Hoppa till huvudinnehåll

Yles pressmeddelanden

Yles förvaltningsråd inleder en förhandsprövning av Yles utbud av ljudinnehåll på webben

Från 2022
En mobilitelefon på bordet där Yle Arenans radiosida syns. På bordet ligger också ett par knapphörlurar och några pussebitar.
Bild: Jussi Nahkuri/Yle

Förhandsprövningen gäller Yles ljudinnehåll på webben. Den kommersiella radions takorganisation RadioMedia rf bad om en förhandsprövning vintern 2022.

Enligt Yle-lagen ska förhandsprövning göras för sådana nya tjänster eller funktioner som har mer än obetydlig inverkan på helhetsutbudet av innehållstjänster och som är väsentliga till sin betydelse, sin varaktighet och sina kostnader. Förvaltningsrådet kan också efter eget omdöme inleda en förhandsprövning om det anses befogat.

Förvaltningsrådet har den 20 september 2022 fattat beslut om att inleda en förhandsprövning. Förhandsprövningen omfattar inte radiokanalernas så kallade direktdistribution på Yle Arenan eller i Yles egna webbtjänster.

”Förvaltningsrådet beslöt enhälligt att det finns skäl att göra en förhandsprövning även om Yles ljudinnehåll på webben egentligen inte är någon ny tjänst. Förvaltningsrådet ansåg det vara till nytta att låta göra en förhandsprövning för att grundligt kunna bedöma vilket public service-värde Yles ljudinnehåll har för medborgarna och andra eventuella marknadskonsekvenser”, säger Arto Satonen, ordförande för Yles förvaltningsråd.

Att genomföra förhandsprövningar hör till Yles förvaltningsråds uppgifter och för att utföra prövningen anlitas utomstående experter. Bolagets ledning varken deltar i eller kommenterar förhandsprövningen för att ge förvaltningsrådet arbetsro.

Förhandsprövningen bereds nu av experter utsedda av förvaltningsrådet. Dessa är professor emeritus Hannu Nieminen och advokat Katia Duncker vid advokatbyrå Bird & Bird.

I samband med förhandsprövningen begärs utlåtanden av konkurrensmyndigheten, konsumentmyndigheten och centrala aktörer inom branschen, eller så hörs de muntligen. Dessutom kan andra experter som bedöms nödvändiga konsulteras. Samtliga intresserade kan ge sitt utlåtande till Yles förvaltningsråd. Förfrågningar om utlåtanden skickas till lagstadgade remissinstanser och identifierade intressenter per e-post.

Alla dokument och tidtabeller för förhandsprövningen hittas på Yles webbplats.
Utlåtanden bör ges senast den 26.10.2022 och sändas till advokatbyrå Bird & Bird på adressen elina.inkinen@twobirds.com, från vilken de styrs till förhandsprövningens experter. De som ger utlåtanden ombeds markera eventuella affärshemligheter i sitt utlåtande.

Yles förvaltningsråd behandlar förhandsprövningen och Yles ljudinnehåll på webben eventuellt ännu under slutet av året. Information om beslutet delges och beslutet och de utlåtanden som antecknats som offentliga publiceras i sin helhet på Yles webbplats.

På andra språk