Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

FPA bemöter professors kritik: "Vi följer lagen och tolkar den – enskilda fall kan vara besvärliga"

Uppdaterad 27.09.2022 16:11.
Lagstiftningsdirektör Marjukka Turunen vid Folkpensionsanstalten i Helsingfors.
Bildtext Lagstiftningsdirektör Marjukka Turunen bemöter forskningsprofessor Heikki Hiilamos kritik över att Folkpensionsanstalten har stor makt över de fattigaste i Finland. Vi tillämpar lagen, vi stiftar den inte, säger hon.
Bild: Anna Savonius / Yle

Folkpensionsanstalten anser att utkomststödet borde ses över för att bättre kunna motsvara olika behov som de minst bemedlade har i Finland.

– Det finns inte lagar för varje enskilt fall, säger lagstiftningsdirektör Marjukka Turunen till Svenska Yle. Därför är det klart att vi måste tolka den lagstiftning som finns. Ett exempel är utkomststödet.

Turunen betonar att riksdagen stiftar lagar, FPA verkställer (och därmed tolkar) dem. FPA lyder formellt under riksdagen.

– Det går inte att lagstifta om allt. Därför måste FPA tillämpa och tolka de lagar som finns. Enskilda fall kan vara besvärliga, säger hon.

– Sedan kan FPA be om styrning av social- och hälsovårdsministeriet, ifall vi har svårt att komma fram till ett beslut i enskilda fall gällande exempelvis utkomststödet.

Hon vill också synliggöra det faktum att FPA administrerar drygt 60 olika sociala bidrag och förmåner. Det handlar om att fördela skattemedel till dem som mest behöver dem.

– Det är också ett ansvarsfullt uppdrag vi har, unikt i både nordiskt och europeiskt perspektiv, säger Turunen. Det är ju vi som fördelar skattebetalarnas pengar.

Ska FPA definiera var fattigdomsgränsen går?

Svenska Yle intervjuar Turunen efter att tidigare ha lyft fram forskningsprofessor Heikki Hiilamos kritik av Folkpensionsanstalten.

Hiilamo påtalade i en äldre kolumn, publicerad för ett drygt år sedan, FPA:s starka grepp om de fattigaste i Finland. Hans kolumn "KELA kyykyttää köyhiä"(fritt översatt FPA driver de fattiga på knä) föranledde över 300 kommentarer innan kommentarsfältet stängdes.

Hans huvudsakliga kritik går ut på att FPA har en exceptionellt stark makt att bedöma hur lite pengar den minst bemedlade finländaren behöver för att klara livhanken. FPA har i olika repriser sänkt utkomststödets grunddel, något Hiilamo också är kritisk till.

Svenska Yle intervjuade Hiilamo nyligen med anledning av hans kolumn. Nu svarar FPA på Hiilamos kritik.

– Jag vet inte varför Hiilamo framför den här kritiken. FPA bestämmer inte hur mycket stöd vi ger åt klienterna. Vi tillämpar gällande lag.

Turunen vill inte heller direkt svara på Hiilamos fråga: ifall FPA har och utövar makt.

Svårt att nå de mest utsatta

Men Turunen bekräftar att det är svårt att nå dem som har det sämst ställt.

– De minst bemedlade behöver en annan service än de som kan ansöka om förmåner elektroniskt, online.

Hon säger att FPA har som mål att utveckla sina tjänster så att man kunde vara mera närvarande i klienternas liv än förut.

Lagen drar alla över samma kam

Turunen betonar att lagen om utkomststöd behöver förnyas i grunden. Lagen tar inte hänsyn till individuella situationer som den borde göra.

– Lagen portionerar i dag "lika mycket åt alla" - i framtiden borde vi ta mer individuell hänsyn när vi tillämpar lagar inom social försäkring.

Utkomststödet behöver också förnyas med tanke på dem som lyfter stödet under en lång tid.

– Alltför många finländare tvingas lyfta utkomststöd alltför länge, analyserar Turunen vidare.

En del av Heikki Hiilamos kritik handlade om Folkpensionsanstaltens självständiga position.

Borde FPA höra under social- och hälsovårdsministeriet i stället för under riksdagen? Vad skulle det ha för praktisk betydelse?

– Det är inte mitt beslut utan ett för de politiska beslutsfattarna, kommenterar Turunen utan att ta ställning i sakfrågan. I praktiken styr ministeriet ändå våra beslut, fastslår hon.

Enligt Turunen måste FPA se över hur man bättre kunde rikta de sociala förmånerna i framtiden, så att de faktiskt når fram till dem som behöver dem för att klara av vardagen.

– Det är sedan de politiska beslutsfattarnas sak att se över gällande lagstiftning.

Lyssna på Marjukka Turunens svar på kritiken som riktades mot FPA av forskningsprofessor Heikki Hiilamo:

Artikeln uppdaterad med ett audio 27.9.22 kl. 16.12/AS