Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Patienter vårdas för länge på bäddavdelningen i Raseborg – inget tyder på att staden kan tygla den skenande vårdtiden

Inblick i ett sjukhusrum med bäddar.
Bildtext Ifjol köade var fjärde patient på bäddavdelningen för en plats på ett serviceboende.
Bild: Petri Kivimäki / Yle

Genomsnittstiden som en patient vårdas på bäddavdelningen i Raseborg har ökat explosionsartat i år. Personalbrist och långa köer till serviceboende för äldre innebär att vårdtiden knappast sjunker.

Bäddavdelningen i Ekenäs består av 40 patientplatser. De senaste åren har avdelningen ändå haft något färre platser, som en följd av personalbrist.

Bäddavdelningen, som hör till Raseborgs hälsovårdscentral, är en uttalad kortvårdsavdelning. Åtminstone på pappret.

Men i verkligheten ligger patienterna på bäddavdelningen i genomsnitt i drygt 30 dygn och det här är långt ifrån Raseborgs egen målsättning på 17 vårddygn för bäddavdelningspatienter.

En verklighet som Raseborgs hälsoservicechef Annika Rehn inte är nöjd med.

– Vi är inte nöjda med den här siffran. Den borde vara betydligt lägre.

Kvinna ser in i kameran.
Bildtext Hälsoservicechef Annika Rehn konstaterar att de strategiska målen är svåra att uppnå.
Bild: Veronica Westerlund / Yle

Kötid till serviceboende och vårdtid på bäddavdelning korrelerar

Att patienter vårdas betydligt längre än planerat på hälsovårdscentralens bäddavdelning i Ekenäs är ett nytt fenomen för i år. I fjol var den genomsnittliga vårdtiden 21 dagar och 2020 uppnådde Raseborg sin egen målsättning, alltså ett medeltal 17 vårddygn på bäddavdelningen.

Parallellt med att vårdtiden på bäddavdelningen ökar lavinartat ökar också köerna till serviceboende för äldre i Raseborg. Dessa två korrelerar med varandra, menar hälsoservicechef Annika Rehn.

– Det är en del av problematiken helt klart, men en generell brist på personal inom vården och pandemin har också ett finger med i spelet.

Nytt serviceboende skulle underlätta

I Raseborgs äldreservices egen utvärderingsberättelse för fjolåret går det att utläsa att kötiden från bäddavdelningen till en annan boendeenhet nästan tredubblats sedan 2020. Väntetiden låg i genomsnitt på 60 dygn år 2021.

Enlig samma utvärderingsberättelse väntade omkring var fjärde klient på bäddavdelningen på en plats på serviceboende. Här är det frågan om en nästan tiofaldig ökning. Motsvarande siffra år 2020 var några enstaka patienter.

För att förkorta den genomsnittliga vårdtiden på bäddavdelningen behöver Raseborg alltså utöka antalet platser på serviceboende, men för tillfället är det inte mycket som antyder att flera vårdplatser är att vänta.

HVC Bäddavdelning
Bildtext På Raseborgs bäddavdelning i Ekenäs vårdas många patienter betydligt längre än vad staden vill.
Bild: Patric Ring / Yle

Raseborgs stad inledde i och för sig redan 2020 planeringen kring en ny serviceboendeenhet på Liljedahlsgatan i centrala Ekenäs.

Enligt ursprungsplanen skulle boendet stå klart år 2024 och meningen var att äldreboendet till en början skulle ersätta Hagahemmet och Tunahemmet. Raseborgs stadsdirektör Petra Theman föreslog istället i september att upphandlingen skulle avbrytas och stadsstyrelsen sköt fram ärendet för att hinna få mera information om situationen.

Betydligt kortare vårdtider i Hangö och Sjundeå

I både Hangö och Sjundeå har bäddavdelningarna lyckats betydligt bättre med att hålla vårdtiden på avdelningen nere.

I Hangö ligger patienten i medeltal på bäddavdelningen i 11 dygn och det är till och med ett dygn kortare än stadens egen målsättning.

I Sjundeå är den genomsnittliga vårdtiden precis under 11 dygn och grundtygghetsdirektör Cathrinne Wetterstrand tror att orsaken bakom siffran är en kombination av många olika delmoment som lyckas.

– Vi har satsat stort på läkarresurserna till bäddavdelningen och har en geriatriker som är sköter patienterna på avdelningen. Övrig personal har också jobbat länge på samma avdelning vilket bidrar till en kontinuitet, säger Cathrinne Wetterstrand.

Men inte heller Sjundeå är immun mot den allmänna personalbristen inom vården.

– Framför allt korta vikariat är väldigt svåra att tillsätta, konstaterar Wetterstrand.

Raseborg fortsätter att kämpa

Till Raseborgs försvar har staden verkligen försökt förkorta vårdtiden på bäddavdelningen. 2018 tillsatte staden ett hemförlovningsteam vars uppgift är att stödja patienterna i flytten från bäddavdelningen tillbaka till hemmet. En satsning som bär frukt, menar Raseborgs hälsoservicechef Annika Rehn.

Så som läget är nu är det väldigt svårt att genomföra utvecklingsarbete, men alla gör så gott de kan.

― Annika Rehn, hälsoservicechef i Raseborg

Och i september anställdes två nya närvårdare till bäddavdelningen för att underlätta personalbristen, men trots nyanställningarna söker bäddavdelningen fortfarande efter personal, berättar Annika Rehn.

I och med att det finns en nationell personalbrist inom vården och stora utmaningar i patientflödet mellan specialsjukvården, bäddavdelningen och serviceboenden i kombination med en ökad vårdtyngd, är det osannolikt att den genomsnittliga vårdtiden på bäddavdelningen i Raseborg kommer att sjunka. Det här trots att kortare vårdtid är ett uttalat strategiskt mål för det här året.

– Så som läget är nu är det väldigt svårt att genomföra utvecklingsarbete. Men alla gör så gott de kan, säger hälsoservicechef Annika Rehn.

Diskussion om artikeln