Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ingen elkabel över Kvarken – Fingrid satsar längre norrut

Kraftledningar i skymning.
Bild: Mikko Stig / Lehtikuva

Fingrid har slopat planerna på en elkabel mellan Österbotten och Västerbotten. Orsaken: Det är överskott med vindkraft på bägge sidorna Kvarken.

- Tiden har kört förbi kabeln, säger Jussi Jyrinsalo som ansvarar för systemutveckling på Fingrid.

Man meddelade om planerna med undervattenskabeln år 2017. Men nu är läget ett annat.

"Det såg bra ut i tiderna"

- Nu är det väldigt mycket vindkraft på bägge sidor om Kvarken, så det är inte längre den bästa lösningen. Det såg bra ut i tiderna, men vindkraftens utbyggnad har varit kraftig, särskilt på den finska sidan, säger Jyrinsalo.

Mycket vindkraft är i sig ingen dålig sak.

- Det är en bra sak för Finland. Men vi får springa efter allt vad vi hinner för att dra kraftledningar ut från vindkraftsområdena, säger Jyrinsalo.

Det är i dagsläget överskott av vindkraft på bägge sidor. Så logiken är att det inte behövs mer överskott via en kraftledning.

- Hellre bygger vi ledningar mellan områden där det finns ett tydligt behov av elhandel, där det finns gott om el på ena sidan och mindre på den andra.

Jussi Jyrinsalo , johtaja ,fingrid.
Bildtext Jussi Jyrinsalo.
Bild: Jaani Lampinen / Yle

Landlinje längre norrut

Till exempel bygger man som bäst en kraftledning längre norrut, från Muhos via Kemi-Tornio till Norrbotten, med namnet Aurora Line. Den byggs på land och ska vara klar i slutet av år 2025.

Den är främst tänkt för att importera el från Sverige och koppla ihop länderna närmare varandra tekniskt sett. Det finns också planer på en till ledning i norr, Aurora Line 2.

Och vad gäller att exportera el från Finland så kan det bli aktuellt med en ny linje mellan Raumo och Dannebo i Sverige. Men det tar ännu länge. Den nuvarande linjen där, Fenno-Skan 1, har en livslängd som tar slut i slutet av 2030-talet.

Vilja att koppla ihop sig med Sverige och Estland

Med tanke på behovet av att göra sig kvitt energi från Ryssland, gäller det nu att på alla möjliga sätt länka ihop sig med Sverige och Estland. Jyrinsalo säger att det finns en vilja att bygga flera ledningar mellan de tre länderna

- Fler kopplingar över gränserna bara så att vi kommer närmare våra vänner, säger Jyrinsalo.

Och fortsätter:

- När det uppstår kriser finns det tendenser att bli lite nationalistisk. Men nu när vindkraften börjar vara den huvudsakliga producenten av el så går det inte riktigt. När det inte blåser så måste man förlita sig på något annat och då är det bra att ledningarna är så omfattande som möjligt.