Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

ÅUCS ger 488 personer fast anställning

Från 2022
ÅUCS T-sjukhus.
Bildtext Nästan 500 visstidsanställda får fast jobb vid ÅUCS.
Bild: Isabel Nordberg / Yle

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt beslutade på tisdagen att nästan 500 visstidsanställningar vid Åbo universitets centralsjukhus omvandlas till ordinarie tjänster.

Beslutet gäller visstidsanställd vårdpersonal som arbetar med patientvård. De nya ordinarie anställningarna gäller bland annat sjukskötare, närvårdare, barnmorskor, laboratorieskötare, avdelningssekreterare och dessutom röntgenskötare och fysioterapeuter, säger Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i ett pressmeddelande.

För att befattningen ska kunna omvandlas till en ordinarie tjänst krävs att arbetstagaren haft ett kontinuerligt och oavbrutet anställningsförhållande under en given tid mellan åren 2019 och 2021.

– Vi vill ta väl hand om vår personal på alla tänkbara sätt. Tillgängligheten till vårdpersonal har blivit allt mera problematisk. Under dessa synnerligen svåra omständigheter är det viktigare än någonsin att vi kan få kunniga och erfarna anställda att förbinda sig vid att arbeta på ÅUCS också ordinarie, säger sjukvårdsdistriktets tf direktör Petri Virolainen.

Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt beslutade om anställningarna på sitt möte tisdagen 20.9.2022.

Beslutet är en fortsättning på strategin inom ÅUCS att minska på antalet visstidsanställningar och göra dem till ordinarie. Man fortsätter planera vilka andra arbetstagargrupper med visstidsanställningar som kunde få ordinarie jobb, och när det kunde ske.

Beslutet ska inte påverka sjukvårdsdistriktets budget, eftersom arbetstagarna som det gäller redan arbetar inom sjukvårdsdistriktet.

– Vår förhoppning är att beslutet bidrar till att lätta på personalens arbetsbelastning och därmed till allt tryggare och bättre patientvård, säger Virolainen.

Sjukvårdsdistriktets styrelse beslutade också i januari 2022 att ett antal visstidsanställda skulle få ordinarie jobb. Då tog 105 arbetstagare emot en fast anställning.

Höjd alarmpeng samt höjd ersättning för kvälls- och nattarbete

Sjukvårdsdistriktets styrelse beslutade på tisdagen också om att fortsätta betala ut höjda ersättningar för kvälls- och nattarbete.

Höjningarna vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och ÅUCS infördes i juni, och nu fortsätter de till 18 december 2022. På grund av allvarlig personalbrist anser man det nödvändigt att fortsätta utbetala höjda ersättningar. Beslutet gäller inte längre efter årsskiftet, då välfärdsområdet tar över.

Dessutom införs en förhöjd alarmpeng som gäller till slutet av året. En sådan här förhöjning har tidigare i allmänhet utbetalats på sommaren, kring julen och påsken.

Men då det nu är brist på arbetskraft så utbetalas förhöjningen hela hösten. Orsaken till att det behövs mer flexibilitet är bristen på vårdplatser för fortsatt vård, den kroniskt försämrade personalsituationen, coronapandemin och arbetsmarknadsförhållandena under våren och sommaren, skriver sjukvårdsdistriktet i ett pressmeddelande.

  • Ersättningen för kvällsarbete höjs från 15 procent till 25 procent. Denna höjda ersättning gäller alla som gör kvällsarbete. Med kvällsarbete avses arbete som utförs klockan 18–22.

  • Ersättningen för nattarbete stiger från 40 procent till 60 procent. Med kvällsarbete avses arbete som utförs klockan 22–07.

  • Denna höjning gäller arbetstidsformer där nattarbetsersättningen för närvarande är 40 procent.

Diskussion om artikeln