Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Här är visionerna för västra åstranden i Borgå – anbudsgivare vill locka båtfolk från huvudstadsregionen

Från 2022
Marikki Hakola står på en brygga i Borgå å. Bakom henne guppar en Göteborgs eka och en jolla.
Bildtext Marikki Hakola är ordförande för föreningen Wilenius båtvarv och hon erkänner att hon är en stor beundrare av klassiska träbåtar. I bakgrunden guppar en Göteborgseka och en jolle i trä.
Bild: Hanna Othman / Yle

Det finns två olika visioner för västra åstranden i Borgå. Den ena vill locka helsingforsare med gästhamn, restaurang och flytande pool, medan den andra vill presentera träbåtskulturen för en bredare publik.

I somras utlyste Borgå stad en anbudstävling för den delen av västra åstranden där Wilenius båtvarv i dag ligger och dit gästhamnen i framtiden ska flytta. Två anbud kom in och det ena omfattade både gästhamn och varv och det andra endast varvet.

Det är föreningen Wilenius båtvarv som lämnat in ett anbud på endast varvstomten.

– Vår vision är att verksamheten vid varvet ska få fortsätta oavbrutet, som den redan gjort i 90 år, säger föreningens ordförande Marikki Hakola.

De vill också att träbåtsbyggandet återvänder till området, och därför har de planerat in en verkstad. Verkstaden skulle placeras i ett nytt hus som de vill bygga i ändan av de två befintliga byggnaderna, parallellt med Kokonvägen.

Illustration av hur Wilenius båtvarv i Borgå kunde se ut om föreningen Wilenius båtvarv vinner anbudstävlingen.
Bildtext Illustration. Föreningen anser att båtvarvet i framtiden ska ha två klara funktioner: det är ett hem för fina gamla träbåtar och ett ställe där man arrangerar evenemang som presenterar träbåtskulturen och det havsnära Borgå för den stora publiken.
Bild: Wilenius båtvarv ry

– Vi vill också aktivare använda området för att arrangera olika evenemang, och det nya huset skulle ha flexibla lokaler som bistår vid tillställningar, säger Hakola.

Hon säger att föreningen inte vid något skede var intresserad av att också sköta om gästhamnen, något som hon ändå tycker att Borgå verkligen skulle behöva satsa på. Föreningen kan ändå bra tänka sig samarbeta med de som får den uppgiften.

"Vi vill locka båtfolket österut"

Det andra anbudet lämnades in av vännerna Toni Oksanen, Marella Närkki och Sami Ryynänen som sinsemellan har många års erfarenhet av restaurangbranschen och båtliv.

Illustration av hur Borgås gästbåtshamn kan se ut i framtiden.
Bildtext Illustration av hur gästhamnen kan komma att se ut från östra åstranden.
Bild: Jaakko Puro oy

De är intresserade av att driva gästhamnen, och har kryddat sitt anbud med restaurang, flera olika bastur och flytande pool bland annat. Men de är inte intresserade av att samarbeta med någon annan.

– Så som vi byggt upp konceptet behöver vi båda tomterna, säger Sami Ryynänen.

I deras vision har de gjort om Wilenius båtvarvs röda byggnader till delvis servicebyggnader, delvis utställningslokal för träbåtar. Byggnaderna kan också inhysa pop up-restaurang eller användas till julmarknader och loppmarknader.

– Vi vill bjuda båtfolket, turister och Borgåborna på en aldrig tidigare skådad upplevelse. Det krävs något extra för att locka båtägarna från Helsingfors österut och vi vill skapa det, säger Ryynänen.

Läs mera om Ryynänen och kompanjonernas förslag i den här artikeln.

Illustration av hur Borgås gästbåtshamn kan se ut i framtiden, från fågelperspektiv.
Bildtext Ryynänen säger att det är viktigt att ha tillräckligt med båtplatser i ån.
Bild: Jaakko Puro oy

Stor potential sommartid

Marikki Hakola berättar att Wilenius båtvarvs hallar är fulla, den här hösten har de till och med tvingats avböja träbåtsägare som gärna skulle förvara sin båt där.

De har redan en företagare på lut som gärna skulle komma och driva verkstaden som de vill bygga i det nya huset. "Alla kunder är ju redan samlade", lär han ha sagt enligt Hakola.

Sommartid står hallarna tomma och här ser föreningen potential.

– Vår tanke är att vi skulle bygga ett "sommargolv" i åtminstone den ena hallen. Då skulle man kunna arrangera fester, danser, konserter eller till och med bio där. Hallarna är kalla men sommartid kan man bra tillbringa tid där.

Bild på västra åstranden i Borgå, var det är planerat att det skall byggas en ny gästhamn.
Bildtext Höst över varvet.
Bild: Anton Janhonen / Yle

Föreningen ser sin uppgift främst som att vara ett nätverksnav som ser till att de olika aktörerna på området hittar varandra. Men ifall de vinner stadens anbudstävling måste de antagligen grunda ett företag för byggandet av det nya huset.

– Jag är säker på att varvet ännu kan bli ett otroligt fint dragplåster för Borgå, säger Marikki Hakola.

Diskussion om artikeln