd som motsvarar de uteblivna skattepengarna, som momssänkningen innebär, ifall den träder i kraft.

Ekonomin är i trångmål

Enligt Mika Nykänen, vd för HRT, är trycket på att höja biljettpriserna i kollektivtrafiken nästa år enormt, också utan en eventuell momssänkning. Senare i höst ska styrelsen fatta beslut om hur dyr buss-, tåg-, metro- eller spårvagnsbiljetten är nästa år.

Nykänen berättar att det rådande världsläget sätter käppar i hjulet för HRT:s ekonomi. Bland annat har energipriserna i år medfört överloppskostnader på 25 miljoner för HRT.

– Vi alla vet att energin är dyr också nästa år, så det blir svårt att inte höja biljettpriserna.

Han säger att HRT gör allt för att undvika extra kostnader, som till exempel de som uppstår i samband med regeringens förslag att sänka momsen på biljetter till kollektivtrafiken, eftersom allt syns i biljettpriserna förr eller senare.

– Vi gör allt vi kan för att biljettpriserna ska vara konkurrenskraftiga och så att kunderna vill betala dem också i framtiden.

Ett porträtt på Mika Nykänen, vd för HRT. Han har glasögon och ler mot kameran.
Bildtext Mika Nykänen tog över som vd för HRT i februari 2021 då Suvi Rihtniemi gick i pension.

Men är verkligen situationen så trängd? Jo, svarar Nykänen. Kostnaderna ökar med 100 miljoner från 750 till 850 miljoner nästa år.

– Det är främst infrastrukturkostnader som vi betalar till ägarkommunerna och nya investeringar, som till exempel depåer och förlängningen av metron till Stensvik, som gör att våra kostnader ökar, säger han.

HRT: Svårt att implementera momssänkningen

Nykänen kallar de extra kostnaderna på omkring sex miljoner euro som hänför sig till den eventuella momssänkningen för ”onödiga”. Men hur uppstår de extra, så kallade ”onödiga”, kostnaderna?

HRT är en av landets största producenter inom kollektivtrafiken. Enligt HRT:s egen uppskattning görs 60–70 procent av alla resor inom kollektivtrafiken med ett fordon som i någon form tillhör samkommunen. Det i sin tur medför omfattande system för exempelvis biljettförsäljning, som är svåra och dyra att rucka på.

Inom HRT samarbetar omkring tjugo olika system för att du ska kunna köpa dig en biljett, och om momssänkningen införs så måste alla system uppdateras samtidigt – två gånger dessutom. En gång då förändringen träder i kraft den första januari och igen den första maj då systemen ska återgå till sitt ursprungliga läge.

HRT föreslår alternativ lösning

För passagerarna, och i synnerhet låginkomsttagare, kan regeringens förslag att slopa momsen för att göra biljetterna billigare ses som en mycket välkommen sak, som HRT nu motsätter sig.

– Vi förstår syftet bakom regeringens förslag, men vi ser att det finns enklare och billigare sätt att göra det på, säger Nykänen.

I stället för den kostsamma momssänkningen, föreslår HRT därför en alternativ modell med statsunderstöd till samkommunen i samma storleksklass som sänkningen.

Pengarna från understödet kan HRT öronmärka för sänkta biljettpriser de första fyra månaderna av 2023.

– Det ger oss möjlighet att sänka biljettpriserna utan att drabbas av extra kostnader.

Det ser samkommunen som ett lättare alternativ att implementera.

Diskussion om artikeln