Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bara en tidsfråga innan sparprogram väntar Österbottens välfärdsområde: "Vi har lättare år nu, det blir värre sen"

Marina Kinnunen, en vit kvinna med blont hår, står utanför Vasa centralsjukhus.
Bildtext Marina Kinnunen, direktör för Österbottens välfärdsområde, sticker inte under stol med att någon form av sparåtgärder kommer att bli nödvändiga. Helst ser hon att man för en diskussion som är systematisk och långsiktig.
Bild: Yle/Elin Willows

Det saknas egentligen tiotals miljoner i statlig finansiering för Österbottens välfärdsområde. Redan om något år tror direktör Marina Kinnunen att man på allvar diskuterar sparprogram.

Enligt de senaste beräkningarna får Österbottens välfärdsområde 740 miljoner euro i finansiering nästa år, då samkommunen upphör att existera och det självständiga välfärdsområdet tar vid. Samtidigt börjar all finansiering komma från staten.

Det finns både bra och dåliga saker med det här enligt direktör Marina Kinnunen. Det goda är att man i området har makten att besluta hur man vill använda pengarna, besluten tas fortfarande av österbottniska förtroendevalda som känner sina invånare.

Det dåliga är att Österbotten straffas för att befolkningen i området mår klart bättre än befolkningen på många andra håll i landet.

– Vissa områden kommer hela tiden att få mera pengar, men vi hör till dem som hela tiden kommer att få mindre, summerar Kinnunen.

Att finansieringsmodellen ser ut just såhär har man känt till i flera år, men nu börjar storleksordningen på alla siffror slutligen klarna.

I summan 740 miljoner euro ingår utjämningspengar på 15 miljoner. Den summan krymper framöver och försvinner sedan helt.

– Med 740 miljoner producerar vi nog en hel massa service för våra invånare, inte behöver vi ta bort något. Men det är lite så att vi har det bäst nu i början. Vi har lättare år nu, det blir värre sen, säger Kinnunen.

Tiotals miljoner fattas

Samtidigt har varken Österbottens behov av ett nytt klient- och patientdatasystem eller harmoniseringen av de anställdas löner beaktats av finansministeriet.

Samtliga välfärdsområden har påtalat problemet i dialogen med finansministeriet och på fältet undrar man enligt Kinnunen naturligtvis om det i oktober nästa år bildas en lång kö utanför ministeriet då välfärdsområdena står med mössan i hand och tigger om mera pengar.

Enligt henne är det för Österbottens del omkring 35 miljoner euro som fattas. Att de anställda ska ha lika lön för lika arbete överallt i välfärdsområdet är viktigt, säger hon. Och lönerna kan endast harmoniseras uppåt.

– Men om man behöver reservera stora summor för harmoniseringen så då måste det tas från något annat.

Av den här anledningen anstränger man sig i år hårt för att inte överskrida budgeten utan i bästa fall få pengar över. Vilket inte är lätt, eftersom man under det gångna året insett att organisationen inte fungerar med den mängd administrativ personal man haft hittills. Under hösten ska omkring 40 personer rekryteras för att täppa till luckor som redan finns eller som uppstår vid årsskiftet då fler funktioner upptas i välfärdsområdet.

På samma sätt försöker man också budgetera för nästa år så att minst fem miljoner euro ska bli över till år 2024, säger Kinnunen. Utan sparåtgärder blir det hela inte möjligt.

– Vi måste ha någon typ av sparprogram, det är klart.

Hoppas beslutsfattarna inte drar hemåt

Anne Salovaara-Kero (SFP) är styrelseordförande i Österbottens välfärdsområde och väl medveten om de utmaningar som ligger framför i höstens arbete med budgeten.

Samtidigt fattas en avgörande pusselbit fortfarande, nämligen den ännu olösta arbetsmarknadskonflikten som gäller vårdpersonalens löner och arbetsvillkor.

– Hela lönefrågan är oerhört viktig, för den påverkar naturligtvis vår budget. Men det handlar också om personalens välmående, utan vårdpersonal så har vi ingen service överhuvudtaget, säger Salovaara-Kero.

En kvinna med långt brunt hår står i en liten park.
Bildtext Anne Salovaara-Kero (SFP) svingar ordförandeklubban i välfärdsområdesstyrelsen. Hon tror att det lönar sig att satsa på förebyggande och tidig vård.
Bild: Yle/Jakob Lillas

Att 35 miljoner euro i praktiken fattas välfärdsområdet redan vid ingångsåret är olyckligt, säger Salovaara-Kero. Men just nu är inte sparåtgärder centralt i beslutsfattarnas budgetdiskussioner.

– Jag tänker att vi kommer att behöva gå de här diskussionerna, men de förs inte aktivt nu ännu.

Salovaara-Keros egen hållning är att det som bör prioriteras är en vård som finns nära invånarna.

– Jag vill att vi ska ha en vård enligt nära dig-principen. Resurser ska finnas inom primärvården och inom det förebyggande arbetet. Och så är jag emot motsättningar, till exempel att man ställer gamla mot unga. Vi behöver nytänk och mod, nya sätt att ge vård och omsorg.

Enligt Salovaara-Kero är digitala lösningar en del av den ekvationen, men inte allt. Det gäller också för beslutsfattarna att glömma all eventuell revirstrid enligt nuvarande kommungränser.

– Jag vill tänka att vi som är invalda som beslutsfattare i vårt gemensamma Österbottens välfärdsområde faktiskt ska kunna titta över kommungränserna. Där hoppas jag vi hittar en samsyn, för reformen handlar ju också om att kunna ge jämlikare vård till alla finländare oavsett var de bor. Men tiden visar om det blir motsättningar.

Blir dyrt med ett dåligt avtal

Marina Kinnunen hoppas att de prioriteringsdiskussioner som beslutsfattarna måste föra under de närmaste åren görs som ett långsiktigt arbete med invånarna i fokus.

– Vi måste vara noggranna med att vi gör det som vår befolkning behöver och att det vi gör har verkan.

Vårdfacksanställda demonstrerade utanför riksdagen en fredag i september. I förgrunden två kvinnor med varsin knuten näve höjd i luften.
Bildtext Vårdfacken har demonstrerat för sin rätt att strejka och för sina krav på en rättvis löneuppgörelse. Det blir dyrt på alla sätt om man inte får till stånd ett bra kollektivavtal för de vårdanställda, tror Marina Kinnunen.
Bild: Silja Viitala / Yle

Efter år 2026 är välfärdsområdet inte längre tvunget att hyra alla lokaler som man nu verkar i. Här kan finnas pengar att spara, säger Kinnunen.

– Vi använder en enorm summa till hyreskostnader, men behöver vi faktiskt alla de här utrymmena? Med det menar jag inte att vi skulle försvinna från någon kommun, men kanske kan man göra något annorlunda än idag.

En annan faktor som idag kostar välfärdsområdet betydligt större summor än vad man skulle vilja är inhyrda läkartjänster. Hyresläkare är betydligt dyrare än egna anställda. Så får det inte bli inom den övriga vårdpersonalen, säger Kinnunen som är bekymrad över mängden sjukskötare som nu lämnar branschen.

– Den största risken är om vi inte får ett bra kollektivavtal för då blir det både svårare och dyrare. Jag är nog oroad, vi behöver en ljusare framtid för branschen, för det är jättedåligt just nu, säger Kinnunen.